ศาสนา - ปรัชญา

Search Inside Yourself ตื่นรู้กับ Google

Search Inside Yourself ตื่นรู้กับ Google
Search Inside Yourself ตื่นรู้กับ Google

ISBN : 9786162874345
โดย : Chade-Meng Tan
แปล : ; วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา
สำนักพิมพ์ : วีเลิร์น (WeLearn)
อื่นๆ : 310 หน้า

เมื่อพุทธมาบรรจบกับวิทย์ ในบริษัทเทคโนโลยีอันดับหนึ่งของโลก เราจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง?

266 บาท
266 บาท

เป็นฆราวาสก็บรรลุธรรมได้

เป็นฆราวาสก็บรรลุธรรมได้
เป็นฆราวาสก็บรรลุธรรมได้

ISBN : 9786161840389
โดย : ครูแฟง - สมพร พรมมิ
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์
อื่นๆ : 236 หน้า

กิเลสกับธรรม ไม่มีเพศหญิง เพศชาย แม้เป็นฆราวาส ก็สามารถบรรลุธรรมได้ด้วยกันทั้งนั้น หากปฏิบัติได้ต่อเนื่องถูกต้อง ตรงทาง

248 บาท
248 บาท

แก่นพุทธศาสน์

แก่นพุทธศาสน์
แก่นพุทธศาสน์

ISBN : 9786161839789
โดย : พระธรรมโกศาจารย์ ( หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ )
สำนักพิมพ์ : AMARIN Dhamma
อื่นๆ : 160 หน้า / ปกแข็ง

“แก่นพุทธศาสน์” เป็นหนังสือธรรมบรรยายของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ ที่รวม ๓ เรื่องเข้าด้วยกัน คือ ใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนา, ความว่าง และวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นอยู่ด้วยความว่าง

167 บาท
167 บาท

100 เรื่องต้องรู้สู่อัจฉริยะ พุทธศาสนา

100 เรื่องต้องรู้สู่อัจฉริยะ พุทธศาสนา
100 เรื่องต้องรู้สู่อัจฉริยะ พุทธศาสนา

ISBN : 9786161838362
เรื่อง : ฐิติขวัญ เหลี่ยมศิริวัฒนา
ภาพ : วณิชชา สนิกชน
สำนักพิมพ์ : Amarin Kids
อื่นๆ : 97 หน้า / สี่สีในเล่ม

สำหรับพ่อแม่ที่ต้องการเสริมความรู้เรื่องพระพุทธศาสนาให้กับลูกแบบเข้าใจง่าย

ย่อยเนื้อหาจากเล่ม "อัจฉริยะ 100 หน้า พระพุทธศาสนา" โดยดึงประเด็นที่น่าสนใจมานำเสนอทั้งหมด 100 ข้อ ปรับภาษาให้ง่ายขึ้นเพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กประถม แทรกเกร็ดความรู้สนุกๆซึ่งนำเสนอโดยคาแรกเตอร์ "น้องกะทิ" กับ "น้องกะลา“

179 บาท
179 บาท

พระอภิธรรมใครว่ายาก เล่ม ๑ ความจริงเป็นที่สุด ๔ ประการ

พระอภิธรรมใครว่ายาก เล่ม ๑ ความจริงเป็นที่สุด ๔ ประการ
พระอภิธรรมใครว่ายาก เล่ม ๑ ความจริงเป็นที่สุด ๔ ประการ

พระอภิธรรมใครว่ายาก ฉบับย่อ กระชับ ลัด สั้น ง่าย เล่ม ๑ ความจริงเป็นที่สุด ๔ ประการ (จิต - เจตสิก - รูป - นิพพาน)

ISBN : 9786165727587
โดย : ดร.วิศิษฐ์ ชัยสุวรรณ
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
อื่นๆ : 340 หน้า

