คอมพิวเตอร์ - เทคโนโลยี

Computer, Technology - คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยี

การวิเคราะห์ และ ออกแบบระบบ (Systems Analysis and Design)

การวิเคราะห์ และ ออกแบบระบบ (Systems Analysis and Design)
การวิเคราะห์ และ ออกแบบระบบ (Systems Analysis and Design)

ISBN : 9786160828487
โดย : โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 464 หน้า / เนื่อในพิมพ์ขาวดำ

206 บาท
206 บาท

เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Premiere Pro CC

เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Premiere Pro CC
เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Premiere Pro CC

ISBN : 9786168118009
โดย : พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 204 หน้า / เนื่อในพิมพ์ขาวดำ

งานตัดต่อวีดิโอไม่ใช่เรื่องยาก นอกจากจะไม่ยากแล้วมันยังเป็นเรื่องง่าย ๆ อีกต่างหาก มีเพียงเครื่องคอมหนึ่งเครื่อง โปรแกรม Premiere Pro CC กับหนังสือเล่มนี้ งานติดต่อวิดีโอจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ
176 บาท
176 บาท

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Progrmming) (รหัสวิชา 3204-2007)

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Progrmming) (รหัสวิชา 3204-2007)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Progrmming) (รหัสวิชา 3204-2007)

โดย : ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 263 หน้า

รหัสวิชา 3204-2007

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

153 บาท
153 บาท

คู่มือพัฒนา Android & iOS Apps ด้วยภาษา C#

คู่มือพัฒนา Android & iOS Apps ด้วยภาษา C#
คู่มือพัฒนา Android & iOS Apps ด้วยภาษา C#

โดย : ศุภชัย สมพานิช
สำนักพิมพ์ : สวัสดีไอที
อื่นๆ : 336 หน้า

 • เรียนรู้การพัฒนา Android & iOS Apps โดยอาศัย C#
 • ขยายขอบเขตการใช้งานภาษา C# เข้ามาสู่โลกของ Mobile Apps
 • เรียนรู้ง่าย อธิบายละเอียด มีตัวอย่างประกอบทุกหัวข้อ
197 บาท
197 บาท

โครงสร้างข้อมูล (Data Structures) เพื่อสร้างการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

โครงสร้างข้อมูล (Data Structures) เพื่อสร้างการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โครงสร้างข้อมูล (Data Structures) เพื่อสร้างการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

โดย : โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 444 หน้า

 • ฝึกการเรียนรู้โครงสร้างข้อมูลชนิดต่างๆ ผ่านอัลกอริทีมอย่างมีแบบแผน
 • อธิบายพร้อมแผนภาพแสดงขึ้นตอนการทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถฝึกปฏิบัติตามได้
 • การต่อยอดโดยการนำอัลกอริทึมไปสร้างเป็นโปรแกรมด้วยภาษา C
197 บาท
197 บาท

คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2017 2D Drafting สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ

คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2017 2D Drafting สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ
คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2017 2D Drafting สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ

โดย : ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
สำนักพิมพ์ : Library
อื่นๆ : - หน้า

หนังสือคู่มือเล่มนี้รวบรวมคำสั่งทั้งหมดที่จำเป็นต่อการเขียนแบบ 2 มิติทั้งในระดับต้นและระดับกลาง โดยสอนการใช้คำสั่งต่างๆ อย่างละเอียด มีแบบฝึกหัดย่อยๆ ประกอบการใช้คำสั่งต่างๆ 288 แบบฝึกหัดและแบบฝึกหัดการเขียนแบบงานจริง 3 แบบฝึกหัดสำหรับฝึกทักษะในการเขียนแบบแปลน 2 มิติตามวิธีมาตรฐาน Annotation Scale และ Sheet Set ในระยะเวลาอันสั้น

518 บาท
518 บาท

iPhone 7 + 7 Plus ฉบับสมบูณ์

iPhone 7 + 7 Plus ฉบับสมบูณ์
iPhone 7 + 7 Plus ฉบับสมบูณ์

โดย : อิสริยา ตันฑะพานิชกุล, จินตวีร์ พันธ์แก้ว
สำนักพิมพ์ : โปรวิชั่น
อื่นๆ : 440 หน้า 

