ประมวลกฎหมายอาญา (เล่มเล็ก ปกอ่อน)

ประมวลกฎหมายอาญา (เล่มเล็ก ปกอ่อน)
ประมวลกฎหมายอาญา (เล่มเล็ก ปกอ่อน)

พระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

ISBN : 9786167306575
ผู้เขียน :  สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

รหัสสินค้า : 9786167306575
จำนวน : 176 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 105 x 143 x 10 มม.
น้ำหนัก : 110 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
ชนิดปก : ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์ 
สำนักพิมพ์ : สมใจ แซ่ฮ้อ 
เดือนปีที่พิมพ์ : เมษายน 2554
 
นำเสนอประมวลกฎหมายอาญาที่สำคัญ พร้อมพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา จัดทำด้วยรูปเล่มเล็ก กะทัดรัด พกพาสะดวก ง่ายต่อการพกพา
 
สารบัญ
ประมวลกฎหมายอาญา
ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป
ภาค 2 ความผิด
ภาค 3 ลหุโทษ
ปกติ: 40 บาท
ขาย:36 บาท
36 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167306575