ศาสนา - ปรัชญา

เต้าเต๋อจิง - คัมภีร์เต๋า : Tao Te Ching (ปกแข็ง)

เต้าเต๋อจิง - คัมภีร์เต๋า : Tao Te Ching (ปกแข็ง)
เต้าเต๋อจิง - คัมภีร์เต๋า : Tao Te Ching (ปกแข็ง)

TAO TE CHING

โดย : เหลาจื่อ
แปล: สรวงอัปสร กสิกรานันท์
สำนักพิมพ์ :  Arrow
อื่นๆ : 200 หน้า / ปกแข็ง

วิถีที่เข้าถึงแก่นแท้ของชีวืต และศิลปะการปกครองของผู้นำ

"เต้าเต๋อจิง" หรือที่รู้จักในชื่อ "คัมภีร์เต๋า" เป็นคัมภีร์ซึ่งก่อกำเนิดจากแนวคิดของปราชญ์จีนโบราณ เหลาจื่อ (เล่าจื๊อ)  เต้าเต๋อจิงเป็นที่แพร่หลายในหมู่นักอ่านชาวจีน และในประเทศแถบตะวันออกมาทุกยุคทุกสมัย ต่อมาจึงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในประเทศแถบตะวันตก ในฐานะ "คัมภีร์แห่งลัทธิเต๋า"

279 บาท
279 บาท

ความสงบท่ามกลางความเคลื่อนไหว

ความสงบท่ามกลางความเคลื่อนไหว
ความสงบท่ามกลางความเคลื่อนไหว

ISBN : 9786161836931
โดย : camouflage
สำนักพิมพ์ : AMARIN Dhamma
อื่นๆ : 163 หน้า

แม้สิ่งรอบตัวจะวุ่นวาย แปรปรวนเพียงใดก็ตาม แต่จิตใจก็พร้อมที่จะรู้ ตื่น เบิกบาน

ปฏิบัติในชีวิตประจำวันเหมือนไม่ต้องทำอะไรนอกจากเฝ้าสังเกตตามความเป็นจริงและรู้สึกตัวได้ทั้งวัน ชีวิตจะมีแต่ความสุขที่แท้จริง

203 บาท
203 บาท

สูตรทองของเว่ยหลาง

สูตรทองของเว่ยหลาง
สูตรทองของเว่ยหลาง

ISBN : 9786161403133
โดย : พุทธทาส อินทปัญโญ
สำนักพิมพ์ : สุขภาพใจ
อื่น : 213 หน้า

หนังสือเรื่องเว่ยหล่างนี้ เป็นหนังสือสำหรับปัญญาชนโดยแท้ ผู้ที่ยึดมั่นในความรู้เดิมของตนอย่างเหนียวแน่น ไม่ชอบคิด, เอาแต่จะฟังง่ายๆ ท่องจำง่ายๆ ย่อมไม่เหมาะที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้ เพราะจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยก็ว่าได้

116 บาท
116 บาท

ทุกข์กระทบ ใจไม่กระเทือน

ทุกข์กระทบ ใจไม่กระเทือน
ทุกข์กระทบ ใจไม่กระเทือน

เข้าใจสติปัฏฐาน 4 แบบง่ายๆ ไม่ต้องเข้าวัดก็ปฏิบัติเองได้

ISBN : 9786161836603
โดย : ว.วชิรเมธี
สำนักพิมพ์ : AMARIN Dhamma
อื่นๆ : 237 หน้า

เข้าใจภาพรวมของการปฏิบัติธรรมและสติปัฏฐาน 4 นำไปใช้แล้วเห็นผล ทุกข์เกิดขึ้นแต่ใจไม่ทุกข์ด้วย

เข้าใจเรื่องสติปัฏฐาน 4 ได้ง่ายๆ ด้วยการอธิบายให้รู้เรื่องแบบท่าน ว.วชิรเมธี และเจริญสติระหว่างวันเพื่อให้ชีวิตมีความสุข ณ ปัจจุบันขณะ เมื่อใดทุกข์เกิดขึ้นก็จะไม่เข้ามาถึงใจ ทุกข์มีอยู่แต่ใจไม่ทุกข์ด้วย

