ครอบครัว

Family - ครอบครัว

เลี้ยงลูกเชิงบวก วิถีเดนมาร์ก ครอบครัวแสนสุข ลูกแฮปปี้

เลี้ยงลูกเชิงบวก วิถีเดนมาร์ก ครอบครัวแสนสุข ลูกแฮปปี้
เลี้ยงลูกเชิงบวก วิถีเดนมาร์ก ครอบครัวแสนสุข ลูกแฮปปี้

The Danish Way of Parenting

เขียน : Jessica Joelle Alexander และ Iben Dissing Sandahi
แปล : พญ.นัทธ์ชนัน จรัสจรุงเกียรติ
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
อื่นๆ : 184 หน้า

แปลมาแล้วกว่า 24 ภาษาทั่วโลก

ทำไมชาวเดนมาร์กถึงมีความสุขที่สุดในโลก? พ่อแม่ชาวเดนมาร์กเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กดีที่มีความสุข ฉลาด อารมณ์มั่นคง คิดบวก และฟันฝ่าอุปสรรคได้อย่างไร? หลักการง่าย ๆ จากรุ่นสู่รุ่น นั่นคือ P-A-R-E-N-T

212 บาท
212 บาท

หนูทำได้! เตรียมพร้อมก่อนอนุบาล - พูดดีน่าฟัง

หนูทำได้! เตรียมพร้อมก่อนอนุบาล - พูดดีน่าฟัง
หนูทำได้! เตรียมพร้อมก่อนอนุบาล - พูดดีน่าฟัง

Mom! I am Ready for Preschool Vol.3 : Goog language habbits

ISBN : 9786160440405
โดย : Suh Eun
ภาพประกอบ: Min You Kyung
แปล  : วันวิสาข์ ปัญญางาม
อื่น ๆ : 

หนูทำได้! เตรียมพร้อมก่อนอนุบาล

คู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าอนุบาล
ให้หนูน้อยรู้จักเรียนรู้วิธีการพูดและสื่อสารให้ดูดีน่าฟัง

142 บาท
142 บาท

หนูทำได้! เตรียมพร้อมก่อนอนุบาล - ชีวิตประจำวัน

หนูทำได้! เตรียมพร้อมก่อนอนุบาล - ชีวิตประจำวัน
หนูทำได้! เตรียมพร้อมก่อนอนุบาล - ชีวิตประจำวัน

Mom! I am Ready for Preschool Vol.2 : Daily Life

ISBN : 9786160440382
โดย : Suh Eun
ภาพประกอบ: Min You Kyung
แปล  : วันวิสาข์ ปัญญางาม
อื่น ๆ : 

หนูทำได้! เตรียมพร้อมก่อนอนุบาล

คู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าอนุบาล
ให้หนูน้อยรู้จักวิธีปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

142 บาท
142 บาท

หนูทำได้! เตรียมพร้อมก่อนอนุบาล - ปลอดภัยไว้ก่อน

หนูทำได้! เตรียมพร้อมก่อนอนุบาล - ปลอดภัยไว้ก่อน
หนูทำได้! เตรียมพร้อมก่อนอนุบาล - ปลอดภัยไว้ก่อน

Mom! I am Ready for Preschool Vol.5 : Good habits and skills for Safety

ISBN : 9786160440429
โดย : Jeon Suk Hyun
ภาพประกอบ: Min You Kyung
แปล  : วันวิสาข์ ปัญญางาม
อื่น ๆ : 

หนูทำได้! เตรียมพร้อมก่อนอนุบาล

คู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าอนุบาลให้หนูน้อยเรียนรู้วิธี
การป้องกันอุบัติเหตุและหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

142 บาท
142 บาท

หนูทำได้! เตรียมพร้อมก่อนอนุบาล - ชีวิตในอนุบาล

หนูทำได้! เตรียมพร้อมก่อนอนุบาล - ชีวิตในอนุบาล
หนูทำได้! เตรียมพร้อมก่อนอนุบาล - ชีวิตในอนุบาล

Mom! I am Ready for Preschool Vol.1 : Preschool Life

ISBN : 9786160440399
โดย : Kwon Joo Won
ภาพประกอบ: Min You Kyung
แปล  : วันวิสาข์ ปัญญางาม
อื่นๆ : -

