สารคดี - ประวัติศาสตร์

100 เรื่องต้องรู้ก่อนโต ประวัติศาสตร์

100 เรื่องต้องรู้ก่อนโต ประวัติศาสตร์
100 เรื่องต้องรู้ก่อนโต ประวัติศาสตร์

ISBN : 9786161824754
เขียน : Usborne Publishing Limited
ภาพ : เฟเดริโก มาเรียนี และ ปาร์โค โปโล
แปล : ธัญโรจน์ โรจนธเนศ
สำนักพิมพ์ : Amarin Comics
อื่นๆ : 128 หน้า / สี่สีในเล่ม

221 บาท
221 บาท

กาลครั้งหนึ่ง ใน "จีนยุคใหม่" Once Upon a Time in (New) China

กาลครั้งหนึ่ง ใน "จีนยุคใหม่" Once Upon a Time in (New) China
กาลครั้งหนึ่ง ใน "จีนยุคใหม่" Once Upon a Time in (New) China

ISBN : 9786165656153
โดย : มีชัย เตชาภิประณัย  / สุภัททกิต เจตทวีกิจ
สำนักพิมพ์ : -
อื่นๆ : 188 หน้า

เมื่อโลกของจีนมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย กาลครั้งหนั่งในจีนยุคใหม่ จะทำให้ผู้อ่านได้ท่องโลกจีนยุคใหม่ไปด้วยกัน

216 บาท
216 บาท

New Thai Style

New Thai Style
New Thai StyleNew Thai Style

ISBN : 9786167339740
Text : Kim Inglis
Photography : Michael Freeman
สำนักพิมพ์ : River Books
อื่นๆ : 192 pages / ปกแข็ง

1,526 บาท
1,526 บาท

สยาม ผ่านมุมกล้องจอห์น ทอมสัน ๒๔๐๘-๙

สยาม ผ่านมุมกล้องจอห์น ทอมสัน ๒๔๐๘-๙
สยาม ผ่านมุมกล้องจอห์น ทอมสัน ๒๔๐๘-๙สยาม ผ่านมุมกล้องจอห์น ทอมสัน ๒๔๐๘-๙

สยาม ผ่านมุมกล้องจอห์น ทอมสัน ๒๔๐๘-๙ - รวมทั้งนครวัดและเมืองชายฝั่งประเทศจีน

ISBN : 9786167339566
โดย : ไพศาลย์ เปี่ยมเมตตาวัฒน์
สำนักพิมพ์ : River Books
อื่นๆ : 148 หน้า / ภาพประกอบ 180 ภาพ / ปกแข็ง

896 บาท
896 บาท

สยามกับมหาสงครามโลกครั้งที่ 1 ประวัติศาสตร์สากล

สยามกับมหาสงครามโลกครั้งที่ 1 ประวัติศาสตร์สากล
สยามกับมหาสงครามโลกครั้งที่ 1 ประวัติศาสตร์สากลสยามกับมหาสงครามโลกครั้งที่ 1 ประวัติศาสตร์สากล

ISBN : 9786167339948
โดย : สเตฟาน เฮลล์
สำนักพิมพ์ : River Books
อื่นๆ : 320 หน้า / 315 ภาพ / ปกแข็ง

วันนี้เป็นวันที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของข้าพเจ้า เมื่อรู้ว่ากองกำลังของสยามกำลังก้าวเข้าสู่ดินแดนของข้าศึก
พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2461

1,166 บาท
1,166 บาท

พระราชพิธีแห่งกรุงสยาม ตั้งแต่โบราณกาลถึง พ.ศ.๒๔๗๕

พระราชพิธีแห่งกรุงสยาม ตั้งแต่โบราณกาลถึง พ.ศ.๒๔๗๕
พระราชพิธีแห่งกรุงสยาม ตั้งแต่โบราณกาลถึง พ.ศ.๒๔๗๕พระราชพิธีแห่งกรุงสยาม ตั้งแต่โบราณกาลถึง พ.ศ.๒๔๗๕

ISBN : 9786164510043
จาก : Siamese State Ceremonies
โดย : H.G. Quaritch Wales
แปล : สุทธิศักดิ์ ปาลโพธิ์
คำนิยมโดย : ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จัทรางศุ
สำนักพิมพ์ : River Books
อื่นๆ : 368 หน้า / 326 ภาพ สี่สีตลอดเล่ม / ปกแข็ง