221 บาท
221 บาท

TOP 100 AMULETS FOR INVESTORS ๑๐๐ อันดับพระยอดนิยมเพื่อการลงทุน

TOP 100 AMULETS FOR INVESTORS ๑๐๐ อันดับพระยอดนิยมเพื่อการลงทุน
TOP 100 AMULETS FOR INVESTORS ๑๐๐ อันดับพระยอดนิยมเพื่อการลงทุน

ISBN : 9786164065574
โดย : ราม,พงษ์,วิโรจน์ อัศวรังสี / สถาบันวิเคราะห์พระเครื่อง และประเมินค่า Amulet Academy
สำนักพิมพ์ : วิโรจน์ อัศวรังสี
อื่นๆ :  ปกแข็ง

3,420 บาท
3,420 บาท

การเดินทางของพระพุทธเจ้าหลังตรัสรู้

การเดินทางของพระพุทธเจ้าหลังตรัสรู้
การเดินทางของพระพุทธเจ้าหลังตรัสรู้

ISBN : 9786161834180
โดย : ศรัณยู นกแก้ว
สำนักพิมพ์ : Amarin Dhamma
อื่นๆ :  235 หน้า

เจาะลึกประวัติศาสตร์ครั้งพุทธกาล บุคคลสำคัญ เหตุการณ์สำคัญ และสถานที่สำคัญ  ช่วง 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า

194 บาท
194 บาท

พิชัยสงครามซุนวู ฉบับ สามก๊ก

พิชัยสงครามซุนวู ฉบับ สามก๊ก
พิชัยสงครามซุนวู ฉบับ สามก๊ก

ISBN : 9786161403065
โดย : เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
สำนักพิมพ์ : สุขภาพใจ
อื่นๆ :  - หน้า / 14.5 x 21 ซ.ม.

ตำราพิชัยสงครามไม่มีวันตาย ปรับประยุกต์ใช้ทุกยุคทุกสมัย

"ซุนวูกล่าวไว้เช่นไร สามก๊กใช้เช่นนั้นหรือ"

อธิบายพิชัยสงคราม 13 บทของซุนวูผ่านกลยุทธ์ต่างๆ พร้อมตัวอย่างตัวละครในสามก๊ก ผู้อ่านจะได้รับประโยชน์

261 บาท
261 บาท

นิทานเซ็น 10 เรื่อง มหรสพทางวิญญาณเพื่อจริยธรรม

นิทานเซ็น 10 เรื่อง มหรสพทางวิญญาณเพื่อจริยธรรม
นิทานเซ็น 10 เรื่อง มหรสพทางวิญญาณเพื่อจริยธรรม

ISBN : 9786161403058
โดย : พุทธทาส อินทปัญโญ
สำนักพิมพ์ : สุขภาพใจ
อื่น : 71 หน้า

คำว่า มหรสพทางวิญญาณนี้ เราหมายความกันถึงการทำให้ได้รับความเพลิดเพลินในทางธรรมะ  จะเป็นสถานที่ไหน โดยวิธีใดก็เรียกว่าเป็นการบันเทิงในทางธรรม  เป็นมหรสพในทางวิญญาณได้ทั้งนั้น.  เเต่ถ้าเราพิจารณาดูจะเห็นได้ว่า  มันยังมีผลมากไปกว่านั้นอีกคือไม่ใช่แต่เพียงบันเทิงเฉยๆ  แต่มันเป็นไปเพื่อความก้าวหน้าในทางจิตใจ  ให้สูงขึ้นไปตามทางธรรม  เพื่อประโยชน์แก่จริยะรรม.

36 บาท
36 บาท

บทสวดมนต์ประจำบ้าน

บทสวดมนต์ประจำบ้าน
บทสวดมนต์ประจำบ้าน

ISBN : 9786161832735
โดย : กองบก.อมรินทร์ธรรมะ
สำนักพิมพ์ : Amarin Dhamma
อื่นๆ :  221 หน้า

170 บาท
170 บาท

บทสวดมนต์ ฉบับสมบูรณ์

บทสวดมนต์ ฉบับสมบูรณ์
บทสวดมนต์ ฉบับสมบูรณ์บทสวดมนต์ ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : เด่น ทัพซ้าย
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส (mis)
อื่นๆ : 754 หน้า