หนูทำได้! เตรียมพร้อมก่อนอนุบาล

คู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าอนุบาล
ให้หนูน้อยรู้จักปฏิบัติตัว เมื่ออยู่ที่โรงเรียนอนุบาล

142 บาท
142 บาท

ชีวิตลูกชายบ่มเพาะได้ 0-6 ขวบ

ชีวิตลูกชายบ่มเพาะได้ 0-6 ขวบ
ชีวิตลูกชายบ่มเพาะได้ 0-6 ขวบ

Otokonoko no Isshou wo Kimeru O-sai kara 6-sai madeno Sodatekata

ISBN : 9786161402600
โดย : ทาเคะอุจิ เอริกะ
แปล : ภัทราวรรณ เลอลัคนา (Erika Takeuchi)
สำนักพิมพ์ : ไดฟุกุ (Daifuku)
ลิขสิทธิ์ : -
อื่นๆ : -

242 บาท
242 บาท

ชีวิตลูกสาวบ่มเพาะได้ 0-6 ขวบ

ชีวิตลูกสาวบ่มเพาะได้ 0-6 ขวบ
ชีวิตลูกสาวบ่มเพาะได้ 0-6 ขวบ

Onnanoko no Isshou wo Kimeru O-sai kara 6-sai madeno Sodatekata

ISBN : 9786161402617
โดย : ทาเคะอุจิ เอริกะ (Erika Takeuchi)
แปล : ภัทราวรรณ เลอลัคนา
สำนักพิมพ์ : ไดฟุกุ (Daifuku)
ลิขสิทธิ์ : -
อื่นๆ : -

251 บาท
251 บาท

ปลูกจิตสำนึกพลเมืองดี

ปลูกจิตสำนึกพลเมืองดี
ปลูกจิตสำนึกพลเมืองดี

ISBN : 9786160438372
ผู้แต่ง : Editorial Oceano S.L
แปล: ภุชงค์ เดชอาคม
อื่น ๆ : -

แนะนำกรอบปฏิบัติ ค่านิยม และมารยาทสังคมที่เหมาะสมสำหรับเด็ก นำเสนอเรื่องราวรอบตัวเด็ก เช่น เรื่องพลเมือง การสวัสดี การดูแลผู้สูงอายุ เนื้อหาแต่ละตอนสอดแทกรคุณธรรมต่างๆที่เด็กควรเรียนรู้และปฏิบัติ เช่น ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความมัธยัสถ์ ความกตัญญู นอกจากนี้แต่ละบทยังนำเสนอเกมและกิจกรรมที่จะปลูกฝัง สำนึกของเด็กๆเพื่อพัฒนาเป็นพลเมืองที่ดีและเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

176 บาท
176 บาท

คู่มือพ่อแม่มือใหม่ เลี้ยงลูกวัยอนุบาล

คู่มือพ่อแม่มือใหม่ เลี้ยงลูกวัยอนุบาล
คู่มือพ่อแม่มือใหม่ เลี้ยงลูกวัยอนุบาล

ISBN : 9786164410824
โดย : รศ.ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ
สำนักพิมพ์ : เพชรประกาย
อื่นๆ :  336 หน้า

วัยอนุบาล นับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิต

เป็นวัยแห่งการเรียนรู้ จดจำ ช่างสังเกต ช่างซักถาม หากพ่อแม่มีความเข้าใจในพัฒนาการของลูก ก็จะสามารถปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้กับลูกได้อย่างมีคุณภาพ หนังสือเล่มนี้จะเน้นไปที่การส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบองค์รวม ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ปัญญา และจริยธรรม ให้เด็กๆ เติบโตอย่างมีความสุข สุขภาพดี เจริญด้วยปัญญา ตลอดจนมีความเก่ง ความกล้าตามวัยที่ดี

135 บาท
135 บาท

คัมภีร์ช่วยแม่เลี้ยงลูก เลี้ยงลูกให้ถูก ตอน 3 ปี ลูกจะทำดีไปตลอดชีวิต เล่ม 02

คัมภีร์ช่วยแม่เลี้ยงลูก เลี้ยงลูกให้ถูก ตอน 3 ปี ลูกจะทำดีไปตลอดชีวิต เล่ม 02
คัมภีร์ช่วยแม่เลี้ยงลูก เลี้ยงลูกให้ถูก ตอน 3 ปี ลูกจะทำดีไปตลอดชีวิต เล่ม 02

