ประสบการณ์ชีวิต

Educated A MEMOIR บันทึกศึกษา หลักสูตรเร่ง LIFE

315 บาท
Educated A MEMOIR บันทึกศึกษา หลักสูตรเร่ง LIFE
Educated A MEMOIR บันทึกศึกษา หลักสูตรเร่ง LIFE

Educated : A Memoir

โดย : TARA WESTOVER
สำนักพิมพ์ : ไลฟ์พลัส
อื่นๆ : 488 หน้า

‘ด้วยรักอันมั่นคง ผสานกับความดุร้ายไร้เมตตาของเส้นใยแห่งสายเลือด
อันแข็งแกร่ง กอปรกับพลังจากจินตนาการ… ก่อเกิดเป็นงานเขียน
ที่มิอาจหาสิ่งใดมาเทียบ’
 

315 บาท
Syndicate content