ศาสนา - ปรัชญา

เป็นฆราวาสก็บรรลุธรรมได้

เป็นฆราวาสก็บรรลุธรรมได้
เป็นฆราวาสก็บรรลุธรรมได้

ISBN : 9786161840389
โดย : ครูแฟง - สมพร พรมมิ
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์
อื่นๆ : 236 หน้า

กิเลสกับธรรม ไม่มีเพศหญิง เพศชาย แม้เป็นฆราวาส ก็สามารถบรรลุธรรมได้ด้วยกันทั้งนั้น หากปฏิบัติได้ต่อเนื่องถูกต้อง ตรงทาง

248 บาท
248 บาท

แก่นพุทธศาสน์

แก่นพุทธศาสน์
แก่นพุทธศาสน์

ISBN : 9786161839789
โดย : พระธรรมโกศาจารย์ ( หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ )
สำนักพิมพ์ : AMARIN Dhamma
อื่นๆ : 160 หน้า / ปกแข็ง

“แก่นพุทธศาสน์” เป็นหนังสือธรรมบรรยายของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ ที่รวม ๓ เรื่องเข้าด้วยกัน คือ ใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนา, ความว่าง และวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นอยู่ด้วยความว่าง

167 บาท
167 บาท

100 เรื่องต้องรู้สู่อัจฉริยะ พุทธศาสนา

100 เรื่องต้องรู้สู่อัจฉริยะ พุทธศาสนา
100 เรื่องต้องรู้สู่อัจฉริยะ พุทธศาสนา

ISBN : 9786161838362
เรื่อง : ฐิติขวัญ เหลี่ยมศิริวัฒนา
ภาพ : วณิชชา สนิกชน
สำนักพิมพ์ : Amarin Kids
อื่นๆ : 97 หน้า / สี่สีในเล่ม

สำหรับพ่อแม่ที่ต้องการเสริมความรู้เรื่องพระพุทธศาสนาให้กับลูกแบบเข้าใจง่าย

ย่อยเนื้อหาจากเล่ม "อัจฉริยะ 100 หน้า พระพุทธศาสนา" โดยดึงประเด็นที่น่าสนใจมานำเสนอทั้งหมด 100 ข้อ ปรับภาษาให้ง่ายขึ้นเพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กประถม แทรกเกร็ดความรู้สนุกๆซึ่งนำเสนอโดยคาแรกเตอร์ "น้องกะทิ" กับ "น้องกะลา“

179 บาท
179 บาท

พระอภิธรรมใครว่ายาก เล่ม ๑ ความจริงเป็นที่สุด ๔ ประการ

พระอภิธรรมใครว่ายาก เล่ม ๑ ความจริงเป็นที่สุด ๔ ประการ
พระอภิธรรมใครว่ายาก เล่ม ๑ ความจริงเป็นที่สุด ๔ ประการ

พระอภิธรรมใครว่ายาก ฉบับย่อ กระชับ ลัด สั้น ง่าย เล่ม ๑ ความจริงเป็นที่สุด ๔ ประการ (จิต - เจตสิก - รูป - นิพพาน)

ISBN : 9786165727587
โดย : ดร.วิศิษฐ์ ชัยสุวรรณ
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
อื่นๆ : 340 หน้า

135 บาท
135 บาท

THE PRINCE เจ้าผู้ครองนคร

THE PRINCE เจ้าผู้ครองนคร
THE PRINCE เจ้าผู้ครองนคร

THE PRINCE

โดย : นิกโกโล มาเคียเวลลี (NICCOLO MACHIAVELLI)
แปล : สรวงอัปสร กสิกรานันท์
สำนักพิมพ์ : แอโรว์ คลาสสิกบุ๊ค (Arrow Classic Books)
อื่นๆ : 224 หน้า / ปกแข็ง / หนังสือ CLASSICS ที่โลกยกย่อง

266 บาท
266 บาท

หลวงปู่มั่น จอมทัพธรรม

หลวงปู่มั่น จอมทัพธรรม
หลวงปู่มั่น จอมทัพธรรม

ISBN : 9786161839277
โดย : พศิน อินทรวงศ์
สำนักพิมพ์ : AMARIN Dhamma
อื่นๆ : 211 หน้า