ISBN : 9786169287469
โดย : เฉิน ซู่ เจวียน
แปล : เพ็ญศิริ รัตนศรี
สำนักพิมพ์ : วารา (WARA)
อื่นๆ :  312 หน้า

คัมภีร์ช่วยแม่เลี้ยงลูก เลี้ยงลูกให้ถูก ตอน 3 ปี ลูกจะทำดีไปตลอดชีวิต เล่ม 02 ตอน "เตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนเป็นพ่อแม่"

270 บาท
270 บาท

เพื่อนร่วมงานของคุณเป็นลิงแบบไหน

เพื่อนร่วมงานของคุณเป็นลิงแบบไหน
เพื่อนร่วมงานของคุณเป็นลิงแบบไหน

ISBN : 9786160436842
โดย : Team GATHER Project
แปล : ดร.จิดาภา กัมพลกัญจนา
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks - Inspire พัฒนาตนเอง
อื่นๆ : 200 หน้า / 12.7x18.4x1.16

176 บาท
176 บาท

ถู แตะ เป่า เขย่า สนุกจัง!

ถู แตะ เป่า เขย่า สนุกจัง!
ถู แตะ เป่า เขย่า สนุกจัง!

ชุด เสริมความรู้สำหรับเด็ก
Un Livre

ISBN : 9786160436736
เรื่องและภาพ : Hervé Tullet
แปล : รตีลดา ประพันธ์กานต์
อื่น ๆ : 60 หน้า / 24.3 × 24.3 × 0.3 cm

133 บาท
133 บาท

ลูกฉลาดเริ่มต้นที่แม่

ลูกฉลาดเริ่มต้นที่แม่
ลูกฉลาดเริ่มต้นที่แม่

Jibun Kara Benkyo Suru Ko Ga Sodatsu Okasan No Shukan

ISBN : 9786161820473
เรื่อง : มุระคะมิ เรียวอิชิ (Ryoichi Murakami)
แปล : กนกวรรณ เกตุชัยมาศ
สำนักพิมพ์ : แพรวเพื่อนเด็ก
อื่นๆ : 203  หน้า

เรื่องนี้มีแต่แม่เท่านั้นที่ทำได้ เด็กจะเก่งได้ ต้องอยากเรียนด้วยตัวเอง ! เผย 67 เคล็ดลับ ปั้นเด็กให้เรียนดี มีความสุขที่สร้างได้ด้วยสองมือแม่

176 บาท
176 บาท

คุยกับลูกด้วยวิธีชี้แนะดีกว่า Coaching Conversation

คุยกับลูกด้วยวิธีชี้แนะดีกว่า Coaching Conversation
คุยกับลูกด้วยวิธีชี้แนะดีกว่า Coaching Conversation

ISBN : 9786167014494
โดย : โคะมุระซะกิ มะยุมิ
แปล : อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks - Inspire พัฒนาตนเอง
อื่นๆ : 312 หน้า / 14.3x21 cm.

เด็กทุกคนจะดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวออกมาใช้อย่างเต็มที่ หากพ่อแม่และครูรู้จักเทคนิคการชี้แนะ (Coaching) ตามหนังสือเล่มนี้

257 บาท
257 บาท

วิธีฝึกวินัยและวิธีคิดให้เด็กเล็ก ตั้งแต่แรกเกิด - 6 ขวบ

วิธีฝึกวินัยและวิธีคิดให้เด็กเล็ก ตั้งแต่แรกเกิด - 6 ขวบ
วิธีฝึกวินัยและวิธีคิดให้เด็กเล็ก ตั้งแต่แรกเกิด - 6 ขวบ

Love and Logic Magic For Early Childhood
Practical Parenting From Birth To Six Years

โดย : Jim Fay และ Charles Fay, Ph.D.
แปลและเรียบเรียง : ภรณี ภูรีสิทธิ์
บรรณาธิการโดย : สมชัย เบญจมิตร
สำนักพิมพ์ : BeeMedia
อื่นๆ : 264 หน้า

