ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายอาญา

ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายอาญา
ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายอาญา

โดย : ยุวิสส์ร์ชญา ยกซิ่ว (ผู้พิพากษา)
สำนักพิมพ์ : ฉัตรฑากรุ๊ป
อื่นๆ : 345 หน้า

ปกติ: 89 บาท
ขาย:80 บาท
80 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163611383