ภาษา

Language - ภาษา

คู่มือพิชิตการสอบ HSK ระดับ 4 (พิมพ์ครั้งที่ 4)

378 บาท
คู่มือพิชิตการสอบ HSK ระดับ 4 (พิมพ์ครั้งที่ 4)
คู่มือพิชิตการสอบ HSK ระดับ 4 (พิมพ์ครั้งที่ 4)
378 บาท

โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดาริน
สำนักพิมพ์ : แมนดาริน เอดูเคชั่น
อื่นๆ : 464 หน้า

เจาะลึกข้อสอบ HSK ระดับ 4 และกลยุทธ์พิชิตคำศัพท์อย่างละเอียด
สรุปหลักไวยากรณ์ และเนื้อหาสาระของ HSK ระดับ 4
อธิบายกฎและระเบียบการสอบ
แนะนำวิธีการทำข้อสอบในห้องสอบ
รวมข้อสอบจริง และข้อสอบตัวอย่าง พร้อมคำเฉลย
รวมคำศัพท์มาตรฐานที่ HSK ระดับ 4 กำหนด พร้อมคำแปลภาษาไทย

คู่มือพิชิตการสอบ HSK ระดับ 3

266 บาท
คู่มือพิชิตการสอบ HSK ระดับ 3
คู่มือพิชิตการสอบ HSK ระดับ 3
266 บาท

โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดาริน
สำนักพิมพ์ : แมนดาริน เอดูเคชั่น
อื่นๆ : 288 หน้า

เจาะลึกข้อสอบ HSK ระดับ 3 และกลยุทธ์พิชิตคำศัพท์อย่างละเอียด
สรุปหลักไวยากรณ์ และเนื้อหาสาระของ HSK ระดับ 3
อธิบายกฎและระเบียบการสอบ
แนะนำวิธีการทำข้อสอบในห้องสอบ
รวมข้อสอบจริง และข้อสอบตัวอย่าง พร้อมคำเฉลย
รวมคำศัพท์มาตรฐานที่ HSK ระดับ 3 กำหนด พร้อมคำแปลภาษาไทย

ภาษาจีนเพื่อธุรกิจร้านนวดและสปา

203 บาท
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจร้านนวดและสปา
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจร้านนวดและสปา
203 บาท

ISBN : 9786165784467
โดย : ศศินิภา อุทธิยา
สำนักพิมพ์ : ต้นกล้า
อื่นๆ : 208 หน้า

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจร้านนวดและสปาอย่างครบถ้วนหลากหลาย รวมถึงไวยากรณ์ ตัวอย่างบทสนทนาที่สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างง่ายดาย เข้าใจง่าย สามารถฝึกฝนเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยใช้เวลาไม่มาก

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในธุรกิจร้านนวดและสปา ต้องการศึกษาภาษาจีนเพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจ หรือแม้แต่ต้องการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเอง เชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะตอบโจทย์ให้คุณได้อย่างแน่นอน    

คู่มือพิชิตการสอบ HSK ระดับ 1 - 2 (พิมพ์ครั้งที่ 4)

284 บาท
คู่มือพิชิตการสอบ HSK ระดับ 1 - 2 (พิมพ์ครั้งที่ 4)
คู่มือพิชิตการสอบ HSK ระดับ 1 - 2 (พิมพ์ครั้งที่ 4)
284 บาท

โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดาริน
สำนักพิมพ์ : แมนดาริน เอดูเคชั่น
อื่นๆ : 312 หน้า

เจาะลึกข้อสอบ HSK ระดับ 1-2 และกลยุทธ์พิชิตคำศัพท์อย่างละเอียด

สรุปหลักไวยากรณ์ และเนื้อหาสาระของ HSK ระดับ 1-2

อธิบายกฎและระเบียบการสอบ

แนะนำวิธีการทำข้อสอบในห้องสอบ

รวมข้อสอบจริง และข้อสอบตัวอย่าง พร้อมคำเฉลย

รวมคำศัพท์มาตรฐานที่ HSK ระดับ 1-2 กำหนด พร้อมคำแปลภาษาไทย

ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 12 แบบเรียน

176 บาท
ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 12 แบบเรียน
ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 12 แบบเรียน

ISBN : 3900010026137
โดย : กัว เซ่า เหมย
แปล : วรรณี ศรีวรรักษ์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

หนังสือชุด “เรียนภาษาจีนให้สนุก” จัดทำขึ้นตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ของกระทรวงศึกษาธิการ และอ้างอิงจากหนังสือจัดระดับชั้นไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง
โดยสถาบันศึกษาวิจัยแห่งประเทศจีน ใช้หลักการเรียนการสอนในระบบตัวย่อและสัทอักษรพินอิน
เรียนง่าย จำง่าย มุ่งเน้นฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
พร้อมกิจกรรมและเกมให้เด็กลงมือทำ

