ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มเล็ก ปกอ่อน)

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มเล็ก ปกอ่อน)

ISBN : 9786167306438

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ , เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

รหัสสินค้า : 9786167306438
จำนวน : 269 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 104 x 145 x 29 มม.
น้ำหนัก : 360 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
ชนิดปก : ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์ 
หน่วย : เล่ม 
สำนักพิมพ์ : สมใจ แซ่ฮ้อ 
ปกติ: 100 บาท
ขาย:90 บาท
90 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167306438