TIPS, TRICKS & SECRETS! พร้อมเมนูคำสั่ง 2 ภาษา ไทย - อังกฤษ

เทคนิคปลดล็อคเข้าหน้า Home • ปิดฟีเจอร์น่ารำคาญ
วิธีประหยัดเน็ตมือถือ • ทำยังไงให้เครื่องเร็ว แบตอืด
เทคนิคถ่ายรูปให้สวย • เทคนิคถ่ายรูปเซลฟี่ให้ดูดี
ถ่ายและแต่งรูปไฟล์ RAW • ดูหนังสารพัดฟอร์แมต ไม่ต้องแปลง
ย้ายข้อมูลจากแอนดรอยด์มาไอโฟน • เครื่องหายต้องทำยังไง?
ทำยังไง หากลืมรหัสผ่านหรืออีเมล Apple ID

324 บาท
324 บาท

SKILL S UP PHOTOSHOP - สุดยอดเคล้ดลับอัพสกิล PHOTOSHOP

SKILL S UP PHOTOSHOP - สุดยอดเคล้ดลับอัพสกิล PHOTOSHOP
SKILL S UP PHOTOSHOP - สุดยอดเคล้ดลับอัพสกิล PHOTOSHOP

โดย : เฉลิมศักดิ์ บุตรวิเศษ
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 237 หน้า

กว่า 200 เทคนิคในรูปแบบอินโฟกราฟิก เข้าใจง่ายในหน้าเดียว

207 บาท
207 บาท

การเขียนโปรแกรม Java และ Android

การเขียนโปรแกรม Java และ Android
การเขียนโปรแกรม Java และ Android การเขียนโปรแกรม Java และ Android

โดย : บัญชา ปะสีละเตสัง
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 682 หน้า

เขียนโปรแกรมด้วยฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดของ Java New API และ Android Studio

 • การเขียนภาษา Java โดยใช้ IntelliJ IDEA Community
 • การพัฒนา Mobile App ด้วย Android Studio
 • ครอบคลุมทุกองค์ประกอบสำคัญของระบบ Android

 

306 บาท
306 บาท

พัฒนา Android App สำหรับ Mobile Device & Smartwatch

พัฒนา Android App สำหรับ Mobile Device & Smartwatch
พัฒนา Android App สำหรับ Mobile Device & Smartwatch

โดย : ดร.กอบเกียรติ สระอุบล
สำนักพิมพ์ : อินเตอร์มีเดีย
อื่นๆ : 624 หน้า

เรียนรู้จาก Workshop

Workshop

ระบบแจ้งเตือน Notifications สมาร์ทวอชท์ การใช้งานระบบแผนที่ Google Map หน้าปัทม์ Watch Face (Digital & Analog) Fragments การใช้เซ็นเซอร์ และ อื่นๆ

311 บาท
311 บาท

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C (Programming with C)

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C (Programming with C)
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C (Programming with C)

โดย : โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 423 หน้า

 • เรียนรู้การเขียนโปรแกรมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงระดับจัดการแฟ้มข้อมูล
 • มีตัวอย่างมากมายเพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิดและฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม
 • สาธิตการติดตั้งใช้งานภาษา C ด้วย MS-Visual Studio Express 2015 และ Borland C++ บน Windows 10

 

197 บาท
197 บาท

คู่มือใช้งาน illustrator CC

คู่มือใช้งาน illustrator CC
คู่มือใช้งาน illustrator CC

โดย : จีระสิทธิ์ อิ้งรัตน์วงศ์
สำนักพิมพ์ : สวัสดีไอที
อื่นๆ : 296 หน้า

ครอบคลุมทุกเวอร์ชัน CC - CC 2015.2

 • ครบทุกเครื่องมือการทำงาน
 • อ่านง่ายทำตามได้แบบ step by step
 • ประยุกต์ใช้ออกแบบด้วยตัวอย่างงานที่หลากหลาย
215 บาท
215 บาท

คู่มือใช้งาน Windows 10 & Office 2016

คู่มือใช้งาน Windows 10 & Office 2016
คู่มือใช้งาน Windows 10 & Office 2016

โดย : สุธีร์ นวกุล (ผู้เขียนหนังสือขายดีระดับ Best Seller ด้าน MS Windows และ MS Office
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 608 หน้า / สี่สีในเล่ม

ครบถ้วนทุกการใช้งานภายในเล่มเดียว !!!