176 บาท

ตะลุยโจทย์เตรียมสอบ A+ ภาษาอังกฤษ ป.2

122 บาท
ตะลุยโจทย์เตรียมสอบ A+ ภาษาอังกฤษ ป.2
ตะลุยโจทย์เตรียมสอบ A+ ภาษาอังกฤษ ป.2
122 บาท

ISBN / Barcode : 8859735401475
โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ : ต้นกล้า
อื่นๆ : 112 หน้า

ทดสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นป.2 เพื่อให้น้องๆ ได้ทบทวนความรู้ ฝึกทำแบบทดสอบ และเตรียมตัวก่อนสอบ โดยเนื้อหาสาระได้ยึดตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการฉบับล่าสุด ให้น้องๆ ค่อยๆ ฝึกฝนไปทีละบท ค่อยๆ เรียนรู้ ค่อยๆ ทำ เพื่อต่อยอดทางการศึกษาในอนาคต

Super ศัพท์อังกฤษ สำหรับ ป.1-ป.6 ฉบับจำศัพท์ไวด้วยภาพ

53 บาท
Super ศัพท์อังกฤษ สำหรับ ป.1-ป.6 ฉบับจำศัพท์ไวด้วยภาพ
Super ศัพท์อังกฤษ สำหรับ ป.1-ป.6 ฉบับจำศัพท์ไวด้วยภาพ

โดย : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
อื่นๆ : -

ฉบับจำศัพท์ไวด้วยภาพ
 
 • รวมศัพท์อังกฤษ-ไทย ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมภาพประกอบน่ารัก แยกเป็นหมวดหมู่
 • ศัพท์เหมือน ศัพท์ตรงข้ามที่ออกสอบบ่อย
 • ศัพท์อังกฤษ vs. อเมริกัน ที่ทุกคนต้องรู้
 • เหมาะสำหรับนักเรียนประถม ป.1-ป.6
53 บาท

คู่มือเทพ 10 ด่านอิทธิฤทธิ์ พิชิตอังกฤษกับ MISS RAY

338 บาท
คู่มือเทพ 10 ด่านอิทธิฤทธิ์ พิชิตอังกฤษกับ MISS RAY
คู่มือเทพ 10 ด่านอิทธิฤทธิ์ พิชิตอังกฤษกับ MISS RAY
338 บาท

ผู้เขียน : เรวดี กองทัพธรรม
สำนักพิมพ์ : toshare
อื่นๆ :  332 หน้า

แม่นยำไวยากรณ์ที่ต้องรู้ สรุปเข้ม GRAMMAR ป.4 - ป.6 เน้นสรุปแก่นแบบเข้าใจง่าย ติวเข้มแบบฝึกหัดหลากหลายจุใจ ที่มีให้ทดสอบความรู้เป็นขั้นตอน เตรียมสอบเข้า ม.1 อย่างมั่นใจ!  

 • 10 ไวยากรณ์หลัก ที่ต้องรู้ในการสอบเข้า ม.1
 • ฝึกฝนกับแบบฝึกหัดกว่า 82 แบบฝึกหัด
 • ทำข้อสอบท้ายบทรวมกว่า 450 ข้อ
 • สรุปความรู้ประจำบทด้วยบอร์ดเกมแสนสนุก
 • เสริมความรู้ต่างแดน
 • มีผลการประเมินหลังสอบ

เรียนพูด / อ่าน / เขียน ภาษาอังกฤษง่ายๆ เริ่มได้จาก Vocab

311 บาท
เรียนพูด / อ่าน / เขียน ภาษาอังกฤษง่ายๆ เริ่มได้จาก Vocab
เรียนพูด / อ่าน / เขียน ภาษาอังกฤษง่ายๆ เริ่มได้จาก Vocab
311 บาท

โดย : ทีมวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ : เพชรประกาย
อื่นๆ : 432 หน้า

รวบรวมเทคนิคที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนความคิดจากที่เคยมองภาษาอังกฤษเป็นศัตรูตัวร้ายกลับกลายเป็นมิตรเพราะภายในเล่มจะนำเสนอเรื่องการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเริ่มตั้งแต่หลักการอ่าน การสะกดคำ พร้อมด้วยคำศัพท์หลากหลายหมวดมากกว่า 7,000 คำช่วยให้คุณพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้ก้าวหน้าขึ้นไป

ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 11 แบบเรียน

176 บาท
ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 11 แบบเรียน
ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 11 แบบเรียน

ISBN : 3900010026113
โดย : กัว เซ่า เหมย
แปล : วรรณี ศรีวรรักษ์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

หนังสือชุด “เรียนภาษาจีนให้สนุก” จัดทำขึ้นตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ของกระทรวงศึกษาธิการ และอ้างอิงจากหนังสือจัดระดับชั้นไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง
โดยสถาบันศึกษาวิจัยแห่งประเทศจีน ใช้หลักการเรียนการสอนในระบบตัวย่อและสัทอักษรพินอิน
เรียนง่าย จำง่าย มุ่งเน้นฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
พร้อมกิจกรรมและเกมให้เด็กลงมือทำ

176 บาท

ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 10 แบบเรียน

180 บาท
ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 10 แบบเรียน
ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 10 แบบเรียน

ISBN : 3900010026090
โดย : กัว เซ่า เหมย
แปล : วรรณี ศรีวรรักษ์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

หนังสือชุด “เรียนภาษาจีนให้สนุก” จัดทำขึ้นตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ของกระทรวงศึกษาธิการ และอ้างอิงจากหนังสือจัดระดับชั้นไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง
โดยสถาบันศึกษาวิจัยแห่งประเทศจีน ใช้หลักการเรียนการสอนในระบบตัวย่อและสัทอักษรพินอิน
เรียนง่าย จำง่าย มุ่งเน้นฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
พร้อมกิจกรรมและเกมให้เด็กลงมือทำ

180 บาท

พิชิตคำศัพท์ HSK ระดับ 5 พร้อมเทคนิดพิชิตข้อสอบ HSK (พิมพ์ครั้งที่ 3)

203 บาท
พิชิตคำศัพท์ HSK ระดับ 5 พร้อมเทคนิดพิชิตข้อสอบ HSK (พิมพ์ครั้งที่ 3)
พิชิตคำศัพท์ HSK ระดับ 5 พร้อมเทคนิดพิชิตข้อสอบ HSK (พิมพ์ครั้งที่ 3)
203 บาท

ISBN : 9786165783743
โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์ แมนดาริน
สำนักพิมพ์ : แมนดาริน
อื่นๆ : 288 หน้า

รวบรวมคำศัพท์ HSK ระดับ 5 ซึ่งเป็นการทดสอบความรู้ภาษาจีนระดับสากลที่น่าเชื่อถือที่สุดในประเทศจีน จนได้รับการขนานนามว่า “TOEFL ภาษาจีน”

พิชิตคำศัพท์ HSK ระดับ 4 พร้อมเทคนิดพิชิตข้อสอบ HSK (พิมพ์ครั้งที่ 3)

176 บาท
พิชิตคำศัพท์ HSK ระดับ 4 พร้อมเทคนิดพิชิตข้อสอบ HSK (พิมพ์ครั้งที่ 3)
พิชิตคำศัพท์ HSK ระดับ 4 พร้อมเทคนิดพิชิตข้อสอบ HSK (พิมพ์ครั้งที่ 3)
176 บาท

ISBN : 9786165783736
โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์ แมนดาริน
สำนักพิมพ์ : แมนดาริน
อื่นๆ : 256 หน้า

รวบรวมคำศัพท์ HSK ระดับ 4 ซึ่งเป็นการทดสอบความรู้ภาษาจีนระดับสากลที่น่าเชื่อถือที่สุดในประเทศจีน จนได้รับการขนานนามว่า “TOEFL ภาษาจีน”

พิชิตคำศัพท์ HSK ระดับ 1 - 3 พร้อมเทคนิคพิชิตข้อสอบ HSK

140 บาท
พิชิตคำศัพท์ HSK ระดับ 1 - 3 พร้อมเทคนิคพิชิตข้อสอบ HSK
พิชิตคำศัพท์ HSK ระดับ 1 - 3 พร้อมเทคนิคพิชิตข้อสอบ HSK
140 บาท

โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดาริน
สำนักพิมพ์ : แมนดาริน เอดูเคชั่น
อื่นๆ : 175 หน้า

รวบรวมคำศัพท์ HSK ระดับ 1-3 ซึ่งเป็นการทดสอบความรู้ภาษาจีนระดับสากลที่น่าเชื่อถือที่สุดในประเทศจีน จนได้รับการขนานนามว่า “TOEFL ภาษาจีน”

GOOD ENGLISH เก่งอังกฤษเรื่องหมูๆ (พิมพ์ครั้งที่ 07)

221 บาท
GOOD ENGLISH เก่งอังกฤษเรื่องหมูๆ (พิมพ์ครั้งที่ 07)
GOOD ENGLISH เก่งอังกฤษเรื่องหมูๆ (พิมพ์ครั้งที่ 07)
221 บาท

