ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์

323 บาท
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163813466
ปกติ: 359 บาท

รวบรวมโดย : บุญร่วม เทียมจันทร์ อดีตอธิบดีอัยการฯ / ศรัญญา วิชชาธรรม ทนายความชั้น ๑ น.บ.,น.บ.ท.,น.ม.
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
อื่นๆ : 817 หน้า

ใหม่ล่าสุด!! อัพเดทครบถ้วนตามตาม พ .ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด

สะดวก! ด้วยหัวข้อเรื่องทุกมาตรา

มาตรา ๑-๑๗๕๕

ขาย:323 บาท
รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง