ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มเล็ก ปกอ่อน)

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มเล็ก ปกอ่อน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มเล็ก ปกอ่อน

พระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พระธรรมนูญศาลยุติธรรม และ พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

รหัสสินค้า : 9786167306834
จำนวน : 648 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 104 x 144 x 31 มม.
น้ำหนัก : 370 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
ชนิดปก : ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์ 
สำนักพิมพ์ : สมใจ แซ่ฮ้อ 
เดือนปีที่พิมพ์ : -

หนังสือ เล่มนี้นำเสนอประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งผู้รวบรวมได้แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและนำพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค กับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมารวมไว้ด้วย นอกจากนี้ยังนำกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องมารวบรวมไว้ท้ายกฎหมายนั้นๆ ไว้ด้วย

สารบัญ

ภาค 1 บททั่วไป
ลักษณะ 1 บทวิเคราะห์ศัพท์
ลักษณะ 2 ศาล
ลักษณะ 3 คู่ความ
ฯลฯ

ภาค 2 วิธพิจารณาในศาลชั้นต้น
ลักษณะ 1 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น
ลักษณะ 2 วิธีพิจารณาวิสามัญศาลชั้นต้น

ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา
ลักษณะ 1 อุทธรณ์
ลักษณะ 2 ฎีกา

ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
ลักษณะ 1 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
ลักษณะ 2 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

กฎหมายลำดับรอง ตามคำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.2543

ปกติ: 100 บาท
ขาย:90 บาท
90 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167306834