ISBN : 9786165783507
โดย : ศศิเนตร จีระวัฒนา
สำนักพิมพ์ : Double Days
อื่นๆ : 344 หน้า

ฟิตสนทนาภาษาอังกฤษกับประโยคที่ใช้บ่อย สำหรับคนอยากเก่ง

221 บาท
ฟิตสนทนาภาษาอังกฤษกับประโยคที่ใช้บ่อย สำหรับคนอยากเก่ง
ฟิตสนทนาภาษาอังกฤษกับประโยคที่ใช้บ่อย สำหรับคนอยากเก่ง
221 บาท

ISBN : 9786165783101
โดย : ครูกวาง ยุวนาฏ คุ้มขาว
สำนักพิมพ์ : OPEN IDEAS PUBLISHING
อื่นๆ : 392 หน้า

รวมรวมเนื้อหาภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้นสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนและเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการนำไปใช้ในสถานการณ์จริง โดยนอกจากจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับไวยากรณ์ที่ควรรู้แล้ว เนื้อหายังอัดแน่นด้วยบทสนทนาที่เจอบ่อยในชีวิตประจำวัน และในสถานการณ์ที่หลากหลาย พร้อมคำศัพท์ท้ายบทให้ได้เรียนรู้เพิ่มเติม เนื้อหาครบครันภายในเล่มเดียว

เตรียมพร้อมสอบจีน

260 บาท
เตรียมพร้อมสอบจีน
เตรียมพร้อมสอบจีน
260 บาท

ISBN : 9786164940505
โดย : ผศ. ดร.ภูรดา เซี่ยงจ๊ง
สำนักพิมพ์ : Ganbatte
อื่นๆ : 264 หน้า

เเตรียมพร้อมสอบจีน

 • รู้รอบเรื่องไวยากรณ์จีนอย่างครบครัน พร้อมตัวอย่างประโยคใช้ได้จริง
 • รู้ทันคำศัพท์ที่มักหลอกให้สับสน พร้อมคำศัพท์คุ้นตาในข้อสอบ เทคนิคเดาศัพท์ และอีกหลายเรื่องที่ควรรู้
 • รู้จริงเรื่องวิเคราะห์เจาะลึกข้อสอบภาษาจีน (PAT 7.4)
 • รู้แนวข้อสอบมากถึง 400 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด เตรียมพร้อมขั้นกว่าสู่สนาม TCAS แบบ Advance

ศัพท์เกาหลี 6,000 คำ ไม่รู้...ไม่ได้

179 บาท
ศัพท์เกาหลี 6,000 คำ ไม่รู้...ไม่ได้
ศัพท์เกาหลี 6,000 คำ ไม่รู้...ไม่ได้
179 บาท

ISBN : 9786163810731
โดย : ทีมวิชาการ LIFE BALANCE
สำนักพิมพ์ : Life Balance
อื่นๆ : -

เก่งศัพท์ไว นำไปใช้ได้จริง...!!!

รวบรวมคำศัพท์ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวันอย่างครบถ้วน แยกเป็นหมวดหมู่ จำง่ายสุดๆ

มั่นใจ! เตรียมความพร้อมภาษาเกาหลี

Lecture สรุปเข้มอังกฤษ ม.ต้น

179 บาท
Lecture สรุปเข้มอังกฤษ ม.ต้น
Lecture สรุปเข้มอังกฤษ ม.ต้น
179 บาท

ISBN : 9786164940499
โดย : Kru Tae (ปริวรรต อิ่มสอาด)
สำนักพิมพ์ : Ganbatte
อื่นๆ : 146 หน้า

เป็นหนังสือที่สรุปรวบรวมเนื้อหาวิชาการทางด้านภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นม.ต้น ตั้งแต่ไวยากรณ์ บทสนทนา และคำศัพท์ไว้อย่างครบถ้วน เพื่อปูพื้นฐานและสอบเข้าม.ปลาย ด้วยสีสันสวยงาม และภาพประกอบช่วยให้จำได้ไว เข้าใจได้เร็ว

คัดญี่ปุ่น สำหรับผู้เริ่มต้น

122 บาท
คัดญี่ปุ่น สำหรับผู้เริ่มต้น
คัดญี่ปุ่น สำหรับผู้เริ่มต้น
122 บาท

ISBN : 8858757422932
โดย : นพพิชญ์ ประหวั่น
สำนักพิมพ์ : ต้นกล้า
อื่นๆ : 104 หน้า

แบบฝึกคัดคำศัพท์ สำหรับใช้ในการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ N5 จำนวนทั้งสิ้น 95 คำ พร้อมความรู้เสริมและกิจกรรมท้ายเล่ม

Syndicate content