รวบรวมบทสวดมนต์ คาถา บทสวดในศาสนพิธีต่าง ๆ และบทสวดทั่วไป แบ่งเป็น ๓๐ หมวด กว่า ๖๐๐ บทสวด เหมาะสำหรับพระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป

89 บาท
89 บาท

สงสัยมั้ย? ธรรมะ พุทธทาส ฉบับ น่าจะทำตัวให้ดีกว่าเดิม

สงสัยมั้ย? ธรรมะ พุทธทาส ฉบับ น่าจะทำตัวให้ดีกว่าเดิม
สงสัยมั้ย? ธรรมะ พุทธทาส ฉบับ น่าจะทำตัวให้ดีกว่าเดิม

Edited By : CHAIYAPAT
Illustrated By : RUANGSAK
สำนักพิมพ์ : A Thing Book
อื่นๆ : 160 หน้า / สี่สีในเล่ม

การทำตัวให้ดีกว่าเดิม ทำตัวให้ดียิ่งขึ้น
มันเป็นเรื่องสำหรับทุกคนไม่ยกเว้นผู้ใด
ถ้าใครไม่ต้องการทำตัวให้เลวไปกว่าหัวเผือกหัวมันที่งมอยู่ใต้ดิน
เขาก็ควรที่จะต้องทำอะไร ๆ ให้ดีขึ้นกว่าเดิม
ไม่เช่นนั้นแล้ว... ก็เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ได้พบพระพุทธศาสนา

158 บาท
158 บาท

พระพิฆเนศวร์ มหาเทพศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

พระพิฆเนศวร์ มหาเทพศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
พระพิฆเนศวร์ มหาเทพศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

โดย : เขมชาติ เทพไชย
สำนักพิมพ์ : พิมพ์คำ
อื่นๆ : 288 หน้า

นับเป็นโอกาสอันดีที่ คุณเขมชาติ เทพไชย อดีตรองอธิบดีกรมศิลปากรและผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม มีความสนใจและศรัทธาต่อองค์พระพิฆเนศวร์ ได้ศึกษาค้นคว้า รวมทั้งได้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับพระพิฆเนศวร์ไว้ค่อนข้างจะครบถ้วน จึงทำให้เป็นหนังสือที่น่าสนใจอีกเล่มหนึ่งที่ท่านผู้อ่านและผู้เคารพนับถือพระพิฆเนศวร์ทั้งหลายไม่ควรพลาดที่จะมีไว้ศึกษาและช่วยกันเผยแพร่ต่อไป

315 บาท
315 บาท

คนอ่านกรรม

คนอ่านกรรม
คนอ่านกรรม

ISBN : 9786161829315
โดย : หมอพีร์
สำนักพิมพ์ : AMARIN Dhamma
อื่นๆ : 176 หน้า

แรงกรรมในอดีตที่สร้างมาทั้งบุญและบาป
เป็นตัวส่งผลให้มนุษย์ต้องเกิดมารับวิบากในชาติปัจจุบัน
โดยธรรมชาติของบุญกรรมนั้นจะเป็นผู้คัดสรรวันเวลาเกิด
ที่สัมพันธ์กันได้ลงตัวพอดี

194 บาท
194 บาท

ตายก่อนตาย

ตายก่อนตาย
ตายก่อนตาย

ISBN : 9786161829162
โดย : พุทธทาสภิกขุ
สำนักพิมพ์ : AMARIN Dhamma
อื่นๆ : 114 หน้า

อย่าให้ความตายมาถึงโดยที่ไม่เตรียมตัว

144 บาท
144 บาท

ศาสนาคืออะไร

ศาสนาคืออะไร
ศาสนาคืออะไร

ISBN : 9786161826918
โดย : พุทธทาสภิกขุ
สำนักพิมพ์ : AMARIN Dhamma
อื่นๆ : 158 หน้า / ปกแข็ง

ศาสนาคืออะไร เป็นหัวข้อที่คนถกเถียงกันมาก คนที่ไม่เข้าใจและไม่รับรู้ถึงความสำคัญของการมีศาสนาเป็นที่พึ่ง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกที่ควร เป็นคำชี้แนะที่แก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง

  • อธิบายความหมายว่าศาสนาคืออะไร
  • ประโยชน์ที่แท้จริงของศาสนา
  • ธรรมะคือโอสถสำหรับโลก
  • ศาสนาที่แท้จริงมีเพียงศาสนาเดียว
212 บาท
212 บาท

ศิลปกรรมวัดราษฎร์ ในย่านกรุงเทพฯ

ศิลปกรรมวัดราษฎร์ ในย่านกรุงเทพฯ
ศิลปกรรมวัดราษฎร์ ในย่านกรุงเทพฯ

ISBN : 9786167674162
โดย : ธรภัทร์ ลิ้มหัสนัยกุล
สำนักพิมพ์ : MUSEUM PRESS
อื่นๆ : 248 หน้า

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมวัดราษฎร์โบราณที่ตั้งอยู่ในย่านเก่าของกรุงเทพฯ ทั้งฝั่งธนบุรีและพระนคร จำนวน ๖๕ วัด ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นวัดเก่าแก่ บางวัดสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้ว วัดเหล่านี้ถือเป็นแหล่งรวบรวมงานพุทธศิลป์ทั้งประติมากรรม สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ตั้งแต่สมัยอยุธยา สมัยต้นรัตนโกสินทร์ เรื่อยมาจนถึงสมัยปัจจุบัน ซึ่งทั้งหมดสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของชุมชนได้เป็นอย่างดี

261 บาท
261 บาท

สงสัยมั้ย? ธรรมะ พุทธทาส ฉบับ ธรรมะแท้แกะเปลือก

สงสัยมั้ย? ธรรมะ พุทธทาส ฉบับ ธรรมะแท้แกะเปลือก
สงสัยมั้ย? ธรรมะ พุทธทาส ฉบับ ธรรมะแท้แกะเปลือก

Edited By : CHAIYAPAT
Illustrated By : RUANGSAK
สำนักพิมพ์ : A Thing Book
อื่นๆ : 160 หน้า / สี่สีในเล่ม

"ธรรมะสมัยนี้ ถูกเพิ่มสิ่งที่ไร้สาระเข้าไป
เพื่อความขลัง เพื่อความศักดิ์สิทธิ์
เพื่ออะไรต่ออะไรอีกมากมาย
จนกลายเป็นเรื่องวุ่นวายมากขึ้นทุกที
ทำให้เรายิ่งห่างไกลจากหัวใจของธรรมะ
นั่นคือ ทุกข์และการดับทุกข์"

149 บาท
149 บาท

ฮวงจุ้ย สำหรับชาวบ้าน ฉบับเตี่ย

ฮวงจุ้ย สำหรับชาวบ้าน ฉบับเตี่ย
ฮวงจุ้ย สำหรับชาวบ้าน ฉบับเตี่ย

ISBN : 9786164573437
โดย : แปะเกี้ย (ศรีสมร มณีรัตน์)
สำนักพิมพ์ : SMM Publishing (สยามอินเตอร์บุ๊ค)
อื่นๆ : - หน้า

ผู้ประสาทวิชาฮวงจุ้ยให้กับผู้เขียน

180 บาท
180 บาท

ยโสธราพิมพา นางแก้วคู่บารมี

ยโสธราพิมพา นางแก้วคู่บารมี
ยโสธราพิมพา นางแก้วคู่บารมี

ISBN : 9786161824112
ผู้เขียน : ศิริววรตน์
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ Dhamma
อื่น : 294 หน้า

รวบรวมเรื่องราวใน 21 ชาติภพของพระนางยโธราพิมพานางแก้วคู่บารมี ซึ่งอธิษฐานติดตามเป็นคู่ครอง คู่บุญบารมีกับพระโพธิสัตว์มา 4 อสงไขยหนี่งแสนมหากัป แสดงให้เห็นถึงความร่วมสุข ร่วมทุกข์อย่างมั่นคง ไม่หวั่นไหว และมีความเสียสละอันยิ่งใหญ่ แม้แต่บุตร ธิดา เลือดเนื้อ ร่างกาย ชีวิตของนางก็สละให้ได้

 

269 บาท
269 บาท

อิคิไก

อิคิไก
อิคิไก

โดย :  Ken Mogi
แปลโดย : วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ
สำนักพิมพ์ : Move / Mono Generation Company Limited
อื่นๆ : - หน้า

The Little Book of Ikigai

269 บาท
269 บาท
Syndicate content