1,080 บาท
1,080 บาท

THAI FOLK WISDOM ถึงพริกถึงขิง

THAI FOLK WISDOM ถึงพริกถึงขิง
THAI FOLK WISDOM ถึงพริกถึงขิง

THAI FOLK WISDOM - Contemporary Takes On Traditional Proverbs
ถึงพริกถึงขิง - มุมมองใหม่สุภาษิตไทย

ISBN : 9789749863787
โดย : ตุลยา พรพิริยะกุลชัย (Tulaya Pornpiriyakulchai) และงามพรรณ เวชชาชีวะ (Jane Vejjajiva)
สำนักพิมพ์ : River Books
อื่นๆ : 120 Pages 220 x 240mm / 100 Colour Illustrations

450 บาท
450 บาท

เครื่องถ้วยเบญจรงค์และลายน้ำทอง

เครื่องถ้วยเบญจรงค์และลายน้ำทอง
เครื่องถ้วยเบญจรงค์และลายน้ำทองเครื่องถ้วยเบญจรงค์และลายน้ำทอง

ISBN : 9786167339979
โดย : ดอว์น เอฟ. รูนีย์
สำนักพิมพ์ : River Books
อื่นๆ : 188 หน้า / ภาพสี่สี 271 ภาพ / ปกแข็ง

896 บาท
896 บาท

ฉายาลักษณ์สยาม ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. ๒๔๐๓-๒๔๕๓

ฉายาลักษณ์สยาม ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. ๒๔๐๓-๒๔๕๓
ฉายาลักษณ์สยาม ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. ๒๔๐๓-๒๔๕๓ ฉายาลักษณ์สยาม ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. ๒๔๐๓-๒๔๕๓

ISBN : 9786167339771
โดย : โจคิม เค. บ้าวท์ซ
คำนิยมโดย : เอนก นาวิกมูล
สำนักพิมพ์ : River Books
อื่นๆ : 364 หน้า / 704 ภาพประกอบสี่สี / ปกแข็ง

1,800 บาท
1,800 บาท

ปฏิบัติการลับ ในสมรภูมิรบ บันทึกประวัติศาสตร์การทหาร การเมืองไทย ที่เพิ่งค้นพบ พลตรี จักรชัย ศุภางคเสน

ปฏิบัติการลับ ในสมรภูมิรบ บันทึกประวัติศาสตร์การทหาร การเมืองไทย ที่เพิ่งค้นพบ พลตรี จักรชัย ศุภางคเสน
ปฏิบัติการลับ ในสมรภูมิรบ บันทึกประวัติศาสตร์การทหาร การเมืองไทย ที่เพิ่งค้นพบ พลตรี จักรชัย ศุภางคเสนปฏิบัติการลับ ในสมรภูมิรบ บันทึกประวัติศาสตร์การทหาร การเมืองไทย ที่เพิ่งค้นพบ พลตรี จักรชัย ศุภางคเสน

ปฏิบัติการลับ ในสมรภูมิรบ บันทึกประวัติศาสตร์การทหาร การเมืองไทย ที่เพิ่งค้นพบ พลตรี จักรชัย ศุภางคเสน

ISBN : 9786164510265
โดย : พลตรี จักรชัย ศุภางคเสน โดย ทิพภานิดา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
สำนักพิมพ์ : River Books
อื่นๆ : 284 หน้า / ภาพประกอบ 169 ภาพ

1,166 บาท
1,166 บาท

ถึงลูกชายเล็ก พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ ๕ และลายพระหัตถ์ สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ

ถึงลูกชายเล็ก พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ ๕ และลายพระหัตถ์ สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
ถึงลูกชายเล็ก พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ ๕ และลายพระหัตถ์ สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถถึงลูกชายเล็ก พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ ๕ และลายพระหัตถ์ สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ

ISBN : 9789749863572
โดย : หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์, ไพศาลย์ เปี่ยมเมตตาวัฒน์ บรรณาธิการ
สำนักพิมพ์ : River Books
อื่นๆ : 452 หน้า / 400 ภาพ สี่สีตลอดเล่ม / ปกแข็ง

1,166 บาท
1,166 บาท

ABHAYA BURMA'S FEARLESSNESS

ABHAYA BURMA'S FEARLESSNESS
ABHAYA BURMA'S FEARLESSNESS ABHAYA BURMA'S FEARLESSNESS

ISBN : 9786167339139
ฺัBy : JAMES MACKAY
Forward By : Aung San Suu Kyi
สำนักพิมพ์ : River Books
อื่นๆ : 224 pages / 244 portraits (57 taken in Burma)

896 บาท
896 บาท

เจ้าชีวิต พงศาวดาร ๙ รัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี

เจ้าชีวิต พงศาวดาร ๙ รัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี
เจ้าชีวิต พงศาวดาร ๙ รัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี เจ้าชีวิต พงศาวดาร ๙ รัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี

ISBN : 9786164510388
โดย : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์
สำนักพิมพ์ : River Books
อื่นๆ : 464 หน้า / ภาพประกอบขาวดำ 565 ภาพ / ปกแข็ง / ฉลองครบรอบ 60 ปีแห่งการพิมพ์

806 บาท
806 บาท

Lords of Life - A History of The Kings of Thailand

Lords of Life - A History of The Kings of Thailand
Lords of Life - A History of The Kings of ThailandLords of Life - A History of The Kings of Thailand

ISBN : 9786164510302
โดย : HRH Prince Chula Chakrabongse
สำนักพิมพ์ : River Books
อื่นๆ : 324 pages / 370 b/w illustrations with 9 maps & plans / 60th Anniversary Edition

806 บาท
806 บาท

เกิดวังปารุสก์ สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และ สมัยประชาธิปไตย

เกิดวังปารุสก์  สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และ สมัยประชาธิปไตย
เกิดวังปารุสก์  สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และ สมัยประชาธิปไตยเกิดวังปารุสก์  สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และ สมัยประชาธิปไตย

ISBN : 9789749863718
โดย : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์
สำนักพิมพ์ : River Books
อื่นๆ : 584 หน้า / ภาพประกอบ 762 รูป / ปกแข็ง / พิมพ์ครั้งที่ 17 พร้อมภาพเก่าในเล่ม 762 ภาพ

806 บาท
806 บาท

แคทยาและเจ้าฟ้าสยาม

แคทยาและเจ้าฟ้าสยาม
แคทยาและเจ้าฟ้าสยามแคทยาและเจ้าฟ้าสยาม

ISBN : 9789749863725
โดย : หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์ และไอลีน ฮันเตอร์
แปล : พันขวัญ ทิพม่อม
สำนักพิมพ์ : River Books
อื่นๆ : 260 หน้า / ภาพประกอบ 236 รูป / ปกแข็ง

626 บาท
626 บาท

ดาราทอง - ประวัติการแข่งรถของพระองค์พีระฯ

ดาราทอง - ประวัติการแข่งรถของพระองค์พีระฯ
ดาราทอง - ประวัติการแข่งรถของพระองค์พีระฯ

ISBN : 9789749863695
โดย : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์
สำนักพิมพ์ : River Books
อื่นๆ : 352 หน้า / ภาพประกอบ 96 รูป / พร้อมประมวลภาพการแข่งรถยนต์ประวัติศาสตร์ กรุงเทพกรังปรีซ์ 2531

356 บาท
356 บาท

กาลครั้งหนึ่งในแดนมังกร ชีวิตผจญภัยของเสี่ยวหลู่ กัว

กาลครั้งหนึ่งในแดนมังกร ชีวิตผจญภัยของเสี่ยวหลู่ กัว
กาลครั้งหนึ่งในแดนมังกร ชีวิตผจญภัยของเสี่ยวหลู่ กัว

Once upon a time in the East : A story of growing up Xiaolu Guo

ISBN : 9786164510029
โดย : เสี่ยวหลู่ กัว (Xiaolu Guo)
แปล : สุทธิศักดิ์ ปาลโพธิ์
สำนักพิมพ์ : River Books
อื่นๆ : 227 หน้า

356 บาท
356 บาท

เครื่องเงินและเครื่องถมไทย

เครื่องเงินและเครื่องถมไทย
เครื่องเงินและเครื่องถมไทยเครื่องเงินและเครื่องถมไทย

ISBN : 9786164510159
โดย : พอล บร๊อมเบิร์ก
สำนักพิมพ์ : River Books
อื่นๆ : 232 หน้า / ภาพประกอบสี่สี 320 ภาพ / ปกแข็ง

1,080 บาท
1,080 บาท

Exploring Old Bangkok Royal Palaces • Temples • Street Life

Exploring Old Bangkok Royal Palaces • Temples • Street Life
Exploring Old Bangkok Royal Palaces • Temples • Street Life

ISBN : 9786164510319
โดย : Narisa Chakrabongse
Photography : Paisarn Piemmettawat
สำนักพิมพ์ : River Books
อื่นๆ : 220 pages / 558 colour illustrations, with 11 maps and plans

This beautiful and historic area centred around the Grand Palace, bordered by the
Chao Phraya river on the west and Ku Muang Derm canal on the east, is undoubtedly
Bangkok’s cultural centre.

806 บาท
806 บาท
Syndicate content