เป็นการนำเสนอถึงเรื่องราวแบบเจาะลึกถึงแก่นตามเส้นทางของหลวงปู่มั่น แบบที่ยังไม่เคยมีเล่มไหนมาก่อน บันทึกการเดินทางตามรอยธุดงค์

167 บาท
167 บาท

พระพุทธเจ้าสอนเศรษฐี

พระพุทธเจ้าสอนเศรษฐี
พระพุทธเจ้าสอนเศรษฐี

ISBN : 9786161839284
โดย : พศิน อินทรวงศ์
สำนักพิมพ์ : AMARIN Dhamma
อื่นๆ : 153 หน้า

ยุติความทุกข์ หยุดซวย เรียกโชค และพลิกชีวิตสู่ความสุขสมบูรณ์ในทุกมิติ

หนังสือที่จะไขความลับแห่งโชคชะตา   หยุดซวย  เรียกโชค  ประสานผลประโยชน์   นำผู้อ่านเข้าสู่หัวใจแห่งความมั่งคั่งของพระพุทธเจ้าที่จะยุติความทุกข์ยาก และพลิกชีวิตสู่ความสมบูรณ์ในทุกมิติ เพื่อชีวิตที่อิ่มเต็มและประสบความสำเร็จในทุกๆด้าน ทั้งความสุข ความโชคดี ความเฮง และความร่ำรวย ในวิถีพุทธ

131 บาท
131 บาท

สมถะเท้าขวา วิปัสสนาเท้าซ้าย

สมถะเท้าขวา วิปัสสนาเท้าซ้าย
สมถะเท้าขวา วิปัสสนาเท้าซ้าย

ISBN : 9786161839215
โดย : พศิน อินทรวงศ์
สำนักพิมพ์ : AMARIN Dhamma
อื่นๆ : 176 หน้า

นิพพานอยู่ไม่ไกล..ถ้าเดินไปด้วยเท้าทั้งสองข้าง คู่มือที่ช่วยให้คุณปฏิบัติภาวนาแบบสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปได้อย่างถูกตรงและไม่หลงทาง

143 บาท
143 บาท

ฉลาดรอบด้านด้วยวิถีสามก๊ก

ฉลาดรอบด้านด้วยวิถีสามก๊ก
ฉลาดรอบด้านด้วยวิถีสามก๊ก

三國演義

ISBN : 9786161403294
โดย : เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
สำนักพิมพ์ : สุขภาพใจ
อื่น : 128 หน้า

อนาคต "อยู่ยาก" หากฉลาดแค่ด้านเดียว

หนังสือที่ทำให้มองปัญหาได้ขาด ไม่พลาดตัดสินใจผิดเพราะอารมณ์ อ่านแล้วจะได้อยู่สบาย สไตล์คนฉลาดรอบด้าน

99 บาท
99 บาท

เต้าเต๋อจิง - คัมภีร์เต๋า : Tao Te Ching (ปกแข็ง)

เต้าเต๋อจิง - คัมภีร์เต๋า : Tao Te Ching (ปกแข็ง)
เต้าเต๋อจิง - คัมภีร์เต๋า : Tao Te Ching (ปกแข็ง)

TAO TE CHING

โดย : เหลาจื่อ
แปล: สรวงอัปสร กสิกรานันท์
สำนักพิมพ์ :  Arrow
อื่นๆ : 200 หน้า / ปกแข็ง

วิถีที่เข้าถึงแก่นแท้ของชีวืต และศิลปะการปกครองของผู้นำ

"เต้าเต๋อจิง" หรือที่รู้จักในชื่อ "คัมภีร์เต๋า" เป็นคัมภีร์ซึ่งก่อกำเนิดจากแนวคิดของปราชญ์จีนโบราณ เหลาจื่อ (เล่าจื๊อ)  เต้าเต๋อจิงเป็นที่แพร่หลายในหมู่นักอ่านชาวจีน และในประเทศแถบตะวันออกมาทุกยุคทุกสมัย ต่อมาจึงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในประเทศแถบตะวันตก ในฐานะ "คัมภีร์แห่งลัทธิเต๋า"

