ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มเล็ก ปกอ่อน)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มเล็ก ปกอ่อน)

เหมาะสำหรับผู้สนใจศึกษาวิชากฎหมาย รวมทั้งสามารถเป็นคู่มือประกอบการเรียนสำหรับนักศึกษาวิชากฎหมายได้เป็นอย่างดี

ISBN : 9786167306544
ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ , เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

รหัสสินค้า : 9786167306544
จำนวน : 564 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 104 x 145 x 29 มม.
น้ำหนัก : 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
ชนิดปก : ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์ 
หน่วย : เล่ม 
สำนักพิมพ์ : สมใจ แซ่ฮ้อ 
 
 
ประมวลผลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เล่มนี้แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่ม เติมประมวลผลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2551ได้อ้างอิงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายที่แก้ไขไว้เพื่อ ความสะดวกในกาใช้งาน
 
สารบัญ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- บรรพ 1 หลักทั่วไป
- บรรพ 2 หนี้
- บรรพ 3 เอกเทศสัญญา
- บรรพ 4 ทรัพย์สิน
- บรรพ 5 ครอบครัว
- บรรพ 6 มรดก
ปกติ: 100 บาท
ขาย:90 บาท
90 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167306544