152 บาท
152 บาท

วิธีพูดและสอนเด็ก เพื่อกระตุ้นให้เขาอยากเรียนรู้ - ทั้งที่บ้าน และโรงเรียน (ฉบับปรับปรุง)

วิธีพูดและสอนเด็ก เพื่อกระตุ้นให้เขาอยากเรียนรู้ - ทั้งที่บ้าน และโรงเรียน (ฉบับปรับปรุง)
วิธีพูดและสอนเด็ก เพื่อกระตุ้นให้เขาอยากเรียนรู้ - ทั้งที่บ้าน และโรงเรียน (ฉบับปรับปรุง)

How To Talk So Kids Can Learn - At Home and in School

โดย : อเดล เฟเบอร์ (Adele Faber) และ เอเลน มาซลิซ (Elaine Mazlish)
แปลและเรียบเรียง : ดร.บุษกริน นิติวงศ์
สำนักพิมพ์ : BeeMedia
อื่นๆ : 264 หน้า

วิธีพูดเพื่อกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้ รับผิดชอบมีวินัยในตนเอง และมีกำลังใจในการเรียนของตนเอง

 

206 บาท
206 บาท

คลอดแบบไหนดี? คลอดเองหรือผ่าคลอด

คลอดแบบไหนดี? คลอดเองหรือผ่าคลอด
คลอดแบบไหนดี? คลอดเองหรือผ่าคลอด

ISBN : 9786161402372
โดย : รศ.นพ.เอกชัย โควาวิสารัช
สำนักพิมพ์ : สุขภาพใจ
อื่นๆ :  208 หน้า / 14.5 x 21 ซ.ม.

คลอดแบบไหนดีที่สุด ?

  • คลอดเองได้ง่ายนิดเดียว
  • ผ่าท้องทำคลอดไม่ง่ายอย่างที่คิด 

สารพัดความกังวลในใจของคุณแม่ทุกคน 

180 บาท
180 บาท

ซุมิกโกะ ก๊วนเพื่อนติดมุม

ซุมิกโกะ ก๊วนเพื่อนติดมุม
ซุมิกโกะ ก๊วนเพื่อนติดมุม

ISBN : 9786161402044
โดย : โยโคมิโซะ ยูริ
แปล : -
สำนักพิมพ์ : ไดฟุกุ (Daifuku)
อื่นๆ : -

179 บาท
179 บาท

เลี้ยงลูกให้ฉลาดด้วย “กระดาษแผ่นเดียว"

เลี้ยงลูกให้ฉลาดด้วย “กระดาษแผ่นเดียว"
เลี้ยงลูกให้ฉลาดด้วย “กระดาษแผ่นเดียว"

ISBN : 9786161402221
โดย : คิมิโดริ อิโนะอุเอะ
แปล : ปติมา รัชตะวรรณ
สำนักพิมพ์ : ไดฟุกุ
อื่นๆ : 12.7 x 19 ซ.ม / 128 หน้า

สุดยอดเทคนิคของนักวาดการ์ตูนผู้ที่ออกมายอมรับว่าไม่ค่อยถูกกับเด็กนัก แต่พอมาเป็นคุณแม่ก็ไม่อยากจะดุลูกสักเท่าไร จึงคิดค้นวิธีเลี้ยงลูกที่จะทำให้เด็กสนุกและยังเชื่อฟัง วิธีนั้นก็ไม่ยาก มาลองกันเลย!

179 บาท
179 บาท

เด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ (พิมพ์ครั้งที่ 20)

เด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ (พิมพ์ครั้งที่ 20)
เด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ (พิมพ์ครั้งที่ 20)

ISBN : 9786164236196
โดย : ผู้ใหญ่บิ๊ก (พงษ์ระพี เตชพาหพงษ์)
สำนักพิมพ์ : ต้นตะวัน ปลายฟ้า
อื่นๆ : 192 หน้า

หนังสือเด็กสองภาษาเล่มแรกของไทย ที่สร้างกระแสสองภาษาจนโด่งดังไปทั่วประเทศ

167 บาท
167 บาท
Syndicate content