135 บาท
135 บาท

THE PRINCE เจ้าผู้ครองนคร

THE PRINCE เจ้าผู้ครองนคร
THE PRINCE เจ้าผู้ครองนคร

THE PRINCE

โดย : นิกโกโล มาเคียเวลลี (NICCOLO MACHIAVELLI)
แปล : สรวงอัปสร กสิกรานันท์
สำนักพิมพ์ : แอโรว์ คลาสสิกบุ๊ค (Arrow Classic Books)
อื่นๆ : 224 หน้า / ปกแข็ง / หนังสือ CLASSICS ที่โลกยกย่อง

266 บาท
266 บาท

หลวงปู่มั่น จอมทัพธรรม

หลวงปู่มั่น จอมทัพธรรม
หลวงปู่มั่น จอมทัพธรรม

ISBN : 9786161839277
โดย : พศิน อินทรวงศ์
สำนักพิมพ์ : AMARIN Dhamma
อื่นๆ : 211 หน้า

เป็นการนำเสนอถึงเรื่องราวแบบเจาะลึกถึงแก่นตามเส้นทางของหลวงปู่มั่น แบบที่ยังไม่เคยมีเล่มไหนมาก่อน บันทึกการเดินทางตามรอยธุดงค์

167 บาท
167 บาท

พระพุทธเจ้าสอนเศรษฐี

พระพุทธเจ้าสอนเศรษฐี
พระพุทธเจ้าสอนเศรษฐี

ISBN : 9786161839284
โดย : พศิน อินทรวงศ์
สำนักพิมพ์ : AMARIN Dhamma
อื่นๆ : 153 หน้า

ยุติความทุกข์ หยุดซวย เรียกโชค และพลิกชีวิตสู่ความสุขสมบูรณ์ในทุกมิติ

หนังสือที่จะไขความลับแห่งโชคชะตา   หยุดซวย  เรียกโชค  ประสานผลประโยชน์   นำผู้อ่านเข้าสู่หัวใจแห่งความมั่งคั่งของพระพุทธเจ้าที่จะยุติความทุกข์ยาก และพลิกชีวิตสู่ความสมบูรณ์ในทุกมิติ เพื่อชีวิตที่อิ่มเต็มและประสบความสำเร็จในทุกๆด้าน ทั้งความสุข ความโชคดี ความเฮง และความร่ำรวย ในวิถีพุทธ

131 บาท
131 บาท

สมถะเท้าขวา วิปัสสนาเท้าซ้าย

สมถะเท้าขวา วิปัสสนาเท้าซ้าย
สมถะเท้าขวา วิปัสสนาเท้าซ้าย

ISBN : 9786161839215
โดย : พศิน อินทรวงศ์
สำนักพิมพ์ : AMARIN Dhamma
อื่นๆ : 176 หน้า

นิพพานอยู่ไม่ไกล..ถ้าเดินไปด้วยเท้าทั้งสองข้าง คู่มือที่ช่วยให้คุณปฏิบัติภาวนาแบบสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปได้อย่างถูกตรงและไม่หลงทาง

143 บาท
143 บาท

ฉลาดรอบด้านด้วยวิถีสามก๊ก

ฉลาดรอบด้านด้วยวิถีสามก๊ก
ฉลาดรอบด้านด้วยวิถีสามก๊ก

三國演義

ISBN : 9786161403294
โดย : เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
สำนักพิมพ์ : สุขภาพใจ
อื่น : 128 หน้า

อนาคต "อยู่ยาก" หากฉลาดแค่ด้านเดียว

หนังสือที่ทำให้มองปัญหาได้ขาด ไม่พลาดตัดสินใจผิดเพราะอารมณ์ อ่านแล้วจะได้อยู่สบาย สไตล์คนฉลาดรอบด้าน

99 บาท
99 บาท

เต้าเต๋อจิง - คัมภีร์เต๋า : Tao Te Ching (ปกแข็ง)

เต้าเต๋อจิง - คัมภีร์เต๋า : Tao Te Ching (ปกแข็ง)
เต้าเต๋อจิง - คัมภีร์เต๋า : Tao Te Ching (ปกแข็ง)

TAO TE CHING

โดย : เหลาจื่อ
แปล: สรวงอัปสร กสิกรานันท์
สำนักพิมพ์ :  Arrow
อื่นๆ : 200 หน้า / ปกแข็ง

