นิทาน

ชุดฉันรักธรรมชาติ

ชุดฉันรักธรรมชาติ
ชุดฉันรักธรรมชาติ ชุดฉันรักธรรมชาติ

Sky and Earth Series

ISBN : 3900010015131
โดย : Shin Yun-mi, Lee Hye-Ohk, Suh Bo-hyun, Suh Dong-suhn, Jo En-suhn
แปล : เอกนครินทร์ เมืองเกษม
อื่น ๆ : 24.3 × 24.3 × 0.5 cm / 28 หน้า

เรียนรู้และสนุกกับการสังเกตการเติบโตของ
ผัก ผลไม้ ดอกไม้ ด้วยภาพจริง
ตื่นตาไปกับแผ่นพับเปิด - ปิด

ในชุดประกอบไปด้วย

887 บาท
887 บาท

ชุดฉันรักธรรมชาติ : ความลับของข้าวโพดที่เราไม่เคยรู้

ชุดฉันรักธรรมชาติ : ความลับของข้าวโพดที่เราไม่เคยรู้
ชุดฉันรักธรรมชาติ : ความลับของข้าวโพดที่เราไม่เคยรู้

Sky and Earth Series : Corn

ISBN : 9786160429158
เขียน : Shin Yun-mi
แปล : เอกนครินทร์ เมืองเกษม
อื่น ๆ : 24.3 × 24.3 × 0.5 cm / 28 หน้า

176 บาท
176 บาท

ชุดฉันรักธรรมชาติ : ความลับของแตงโมที่เราไม่เคยรู้

ชุดฉันรักธรรมชาติ : ความลับของแตงโมที่เราไม่เคยรู้
ชุดฉันรักธรรมชาติ : ความลับของแตงโมที่เราไม่เคยรู้

Sky and Earth Series : Watermelon

ISBN : 9786160429202
เขียน : Jo En-suhn
แปล : เอกนครินทร์ เมืองเกษม
อื่น ๆ : 24.3 × 24.3 × 0.5 cm / 28 หน้า

203 บาท
203 บาท

ชุดฉันรักธรรมชาติ : ความลับของทานตะวันที่เราไม่เคยรู้

ชุดฉันรักธรรมชาติ : ความลับของทานตะวันที่เราไม่เคยรู้
ชุดฉันรักธรรมชาติ : ความลับของทานตะวันที่เราไม่เคยรู้

Sky and Earth Series : Sunflower

ISBN : 9786160429189
เขียน : Suh Dong-suhn
แปล : เอกนครินทร์ เมืองเกษม
อื่น ๆ : 24.3 × 24.3 × 0.5 cm / 28 หน้า

176 บาท
176 บาท

ชุดฉันรักธรรมชาติ : ความลับของบัวหลวงที่เราไม่เคยรู้

ชุดฉันรักธรรมชาติ : ความลับของบัวหลวงที่เราไม่เคยรู้
ชุดฉันรักธรรมชาติ : ความลับของบัวหลวงที่เราไม่เคยรู้

Sky and Earth Series : Lotus

ISBN : 9786160429172
เขียน : Suh Bo-hyun
แปล : เอกนครินทร์ เมืองเกษม
อื่น ๆ : 24.3 × 24.3 × 0.5 cm / 28 หน้า

176 บาท
176 บาท

ชุดฉันรักธรรมชาติ : ความลับของสตรอว์เบอร์รี / ความลับของมะเขือเทศที่เราไม่เคยรู้

ชุดฉันรักธรรมชาติ : ความลับของสตรอว์เบอร์รี / ความลับของมะเขือเทศที่เราไม่เคยรู้
ชุดฉันรักธรรมชาติ : ความลับของสตรอว์เบอร์รี / ความลับของมะเขือเทศที่เราไม่เคยรู้

Sky and Earth Series : Strawberry & Tomato

ISBN : 9786160429196
เขียน : Lee Hye-Ohk
แปล : เอกนครินทร์ เมืองเกษม
อื่น ๆ : 24.3 × 24.3 × 0.5 cm / 28 หน้า

