ประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมหัวเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์

ประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมหัวเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์
ประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมหัวเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมหัวเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์

รวบรวมโดย : บุญร่วม เทียมจันทร์ อดีตอธิบดีอัยการฯ / ศรัญญา วิชชาธรรม ทนายความชั้น ๑ น.บ.,น.บ.ท.,น.ม.
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
อื่นๆ : 1,076 หน้า / ปกแข็ง

อัพเดท! ใหม่ล่าสุด

สำหรับใช้ในการอ้างอิง สืบค้น การทำงานด้านกฎหมาย ประกอบการเรียน การสอน และการสอบต่างๆ

เหมาะสำหรับ

  • นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์
  • ผู้พิพากษา อัยการ ทนาย นักกฎหมาย
  • ตำรวจ ทหาร ข้าราชการ นักการเมือง
  • ผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรต่างๆ
  • ประชาชนผู้สนใจทั่วไป
ปกติ: 559 บาท
ขาย:503 บาท
503 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163811639