เสริมความรู้/วิทยาศาสตร์

เรียน Coding ระดับเริ่มต้นด้วย Python

เรียน Coding ระดับเริ่มต้นด้วย Python
เรียน Coding ระดับเริ่มต้นด้วย Python

ISBN : 9786160453269
เขียน : Louie Stowell และ Rosie Dickins
แปล : ศุภวิทย์ วิรชานุสรณ์
บรรณาธิการ : รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks
อื่นๆ : - หน้า

คู่มือเรียนรู้การเขียนโปรแกรมหรือ Coding ด้วยภาษา Python ระดับพื้นฐานอย่างสนุกและเข้าใจง่าย เด็กๆจะได้เรียนรู้ความรู้ต่อไปนี้

149 บาท
149 บาท

เรื่องของไข่ + เรื่องของตา (แพ็กชุด)

เรื่องของไข่ + เรื่องของตา (แพ็กชุด)
เรื่องของไข่ + เรื่องของตา (แพ็กชุด)

ISBN / Barcode : 3900010028346
เขียน : Marketa Novakova • Eva Bartova • Blanka Sedlakova
ภาพ : Motej Ilcik
แปล : ศุภวิทย์ วิรชานุสรณ์
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks
อื่นๆ : Free! โปสเตอร์ความรู้ ขนาดจัมโบ้! 2 แผ่นในเล่ม

ค้นพบความลับสุดมหัศจรรย์ของไข่และตาของสัตว์กว่า 60 ชนิดทั่วโลก

 

261 บาท
261 บาท

เรื่องของตา

เรื่องของตา
เรื่องของตา

ISBN : 9786160454242
เขียน : Marketa Novakova • Eva Bartova • Blanka Sedlakova
ภาพ : Motej Ilcik
แปล : ศุภวิทย์ วิรชานุสรณ์
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks
อื่นๆ : Free! โปสเตอร์แผนที่ถิ่นอาศัยของสัตว์ ขนาดจัมโบ้!

เผยความลับน่าทึ่งเรื่อง “ตา” ที่น่าทึ่งของสัตว์กว่า 30 ชนิดรอบโลก

ลองมองไปที่รังขนาดต่างๆ ที่ซ่อนอยู่บนกิ่งไม้ ใต้ดิน หน้าผาสูงชัน ในน้ำ หรือแม้กระทั่งใต้ทะเลลึก เด็กๆ อาจสังเกตเห็นว่า ตาของมันอยู่ตรงไหนและมีลักษณะอย่างไร

131 บาท
131 บาท

พจนานุกรมภาพความรู้วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

พจนานุกรมภาพความรู้วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น
พจนานุกรมภาพความรู้วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ISBN : 9786160454198
เขียน : Sarah Khan, Lisa Jane Gillespie
แปล : กฤติกา ชินพันธ์
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks
อื่นๆ : - หน้า

รวบรวมความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ ที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 

 

257 บาท
257 บาท

ทดลองวิทย์คิดสนุกกับเคมีในธรรมชาติ

ทดลองวิทย์คิดสนุกกับเคมีในธรรมชาติ
ทดลองวิทย์คิดสนุกกับเคมีในธรรมชาติ

ISBN / Barcode : 9786160452804
เขียน : รศ. ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง และคณะ
อื่นๆ : -

176 บาท
176 บาท

30 โครงงานระบบนิเวศรอบโลก

30 โครงงานระบบนิเวศรอบโลก
30 โครงงานระบบนิเวศรอบโลก

Science Around the World : Activities on Biomes from Pole to Pole

ISBN : 9786160451098
เขียน : Janice VanCleave
ภาพ : -
แปล : ไชโย ชูหมื่นไวย
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks
อื่นๆ : -

131 บาท
131 บาท

เรื่องของไข่

เรื่องของไข่
เรื่องของไข่

All About the Egg

ISBN : 9786160449873
เขียน : Marketa Novakova • Eva Bartova • Blanka Sedlakova
ภาพ : Motej Ilcik
แปล : ศุภวิทย์ วิรชานุสรณ์
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks
อื่นๆ : Free! โปสเตอร์ไข่ของสัตว์ต่างๆ ขนาดจัมโบ้!

เผยความลับน่าทึ่งเรื่อง “ไข่” ของสัตว์กว่า 30 ชนิดรอบโลก

ลองมองไปที่รังขนาดต่างๆ ที่ซ่อนอยู่บนกิ่งไม้ ใต้ดิน หน้าผาสูงชัน ในน้ำ หรือแม้กระทั่งใต้ทะเลลึก เด็กๆ อาจสังเกตเห็นว่า มีไข่ของสัตว์ต่างๆ ซ่อนอยู่

131 บาท
131 บาท

เรียน Coding ระดับเริ่มต้น ด้วย SCRATCH

เรียน Coding ระดับเริ่มต้น ด้วย SCRATCH
เรียน Coding ระดับเริ่มต้น ด้วย SCRATCH

ISBN : 9786160449521
เขียน : Rosie Dickins, Jonathan Melmoth และ Louie Stowell
แปล : ศุภวิทย์ สายวิวัฒน์
บรรณาธิการ : รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล
อื่นๆ : - หน้า

คู่มือการเรียนเชียนโปรแกรม หรือ Coding ระดับพื้นฐาน โดยใช้โปรแกรม SCRATCH ที่สมบูรณ์และเข้าใจง่ายที่สุด