203 บาท
203 บาท

ขอฉันแข่งด้วยคนนะ

ขอฉันแข่งด้วยคนนะ
ขอฉันแข่งด้วยคนนะ

The Insect's Village Talent Quest

ISBN : 9786160412938
เขียน  : Irumi
ภาพประกอบ : Eunjung Seo
แปล : พิมพ์วรรณ หล้าวงษา
อื่นๆ :  28 หน้า

“ขอฉันแข่งด้วยคนนะ”  นิทานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กช่างสงสัยในหมวดชีวิตสัตว์
ชวนเด็กๆ ไปแอบดูการแข่งขันของเหล่าแมลง กับเจ้าแมงมุมที่อยากเข้าแข่งขันกับเขาด้วย  
นอกจากจะได้รู้จักลักษณะพิเศษของแมลงชนิดต่างๆ แล้วเด็กๆ ยังจะได้เรียนรู้ว่าคนที่แตกต่าง
กันก็เป็นเพื่อนกันได้ เพียงแค่เปิดใจยอมรับ

88 บาท
88 บาท

หาวอย่างนี้ดูสิจ๊ะ

หาวอย่างนี้ดูสิจ๊ะ
หาวอย่างนี้ดูสิจ๊ะ

Can You Yawn Like a Fawn?

ISBN : 9786160434527
เขียน  : Monica Sweeney
ภาพประกอบ : Laura Watkins
แปล : รพินทร ณ ถลาง
อื่นๆ :  88 หน้า / นิทานกล่อมนอน

หาวอย่างนี้ดูสิจ๊ะ แสดงให้เด็ก  ๆ  เห็นว่าลูกสัตว์ต่าง  ๆ  จะทำท่าทางการหาวอย่างไรเมื่อง่วงนอนและจะได้ลองทำตามอย่างสนุกสนาน  การเล่าเรื่องชวนเพลิดเพลินและผ่อนคลายมีการใช้ประโยคซ้ำ ๆ ให้เด็กจดจำและพูดตามได้ 

104 บาท
104 บาท

ชุด นิทานก่อนนอน : นิทานชวนฝัน

ชุด นิทานก่อนนอน : นิทานชวนฝัน
ชุด นิทานก่อนนอน : นิทานชวนฝัน

ISBN : 9786160434459
เขียน  : Françoise Bobe , Heloïse Marc , Marc Van Laere และคณะ
ภาพประกอบ : Françoise Ruyer
แปล : ตุลนาถ
อื่นๆ :  88 หน้า / สี่สีในเล่ม

149 บาท
149 บาท

ชุด นิทานก่อนนอน : นิทานกล่อมฝัน

ชุด นิทานก่อนนอน : นิทานกล่อมฝัน
ชุด นิทานก่อนนอน : นิทานกล่อมฝัน

ISBN : 9786160434473
เขียน  : Marc Van Laere และคณะ
ภาพประกอบ : Françoise Ruyer
แปล : ตุลนาถ
อื่นๆ :  88 หน้า / สี่สีในเล่ม

149 บาท
149 บาท

ชุด นิทานก่อนนอน : นิทานอุ่นฝัน

ชุด นิทานก่อนนอน : นิทานอุ่นฝัน
ชุด นิทานก่อนนอน : นิทานอุ่นฝัน

ISBN : 9786160434466
เขียน  : Heloïse Françoise Le Gloahec และคณะ
ภาพประกอบ : Françoise Ruyer
แปล : ตุลนาถ
อื่นๆ :  88 หน้า / สี่สีในเล่ม

149 บาท
149 บาท

เด็กเขียนให้เด็ก นิทานสำหรับเด็ก

เด็กเขียนให้เด็ก นิทานสำหรับเด็ก
เด็กเขียนให้เด็ก นิทานสำหรับเด็ก

ISBN : 9789742217952
โดย : สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  (ทรงแปลและเรียบเรียง เมื่อ พ.ศ. 2475)
ภาพประกอบ : นพดล กำจรไพศาล, อนุชา สีหอุไร
สำนักพิมพ์ : บรรณกิจ
อื่นๆ : ปกแข็ง