วิถีที่เข้าถึงแก่นแท้ของชีวืต และศิลปะการปกครองของผู้นำ

"เต้าเต๋อจิง" หรือที่รู้จักในชื่อ "คัมภีร์เต๋า" เป็นคัมภีร์ซึ่งก่อกำเนิดจากแนวคิดของปราชญ์จีนโบราณ เหลาจื่อ (เล่าจื๊อ)  เต้าเต๋อจิงเป็นที่แพร่หลายในหมู่นักอ่านชาวจีน และในประเทศแถบตะวันออกมาทุกยุคทุกสมัย ต่อมาจึงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในประเทศแถบตะวันตก ในฐานะ "คัมภีร์แห่งลัทธิเต๋า"

279 บาท
279 บาท

ความสงบท่ามกลางความเคลื่อนไหว

ความสงบท่ามกลางความเคลื่อนไหว
ความสงบท่ามกลางความเคลื่อนไหว

ISBN : 9786161836931
โดย : camouflage
สำนักพิมพ์ : AMARIN Dhamma
อื่นๆ : 163 หน้า

แม้สิ่งรอบตัวจะวุ่นวาย แปรปรวนเพียงใดก็ตาม แต่จิตใจก็พร้อมที่จะรู้ ตื่น เบิกบาน

ปฏิบัติในชีวิตประจำวันเหมือนไม่ต้องทำอะไรนอกจากเฝ้าสังเกตตามความเป็นจริงและรู้สึกตัวได้ทั้งวัน ชีวิตจะมีแต่ความสุขที่แท้จริง

203 บาท
203 บาท

สูตรทองของเว่ยหลาง

สูตรทองของเว่ยหลาง
สูตรทองของเว่ยหลาง

ISBN : 9786161403133
โดย : พุทธทาส อินทปัญโญ
สำนักพิมพ์ : สุขภาพใจ
อื่น : 213 หน้า

หนังสือเรื่องเว่ยหล่างนี้ เป็นหนังสือสำหรับปัญญาชนโดยแท้ ผู้ที่ยึดมั่นในความรู้เดิมของตนอย่างเหนียวแน่น ไม่ชอบคิด, เอาแต่จะฟังง่ายๆ ท่องจำง่ายๆ ย่อมไม่เหมาะที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้ เพราะจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยก็ว่าได้

116 บาท
116 บาท

ทุกข์กระทบ ใจไม่กระเทือน

ทุกข์กระทบ ใจไม่กระเทือน
ทุกข์กระทบ ใจไม่กระเทือน

เข้าใจสติปัฏฐาน 4 แบบง่ายๆ ไม่ต้องเข้าวัดก็ปฏิบัติเองได้

ISBN : 9786161836603
โดย : ว.วชิรเมธี
สำนักพิมพ์ : AMARIN Dhamma
อื่นๆ : 237 หน้า

เข้าใจภาพรวมของการปฏิบัติธรรมและสติปัฏฐาน 4 นำไปใช้แล้วเห็นผล ทุกข์เกิดขึ้นแต่ใจไม่ทุกข์ด้วย

เข้าใจเรื่องสติปัฏฐาน 4 ได้ง่ายๆ ด้วยการอธิบายให้รู้เรื่องแบบท่าน ว.วชิรเมธี และเจริญสติระหว่างวันเพื่อให้ชีวิตมีความสุข ณ ปัจจุบันขณะ เมื่อใดทุกข์เกิดขึ้นก็จะไม่เข้ามาถึงใจ ทุกข์มีอยู่แต่ใจไม่ทุกข์ด้วย

221 บาท
221 บาท

TOP 100 AMULETS FOR INVESTORS ๑๐๐ อันดับพระยอดนิยมเพื่อการลงทุน

TOP 100 AMULETS FOR INVESTORS ๑๐๐ อันดับพระยอดนิยมเพื่อการลงทุน
TOP 100 AMULETS FOR INVESTORS ๑๐๐ อันดับพระยอดนิยมเพื่อการลงทุน

