ประมวลกฎหมายอาญา พร้อมด้วยระเบียบกระทรวงยุติธรรม และ พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ

ประมวลกฎหมายอาญา พร้อมด้วยระเบียบกระทรวงยุติธรรม และ พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ
ประมวลกฎหมายอาญา พร้อมด้วยระเบียบกระทรวงยุติธรรม และ พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ

โดย : สุพจน์ กู้มานะชัย
สำนักพิมพ์ : GAIUS GROUP
อื่นๆ : 184 หน้า / ปกแข็ง

แก้ไขเพิ่มเติม ตาม พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๘

ปกติ: 120 บาท
ขาย:108 บาท
108 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163822819