323 บาท
323 บาท

มือวิเศษ

มือวิเศษ
มือวิเศษ

ISBN : 9786160434503
เขียน  : สองขา
ภาพประกอบ : ชาญศิลป์ กิตติโชติพาณิชย์
แปล : -
อื่นๆ :  28 หน้า

ชวนเด็กๆมาเรียนรู้ว่าสองมือของเราทำอะไรได้มากมาย ทั้งกำเคียวเกี่ยวข้าว
จับพู่กันแต่งแต้มสีสันบนกระดาษ ถือแคนเป่า ยกขึ้นโบกให้สัญญาณจราจร
หรือแม้กระทั่งสื่อสารแทนคำพูด แล้วเด็กๆจะประหลาดใจว่า สองมือของเราวิเศษอย่างไร
 

 

104 บาท
104 บาท

ตึ้ก ตั้ก ตึ้ก ตั้ก เสียงอะไรกันนะ

ตึ้ก ตั้ก ตึ้ก ตั้ก เสียงอะไรกันนะ
ตึ้ก ตั้ก ตึ้ก ตั้ก เสียงอะไรกันนะ

Lump-Thump, Lump-Thump, Thump-Thump!

ISBN : 9786160414741
เขียน  : Sungyeon Kang
ภาพประกอบ : Chaeeun Lee
แปล : ฐิติยา โรจน์สวัสดิ์สุข
อื่นๆ :  28 หน้า

“ตึ้กตั้ก ตึ้กตั้ก เสียงอะไรกันนะ” นิทานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กช่างสงสัยในหมวดร่างกาย ชวนเด็กๆ มาฟังเสียงหัวใจซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบบไหลเวียนเลือดที่หล่อเลี้ยงร่างกายทุกส่วน และเรียนรู้ประโยชน์ของเม็ดเลือด เพื่อเด็กๆ จะได้รู้จักดูแลตัวเองให้พร้อมทำกิจกรรมต่างๆ 

88 บาท
88 บาท

เพื่อนแท้ต้องรักกัน

เพื่อนแท้ต้องรักกัน
เพื่อนแท้ต้องรักกัน

Who is the Greatest Friend Ever?

ISBN : 9786160413003
เขียน  : Irumi
ภาพประกอบ : Jiyoung Hwang
แปล : พิมพ์วรรณ หล้าวงษา
อื่นๆ :  28 หน้า

“เพื่อนแท้ต้องรักกัน” นิทานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กช่างสงสัยในหมวดชีวิตสัตว์ เด็กๆ จะได้เรียนรู้เรื่องการพึ่งพากันของสัตว์ต่างชนิดกัน  นอกจากจะทึ่งไปกับมิตรภาพต่างเผ่าพันธุ์แล้ว เด็กๆ ยังจะได้เห็นความสำคัญของการมีเพื่อน รวมทั้งรู้จักมีน้ำใจและให้อภัยคนรอบข้างด้วย

 

88 บาท
88 บาท

ไข่หายไปไหน

ไข่หายไปไหน
ไข่หายไปไหน

The Great Detectives Egg Hunt

ISBN : 9786160412952
เขียน  : Irumi
ภาพประกอบ : Jungmi Yu
แปล : พิมพ์วรรณ หล้าวงษา
อื่นๆ :  28 หน้า

“ไข่หายไปไหน” นิทานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กช่างสงสัยในหมวดชีวิตสัตว์  เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องไข่ของสัตว์และสัตว์ต่างๆที่ออกลูกเป็นไข่ ผ่านภารกิจตามหาไข่ของคุณนักสืบและผู้ช่วย  นอกจากจะสนุกสนานและได้ความรู้แล้ว เด็กๆยังจะได้ฝึกสังเกตรอบตัวเพื่อมองหาไข่ที่ตัวเองรู้จักด้วย

 

88 บาท
88 บาท

โตขึ้นฉันจะเป็นอะไรนะ

โตขึ้นฉันจะเป็นอะไรนะ
โตขึ้นฉันจะเป็นอะไรนะ

What Will It Become When It Grows up?