ISBN : 9786164065574
โดย : ราม,พงษ์,วิโรจน์ อัศวรังสี / สถาบันวิเคราะห์พระเครื่อง และประเมินค่า Amulet Academy
สำนักพิมพ์ : วิโรจน์ อัศวรังสี
อื่นๆ :  ปกแข็ง

3,420 บาท
3,420 บาท

การเดินทางของพระพุทธเจ้าหลังตรัสรู้

การเดินทางของพระพุทธเจ้าหลังตรัสรู้
การเดินทางของพระพุทธเจ้าหลังตรัสรู้

ISBN : 9786161834180
โดย : ศรัณยู นกแก้ว
สำนักพิมพ์ : Amarin Dhamma
อื่นๆ :  235 หน้า

เจาะลึกประวัติศาสตร์ครั้งพุทธกาล บุคคลสำคัญ เหตุการณ์สำคัญ และสถานที่สำคัญ  ช่วง 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า

194 บาท
194 บาท

พิชัยสงครามซุนวู ฉบับ สามก๊ก

พิชัยสงครามซุนวู ฉบับ สามก๊ก
พิชัยสงครามซุนวู ฉบับ สามก๊ก

ISBN : 9786161403065
โดย : เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
สำนักพิมพ์ : สุขภาพใจ
อื่นๆ :  - หน้า / 14.5 x 21 ซ.ม.

ตำราพิชัยสงครามไม่มีวันตาย ปรับประยุกต์ใช้ทุกยุคทุกสมัย

"ซุนวูกล่าวไว้เช่นไร สามก๊กใช้เช่นนั้นหรือ"

อธิบายพิชัยสงคราม 13 บทของซุนวูผ่านกลยุทธ์ต่างๆ พร้อมตัวอย่างตัวละครในสามก๊ก ผู้อ่านจะได้รับประโยชน์

261 บาท
261 บาท

นิทานเซ็น 10 เรื่อง มหรสพทางวิญญาณเพื่อจริยธรรม

นิทานเซ็น 10 เรื่อง มหรสพทางวิญญาณเพื่อจริยธรรม
นิทานเซ็น 10 เรื่อง มหรสพทางวิญญาณเพื่อจริยธรรม

ISBN : 9786161403058
โดย : พุทธทาส อินทปัญโญ
สำนักพิมพ์ : สุขภาพใจ
อื่น : 71 หน้า

คำว่า มหรสพทางวิญญาณนี้ เราหมายความกันถึงการทำให้ได้รับความเพลิดเพลินในทางธรรมะ  จะเป็นสถานที่ไหน โดยวิธีใดก็เรียกว่าเป็นการบันเทิงในทางธรรม  เป็นมหรสพในทางวิญญาณได้ทั้งนั้น.  เเต่ถ้าเราพิจารณาดูจะเห็นได้ว่า  มันยังมีผลมากไปกว่านั้นอีกคือไม่ใช่แต่เพียงบันเทิงเฉยๆ  แต่มันเป็นไปเพื่อความก้าวหน้าในทางจิตใจ  ให้สูงขึ้นไปตามทางธรรม  เพื่อประโยชน์แก่จริยะรรม.

36 บาท
36 บาท

บทสวดมนต์ประจำบ้าน

บทสวดมนต์ประจำบ้าน
บทสวดมนต์ประจำบ้าน

ISBN : 9786161832735
โดย : กองบก.อมรินทร์ธรรมะ
สำนักพิมพ์ : Amarin Dhamma
อื่นๆ :  221 หน้า

170 บาท
170 บาท

บทสวดมนต์ ฉบับสมบูรณ์

บทสวดมนต์ ฉบับสมบูรณ์
บทสวดมนต์ ฉบับสมบูรณ์บทสวดมนต์ ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : เด่น ทัพซ้าย
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส (mis)
อื่นๆ : 754 หน้า

รวบรวมบทสวดมนต์ คาถา บทสวดในศาสนพิธีต่าง ๆ และบทสวดทั่วไป แบ่งเป็น ๓๐ หมวด กว่า ๖๐๐ บทสวด เหมาะสำหรับพระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป

89 บาท
89 บาท
Syndicate content