 • windows 10
 • Word 2016
 • Excel 2016
 • PowerPoint 2016
 • Publisher 2016
 • Outlook 2016
 • OneNote 2016

 

296 บาท
296 บาท

คู่มือพัฒนาโปรแกรม Android ฉบับสร้างสื่อการสอน

คู่มือพัฒนาโปรแกรม Android ฉบับสร้างสื่อการสอน
คู่มือพัฒนาโปรแกรม Android ฉบับสร้างสื่อการสอน

โดย : ผศ. ดร. จักรชัย โสอินทร์ และคณะ
สำนักพิมพ์ : โปรวิชั่น
อื่นๆ : 550 หน้า 

293 บาท
293 บาท

เจาะลึกเทคนิค โฆษณา Facebook เล่ม 2 (อัพเดตเนื้อหาใหม่)

เจาะลึกเทคนิค โฆษณา Facebook เล่ม 2 (อัพเดตเนื้อหาใหม่)
เจาะลึกเทคนิค โฆษณา Facebook เล่ม 2 (อัพเดตเนื้อหาใหม่)

โดย : วิทยา มาลารัตน์
สำนักพิมพ์ :  PASTEL HOW-TO
อื่นๆ : 183 หน้า

"เนื้อหาในหนังสือเจาะลึกเทคนิค โฆษณา Facebook เล่ม 2 ที่คุณถืออยู่นี้จะเน้นไปในเชิงเทคนิคทั้งหมด เพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้กับ การลงโฆษณาที่วัดผลได้จริง ย้ำว่า 'ได้จริง' ผมจะไม่เน้นทางทฤษฏีมาก แต่คัดกลั่นเทคนิคล้วนๆ มาให้จากประสบการณ์จริงเพื่อให้ทุกคนลงโฆษณาในราคาถูกลง เข้าถึงลูกค้าได้ ตรงกลุ่มเป้าหมาย และที่สำคัญ ช่วยให้ขายของได้มากขึ้นด้วย"

215 บาท
215 บาท

คู่มือการเขียนโปรแกรม JAVA สำหรับ Android Apps

คู่มือการเขียนโปรแกรม JAVA สำหรับ Android Apps
คู่มือการเขียนโปรแกรม JAVA สำหรับ Android Apps

โดย : ศุภชัย สมพานิช
สำนักพิมพ์ : สวัสดีไอที
อื่นๆ : 330 หน้า

เรียนรู้การพัฒนา Android Apps ด้วยภาษา JAVA อย่างเป็นขั้นตอน ใช้งานได้จริง

 • เนื้อหาล่าสุดครอบคลุมถึง JAVA เวอร์ชัน 8
 • มีตัวอย่างประกอบทุกหัวข้อเพื่อเสริมสร้างคงามเข้าใจ
 • อธิบายละเอียดด้วยภาาาที่เข้าใจได้ง่ายๆ
197 บาท
197 บาท

คัมภีร์การใช้งาน หุ่นยนต์ ROBOT

คัมภีร์การใช้งาน หุ่นยนต์ ROBOT
คัมภีร์การใช้งาน หุ่นยนต์ ROBOT

โดย : ผศ.ดร. เดชฤทธิ์ มณีธรรม
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 427 หน้า

ภายในเล่มได้อธิบายให้ครอบคลุมตั้งแต่ ชนิดของหุ่นยนต์ อุปกรณ์ในระบบหุ่นยนต์ ซอฟต์แวร์ควบคุมหุ่นยนต์  การควบคุมหุ่นยนต์ด้วยคอมพิวเตอร์ การควบคุมหุ่นยนต์ด้วย PLC และโครงงานการสร้างชุดจำลองรถไฟฟ้า

315 บาท
315 บาท

คู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2016 สำหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม 3 มิติ และ 2 มิติ

คู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2016 สำหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม 3 มิติ และ 2 มิติ
คู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2016 สำหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม 3 มิติ และ 2 มิติ

โดย : ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
สำนักพิมพ์ : Library
อื่นๆ : - หน้า

148 ขั้นตอนในการทำแบบฝึกหัดงานสร้างโปรเจกท์บ้านเดี่ยว 2 ชั้นภายในเวลา 6:27 ชั่วโมง

572 บาท
572 บาท

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร Computer Networks and Communications

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร Computer Networks and Communications
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร Computer Networks and Communications

โดย : โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 540 หน้า

หนังสือปูความรู้พื้นฐานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดมายาวนานกว่า 10 ปี

 

269 บาท
269 บาท

ตีแตก!! ถ่ายภาพขายออนไลน์

ตีแตก!! ถ่ายภาพขายออนไลน์
ตีแตก!! ถ่ายภาพขายออนไลน์

โดย : สุระ นวลประดิษฐ์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 556 หน้า

ธุรกิจสร้างเงินล้าน สำหรับช่างภาพทุกระดับฝีมือ เผยเคล็ดลับแบบเจาะลึกอย่างละเอียดครบทุกขั้นตอน

พิเศษสุด!! 33 ข้อหายอดนิยมที่ภาพถ่ายถูกปฏิเสธจาก Inspector พร้อมแนวทางวิธีป้องกันและการแก้ไขเบื้องต้น

359 บาท
359 บาท
Syndicate content