ISBN : 9786160412952
เขียน  : Sujin Cha
ภาพประกอบ : Jaesung Kim
แปล : พิมพ์วรรณ หล้าวงษา
อื่นๆ :  28 หน้า

“โตขึ้นฉันจะเป็นอะไรนะ” นิทานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กช่างสงสัยในหมวดชีวิตสัตว์ ชวนเด็กๆ มาเฝ้าสังเกตการเจริญเติบโตของเจ้าหนอนอ้วนกับตัวโม่งที่ต่างอยากรู้ว่าโตขึ้นตัวเองจะเป็นอะไร  ให้เด็กๆ ได้ลองเปรียบเทียบว่า แมลงแต่ละชนิด หรือสัตว์ประเภทอื่นๆ เติบโตกันอย่างไร  ต่างจากเด็กๆ ไหมนะ
 

88 บาท
88 บาท

โอ้โฮ้! wow! ( ชุด รางวัลแว่นแก้ว ครั้งที่ 12 )

โอ้โฮ้! wow! ( ชุด รางวัลแว่นแก้ว ครั้งที่ 12 )
โอ้โฮ้! wow! ( ชุด รางวัลแว่นแก้ว ครั้งที่ 12 )

ISBN : 9786160433827
เขียน  /  ภาพประกอบ : ณัฐรดา กิตติคุณเดชา
ผู้แปล : -
อื่นๆ : 32  หน้า

พี่กวางดูดี มีเขาสวยงาม กบน้อยชอบกระโดดดึ๋ง ดึ๋ง โอ้โฮ! แต่ละคนมีจุดเด่นแตกต่างกัน  แล้วเธอล่ะ
 

104 บาท
104 บาท

เอ๊ะ! ของใครนะ Whose Costume is This? ( ชุด รางวัลแว่นแก้ว ครั้งที่ 12 )

เอ๊ะ! ของใครนะ Whose Costume is This? ( ชุด รางวัลแว่นแก้ว ครั้งที่ 12 )
เอ๊ะ! ของใครนะ Whose Costume is This? ( ชุด รางวัลแว่นแก้ว ครั้งที่ 12 )

ISBN : 9786160433872
เขียน  /  ภาพประกอบ : สาวิตรีต์ พรหมพิทักษ์กุล
ผู้แปล : -
อื่นๆ : 32  หน้า

วันหนึ่งมีกล่องปริศนาวางอยู่หน้าบ้านแมวน้อย เมื่อเปิดออกดูก็พบชุดมายากลสีแดง
เมื่อลองสวมก็พบว่า ชุดนี้ใหญ่เกินไปสำหรับมันแมวน้อยจึงออกตามหาเจ้าของชุด
ทั้งคุณหมีใหญ่ คุณกอริลลา สุดท้ายแล้ว ชุดนี้เป็นของใครกันนะ
 

 

104 บาท
104 บาท

รองเท้าของมะลิ The Perfect Shoes ( ชุด รางวัลแว่นแก้ว ครั้งที่ 12 )

รองเท้าของมะลิ The Perfect Shoes ( ชุด รางวัลแว่นแก้ว ครั้งที่ 12 )
รองเท้าของมะลิ The Perfect Shoes ( ชุด รางวัลแว่นแก้ว ครั้งที่ 12 )

ISBN : 9786160433841
เขียน  /  ภาพประกอบ : กิตติยา ลี้ครองสกุล
ผู้แปล : คุณากร ศรีวิรัตน์
ผู้วาดภาพประกอบ :
กิตติยา ลี้ครองสกุล
อื่นๆ : 32  หน้า

มะลิชอบรองเท้าของตัวเอง แต่แล้ววันหนึ่ง มะลิโตเกินกว่าจะสวมรองเท้าคู่เดิมได้
เธอจะทำอย่างไรกับรองเท้าดีนะและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ปกครองและคุณครูที่ต้องการสอนให้เด็ก ๆ รู้จักสังเกตสิ่งรอบตัวและการอยู่ร่วมกัน

 

104 บาท
104 บาท
Syndicate content