บริหาร

การบริหารจัดการทำงานอย่างไร

การบริหารจัดการทำงานอย่างไร
การบริหารจัดการทำงานอย่างไร

ISBN : 9786168295342
โดย : สำนักพิมพ์ DK
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์วารา ทุกประสบการณ์ล้วนมีค่าเสมอ
อื่นๆ : 256 หน้า

675 บาท
675 บาท

Diary การเงิน

Diary การเงิน
Diary การเงิน

52 ways to change for money

ISBN : 9786164418431
โดย : พิณ พิชญา
สำนักพิมพ์ :  KNOW HOW
อื่นๆ : 351 หน้า

ไดอารี่การเงินที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณใน 52 สัปดาห์

198 บาท
198 บาท

กลศึกเหมา เจ๋อตง The Strategy fo Mao Zedong

กลศึกเหมา เจ๋อตง The Strategy fo Mao Zedong
กลศึกเหมา เจ๋อตง The Strategy fo Mao Zedong

ISBN : 9786163884442
โดย : บุญศักดิ์ แสงระวี
อื่นๆ : 216 หน้า

ศึกษากลศึกของเหมา เจ๋อตง แล้วนำมาปรับใช้กับวิถีชีวิตของเราอย่างเหมาะสม ก็จะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน

198 บาท
198 บาท

OKRs @ Work บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs

OKRs @ Work บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs
OKRs @ Work บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs

โดย : กิติพัทธ์ จิรวัสวงศ์
สำนักพิมพ์ : เกรท มีเดีย เอเจนซี จำกัด
อื่นๆ : 234 หน้า

เมื่อมีการกำหนด OKRs อย่างดีและมีการ
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติทั่วองค์กรแล้ว จะช่วยให้
ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจตรงกันว่าอะไรเป็นทิศทาง
ที่องค์กรจะมุ่งไป และจะทำให้ประสบความสำเร็จ
ได้อย่างไร รู้ว่าอะไรสำคัญ อะไรไม่สำคัญ และจะ
วัดความสำเร็จได้อย่างไร

 

216 บาท
216 บาท

TURN PASSION TO BUSINESS

TURN PASSION TO BUSINESS
TURN PASSION TO BUSINESS

ISBN : 9786169332602
โดย : ภาวิณี แว่วเสียงสังข์
สำนักพิมพ์ : bioform
อื่นๆ : 176 หน้า

ถ้าคุณคือคนหนึ่งที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ
คุณต้องอ่านหนังสือเล่มนี้

เปิ้ลเชื่อมาตลอดว่า เราสามารถออกแบบชีวิตตนเองได้
การสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จระดับโลก
เราก็สามารถออกแบบได้เช่นกัน

203 บาท
203 บาท
Syndicate content