279 บาท
279 บาท

ความสงบท่ามกลางความเคลื่อนไหว

ความสงบท่ามกลางความเคลื่อนไหว
ความสงบท่ามกลางความเคลื่อนไหว

ISBN : 9786161836931
โดย : camouflage
สำนักพิมพ์ : AMARIN Dhamma
อื่นๆ : 163 หน้า

แม้สิ่งรอบตัวจะวุ่นวาย แปรปรวนเพียงใดก็ตาม แต่จิตใจก็พร้อมที่จะรู้ ตื่น เบิกบาน

ปฏิบัติในชีวิตประจำวันเหมือนไม่ต้องทำอะไรนอกจากเฝ้าสังเกตตามความเป็นจริงและรู้สึกตัวได้ทั้งวัน ชีวิตจะมีแต่ความสุขที่แท้จริง

203 บาท
203 บาท

สูตรทองของเว่ยหลาง

สูตรทองของเว่ยหลาง
สูตรทองของเว่ยหลาง

ISBN : 9786161403133
โดย : พุทธทาส อินทปัญโญ
สำนักพิมพ์ : สุขภาพใจ
อื่น : 213 หน้า

หนังสือเรื่องเว่ยหล่างนี้ เป็นหนังสือสำหรับปัญญาชนโดยแท้ ผู้ที่ยึดมั่นในความรู้เดิมของตนอย่างเหนียวแน่น ไม่ชอบคิด, เอาแต่จะฟังง่ายๆ ท่องจำง่ายๆ ย่อมไม่เหมาะที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้ เพราะจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยก็ว่าได้

116 บาท
116 บาท

ทุกข์กระทบ ใจไม่กระเทือน

ทุกข์กระทบ ใจไม่กระเทือน
ทุกข์กระทบ ใจไม่กระเทือน

เข้าใจสติปัฏฐาน 4 แบบง่ายๆ ไม่ต้องเข้าวัดก็ปฏิบัติเองได้

ISBN : 9786161836603
โดย : ว.วชิรเมธี
สำนักพิมพ์ : AMARIN Dhamma
อื่นๆ : 237 หน้า

เข้าใจภาพรวมของการปฏิบัติธรรมและสติปัฏฐาน 4 นำไปใช้แล้วเห็นผล ทุกข์เกิดขึ้นแต่ใจไม่ทุกข์ด้วย

เข้าใจเรื่องสติปัฏฐาน 4 ได้ง่ายๆ ด้วยการอธิบายให้รู้เรื่องแบบท่าน ว.วชิรเมธี และเจริญสติระหว่างวันเพื่อให้ชีวิตมีความสุข ณ ปัจจุบันขณะ เมื่อใดทุกข์เกิดขึ้นก็จะไม่เข้ามาถึงใจ ทุกข์มีอยู่แต่ใจไม่ทุกข์ด้วย

221 บาท
221 บาท

TOP 100 AMULETS FOR INVESTORS ๑๐๐ อันดับพระยอดนิยมเพื่อการลงทุน

TOP 100 AMULETS FOR INVESTORS ๑๐๐ อันดับพระยอดนิยมเพื่อการลงทุน
TOP 100 AMULETS FOR INVESTORS ๑๐๐ อันดับพระยอดนิยมเพื่อการลงทุน

ISBN : 9786164065574
โดย : ราม,พงษ์,วิโรจน์ อัศวรังสี / สถาบันวิเคราะห์พระเครื่อง และประเมินค่า Amulet Academy
สำนักพิมพ์ : วิโรจน์ อัศวรังสี
อื่นๆ :  ปกแข็ง

3,420 บาท
3,420 บาท

การเดินทางของพระพุทธเจ้าหลังตรัสรู้

การเดินทางของพระพุทธเจ้าหลังตรัสรู้
การเดินทางของพระพุทธเจ้าหลังตรัสรู้

ISBN : 9786161834180
โดย : ศรัณยู นกแก้ว
สำนักพิมพ์ : Amarin Dhamma
อื่นๆ :  235 หน้า

เจาะลึกประวัติศาสตร์ครั้งพุทธกาล บุคคลสำคัญ เหตุการณ์สำคัญ และสถานที่สำคัญ  ช่วง 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า

194 บาท
194 บาท

พิชัยสงครามซุนวู ฉบับ สามก๊ก

พิชัยสงครามซุนวู ฉบับ สามก๊ก
พิชัยสงครามซุนวู ฉบับ สามก๊ก

ISBN : 9786161403065
โดย : เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
สำนักพิมพ์ : สุขภาพใจ
อื่นๆ :  - หน้า / 14.5 x 21 ซ.ม.