149 บาท
149 บาท

The Battle ศึกชนแชมป์ เจ้าแห่งแมลง

The Battle ศึกชนแชมป์ เจ้าแห่งแมลง
The Battle ศึกชนแชมป์ เจ้าแห่งแมลง

ISBN : 9786160440115
เรื่อง : ONO HIROTSUGU
แปล : อังคณา รัตนจันทร์
อื่นๆ : - หน้า

158 บาท
158 บาท

ชุดชวนเปิด-ปิด สนุกกับการค้นหาความรู้ข้างในเครื่องยนต์ กลไก

ชุดชวนเปิด-ปิด สนุกกับการค้นหาความรู้ข้างในเครื่องยนต์ กลไก
ชุดชวนเปิด-ปิด สนุกกับการค้นหาความรู้ข้างในเครื่องยนต์ กลไก

ชุด ชวนเปิด-ปิด

ISBN : 9786160445691
เขียน : Conrad Mason และ Colin King
แปล :  พลอย สืบวิเศษ
อื่น ๆ : -

แผ่นเปิด-ปิด มากกว่า 50 แห่ง

สุดยอดหนังสือภาพความรู้ที่ยิ่งอ่านยิ่งสนุก
กับแผ่นเปิด–ปิดที่มีความลับของเครื่องยนต์กลไกในยานพาหนะ
และเครื่องมือเครื่องใช้ ลองเปิดดูสิ แล้วจะได้รู้ว่าข้างในมีอะไร

495 บาท
495 บาท

ชุดชวนเปิด-ปิด สนุกกับการค้นหาความรู้ข้างในวิทยาศาสตร์

ชุดชวนเปิด-ปิด สนุกกับการค้นหาความรู้ข้างในวิทยาศาสตร์
ชุดชวนเปิด-ปิด สนุกกับการค้นหาความรู้ข้างในวิทยาศาสตร์

ชุด ชวนเปิด-ปิด

ISBN : 9786160445684
เขียน : Alex Frith และ Colin King
แปล :  พลอย สืบวิเศษ
อื่น ๆ : -

แผ่นเปิด-ปิด มากกว่า 50 แห่ง

สุดยอดหนังสือภาพความรู้ที่ยิ่งอ่านยิ่งสนุก
กับแผ่นเปิด–ปิดที่มีความลับของวิทยาศาสตร์ซ่อนอยู่มากมาย
ลองเปิดดูสิ แล้วจะได้รู้ว่าวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง

495 บาท
495 บาท

ชุดชวนเปิด-ปิด สนุกกับการค้นหาความรู้ข้างในร่างกาย

ชุดชวนเปิด-ปิด สนุกกับการค้นหาความรู้ข้างในร่างกาย
ชุดชวนเปิด-ปิด สนุกกับการค้นหาความรู้ข้างในร่างกาย

ชุด ชวนเปิด-ปิด

ISBN : 9786160445738
เขียน : Katie Daynes และ Colin King
แปล :  พลอย สืบวิเศษ
อื่น ๆ : -

แผ่นเปิด-ปิด มากกว่า 50 แห่ง

สุดยอดหนังสือภาพความรู้ที่ยิ่งอ่านยิ่งสนุก
กับแผ่นเปิด–ปิดที่มีความลับของร่างกายซ่อนอยู่มากมาย
ลองเปิดดูสิ แล้วจะได้รู้ว่าข้างในร่างกายมีอะไรบ้าง

495 บาท
495 บาท

โลกของผึ้ง (ปกแข็ง)

โลกของผึ้ง (ปกแข็ง)
โลกของผึ้ง (ปกแข็ง)

ISBN : 9786160445356
โดย : Wojciech Grajkowski
แปล : ศุภวิทย์ วิรชานุสรณ์
วาดภาพประกอบ : Piotr Socha
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : - หน้า

626 บาท
626 บาท

สัตว์(เกือบ)สูญพันธุ์

สัตว์(เกือบ)สูญพันธุ์
สัตว์(เกือบ)สูญพันธุ์

Encyclopedie Larousse 6-9 ans: / Les Animaux Disparus

ISBN : 9786160445622
เขียน : Thierry Olivaux
ภาพประกอบ : Charles Dutertre ,Florence Guiraud,Donald Grant et Jean Francois Penichoux
แปล : ปราณี ศิริจันทพันธ์
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks (พิมพ์ครั้งที่ 3)
อื่นๆ : 72 หน้า

สารานุกรมภาพสำหรับเด็ก

167 บาท
167 บาท

หนังสือเล่มใหญ่ของสัตว์ตัวยักษ์

หนังสือเล่มใหญ่ของสัตว์ตัวยักษ์
หนังสือเล่มใหญ่ของสัตว์ตัวยักษ์

ISBN : 9786160443987
เรื่อง : Cristina Banfi และ Cristina Peraboni
ภาพประกอบ : Francesca Cosanti
แปล : ศุภวิทย์ วิรชานุสรณ์ และ วิชุดา โอภาสโศภณ
อื่นๆ : -

536 บาท
536 บาท

หนังสือเล่มใหญ่ของไดโนเสาร์ตัวยักษ์

หนังสือเล่มใหญ่ของไดโนเสาร์ตัวยักษ์
หนังสือเล่มใหญ่ของไดโนเสาร์ตัวยักษ์

ISBN : 9786160443970
เขียน : Cristina Banfi และ Cristina Peraboni
ภาพประกอบ : Francesca Cosanti
แปล : ศุภวิทย์ วิรชานุสรณ์
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks
อื่นๆ : - หน้า

536 บาท
536 บาท
Syndicate content