ตำราพิชัยสงครามไม่มีวันตาย ปรับประยุกต์ใช้ทุกยุคทุกสมัย

"ซุนวูกล่าวไว้เช่นไร สามก๊กใช้เช่นนั้นหรือ"

อธิบายพิชัยสงคราม 13 บทของซุนวูผ่านกลยุทธ์ต่างๆ พร้อมตัวอย่างตัวละครในสามก๊ก ผู้อ่านจะได้รับประโยชน์

261 บาท
261 บาท

นิทานเซ็น 10 เรื่อง มหรสพทางวิญญาณเพื่อจริยธรรม

นิทานเซ็น 10 เรื่อง มหรสพทางวิญญาณเพื่อจริยธรรม
นิทานเซ็น 10 เรื่อง มหรสพทางวิญญาณเพื่อจริยธรรม

ISBN : 9786161403058
โดย : พุทธทาส อินทปัญโญ
สำนักพิมพ์ : สุขภาพใจ
อื่น : 71 หน้า

คำว่า มหรสพทางวิญญาณนี้ เราหมายความกันถึงการทำให้ได้รับความเพลิดเพลินในทางธรรมะ  จะเป็นสถานที่ไหน โดยวิธีใดก็เรียกว่าเป็นการบันเทิงในทางธรรม  เป็นมหรสพในทางวิญญาณได้ทั้งนั้น.  เเต่ถ้าเราพิจารณาดูจะเห็นได้ว่า  มันยังมีผลมากไปกว่านั้นอีกคือไม่ใช่แต่เพียงบันเทิงเฉยๆ  แต่มันเป็นไปเพื่อความก้าวหน้าในทางจิตใจ  ให้สูงขึ้นไปตามทางธรรม  เพื่อประโยชน์แก่จริยะรรม.

36 บาท
36 บาท

บทสวดมนต์ประจำบ้าน

บทสวดมนต์ประจำบ้าน
บทสวดมนต์ประจำบ้าน

ISBN : 9786161832735
โดย : กองบก.อมรินทร์ธรรมะ
สำนักพิมพ์ : Amarin Dhamma
อื่นๆ :  221 หน้า

170 บาท
170 บาท

บทสวดมนต์ ฉบับสมบูรณ์

บทสวดมนต์ ฉบับสมบูรณ์
บทสวดมนต์ ฉบับสมบูรณ์บทสวดมนต์ ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : เด่น ทัพซ้าย
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส (mis)
อื่นๆ : 754 หน้า

รวบรวมบทสวดมนต์ คาถา บทสวดในศาสนพิธีต่าง ๆ และบทสวดทั่วไป แบ่งเป็น ๓๐ หมวด กว่า ๖๐๐ บทสวด เหมาะสำหรับพระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป

89 บาท
89 บาท

สงสัยมั้ย? ธรรมะ พุทธทาส ฉบับ น่าจะทำตัวให้ดีกว่าเดิม

สงสัยมั้ย? ธรรมะ พุทธทาส ฉบับ น่าจะทำตัวให้ดีกว่าเดิม
สงสัยมั้ย? ธรรมะ พุทธทาส ฉบับ น่าจะทำตัวให้ดีกว่าเดิม

Edited By : CHAIYAPAT
Illustrated By : RUANGSAK
สำนักพิมพ์ : A Thing Book
อื่นๆ : 160 หน้า / สี่สีในเล่ม

การทำตัวให้ดีกว่าเดิม ทำตัวให้ดียิ่งขึ้น
มันเป็นเรื่องสำหรับทุกคนไม่ยกเว้นผู้ใด
ถ้าใครไม่ต้องการทำตัวให้เลวไปกว่าหัวเผือกหัวมันที่งมอยู่ใต้ดิน
เขาก็ควรที่จะต้องทำอะไร ๆ ให้ดีขึ้นกว่าเดิม
ไม่เช่นนั้นแล้ว... ก็เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ได้พบพระพุทธศาสนา

158 บาท
158 บาท
Syndicate content