พัฒนาการ

ซ่อนหาแสนสนุก ฟาร์ม

ซ่อนหาแสนสนุก ฟาร์ม
ซ่อนหาแสนสนุก ฟาร์ม

Farm Picture Puzzle Book

ISBN : 9786160453030
เรื่อง : Kristeen Robson
ภาพประกอบ : Gareth Lucas
แปล : -
อื่นๆ : พัฒนาทักษะ EF / Interactive big book

แต่ละหน้ามีทั้งสัตว์และสิ่งของให้มองหา ให้นับ ให้จับคู่ ชักชวนเด็ก ๆ ค้นหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ และตั้งคำถามเพื่อต่อยอดความสนุก พร้อมเพิ่มทักษะทางภาษาไทยและอังกฤษ

167 บาท
167 บาท

ซ่อนหาแสนสนุก (ชุด 3 เล่ม)

ซ่อนหาแสนสนุก  (ชุด 3 เล่ม)
ซ่อนหาแสนสนุก  (ชุด 3 เล่ม)

ISBN / Barcode : 3900010026380
เขียน : Kristeen Robson
ภาพ : Gareth Lucas
แปล : ภญ. หรรษา มหามงคล
อื่นๆ : - หน้า

ชวนหนูน้อยมองหา นับ จับคู่ และค้นหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ พร้อมเพิ่มทักษะทางภาษาทั้งไทยและอังกฤษ

  • ซ่อนหาแสนสนุก แมลง
  • ซ่อนหาแสนสนุก ในพงไพร
  • ซ่อนหาแสนสนุก ยามค่ำคืน
248 บาท
248 บาท

ซ่อนหาแสนสนุก ยามค่ำคืน

ซ่อนหาแสนสนุก ยามค่ำคืน
ซ่อนหาแสนสนุก ยามค่ำคืน

Look and Find Night Time

ISBN : 9786160451494
เรื่อง : Kristeen Robson
ภาพประกอบ : Gareth Lucas
แปล : ภญ. หรรษา มหามงคล
อื่นๆ : พัฒนาทักษะ EF / Interactive big book

แต่ละหน้ามีทั้งสัตว์และสิ่งของให้มองหา ให้นับ ให้จับคู่ ชักชวนเด็ก ๆ ค้นหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ และตั้งคำถามเพื่อต่อยอดความสนุก พร้อมเพิ่มทักษะทางภาษาไทยและอังกฤษ

86 บาท
86 บาท

ซ่อนหาแสนสนุก ในพงไพร

ซ่อนหาแสนสนุก ในพงไพร
ซ่อนหาแสนสนุก ในพงไพร

Look And Find In The Forest

ISBN : 9786160451470
เรื่อง : Kristeen Robson
ภาพประกอบ : Gareth Lucas
แปล : ภญ. หรรษา มหามงคล
อื่นๆ : พัฒนาทักษะ EF / Interactive big book

แต่ละหน้ามีทั้งสัตว์และสิ่งของให้มองหา ให้นับ ให้จับคู่ ชักชวนเด็ก ๆ ค้นหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ และตั้งคำถามเพื่อต่อยอดความสนุก พร้อมเพิ่มทักษะทางภาษาไทยและอังกฤษ

86 บาท
86 บาท

ซ่อนหาแสนสนุก แมลง

ซ่อนหาแสนสนุก แมลง
ซ่อนหาแสนสนุก แมลง

Look and Find Bugs

ISBN : 9786160451487
เรื่อง : Kristeen Robson
ภาพประกอบ : Gareth Lucas
แปล : ภญ. หรรษา มหามงคล
อื่นๆ : พัฒนาทักษะ EF / Interactive big book

แต่ละหน้ามีทั้งสัตว์และสิ่งของให้มองหา ให้นับ ให้จับคู่ ชักชวนเด็ก ๆ ค้นหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ และตั้งคำถามเพื่อต่อยอดความสนุก พร้อมเพิ่มทักษะทางภาษาไทยและอังกฤษ

86 บาท
86 บาท

บ้านพอเพียง

บ้านพอเพียง
บ้านพอเพียง

ชุด Nanmeebooks Kiddy

ISBN : 9786160451654
เรื่อง : ไพโรจน์ คงเกิด
ภาพ : สิริพรรณ สุรสิทธิ์
แปล : ศุภวิทย์ สายวิวัฒน์
อื่นๆ : 32 หน้า

บ้านฉันอยู่ริมทุ่งนา เลี้ยงสัตว์ ปลูกผักปลอดสารเคมี ผลผลิตกินเอง มีเหลือแบ่งปัน ไม่ใช้ฟุ่มเฟือย ไม่ทำเรื่องเดือดร้อน ทำตามวิถีพ่อสอน

บ้านพอเพียง

ชวนเด็ก ๆ มาเรียนรู้เรื่องความสุขของการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านนิทานแสนสนุก เหมาะสำหรับเด็ก ๆ ผู้รักการเรียนรู้ทุกคน
 

104 บาท
104 บาท

ทุ่งนามหาสนุก

ทุ่งนามหาสนุก
ทุ่งนามหาสนุก

ชุด Nanmeebooks Kiddy

ISBN : 9786160451661
เรื่อง : ไพโรจน์ คงเกิด
ภาพ : วิภาวี จัทรวงศ์
แปล : ศุภวิทย์ สายวิวัฒน์
อื่นๆ : 32 หน้า

เมื่อถึงฤดูปลูกข้าว ทุกคนต่างร่วมใจช่วยกันทำนา อีกไม่นานต้นกล้าจะงอกเต็มนา ส่วนเด็ก ๆ แสนสำราญ ชวนกันหากุ้ง หอย ปู ปลา รอวันต้นกล้าออกรวงสีทอง

ทุ่งนามหาสนุก

ชวนเด็ก ๆ มาเรียนรู้เรื่องการทำนาปลูกข้าว วิถีชีวิตแบบไทย ๆ ผ่านนิทานแสนสนุก เหมาะสำหรับเด็ก ๆ ผู้รักการเรียนรู้ทุกคน

104 บาท
104 บาท

อายอายคนเก่ง (พิมพ์ครั้งที่ 5)

อายอายคนเก่ง (พิมพ์ครั้งที่ 5)
อายอายคนเก่ง (พิมพ์ครั้งที่ 5)

ชุด Nanmeebooks Kiddy พัฒนาทักษะสมอง EF
This Book Belongs to Aye-Aye

ISBN : 9786160445295
เรื่องและภาพ : Richard Byrne
แปล : กัลกาญจน์
อื่นๆ : 28 หน้า

ส่งเสริมให้เด็กๆมีน้ำใจและไม่ละทิ้งฝัน

104 บาท
104 บาท

โลกที่เราอยู่

โลกที่เราอยู่
โลกที่เราอยู่

Here We Are: Notes for Living on Planet Earth

ISBN : 9786160450442
เรื่องและภาพ : OLIVER JEFFERS
อื่นๆ : 48 หน้า

บันทึกสำหรับการใช้ชีวิตบนโลกนี้ มารู้จัก รักษ์ และใช้ชีวิตบนโลกอย่างมีความสุข

113 บาท
113 บาท

ริ้วรอยบนหน้าคุณยาย

ริ้วรอยบนหน้าคุณยาย
ริ้วรอยบนหน้าคุณยาย

ชุด Nanmeebooks Kiddy พัฒนาทักษะสมอง EF
The Lines on Nana's Face

ISBN : 9786160448623
เรื่องและภาพ : Simona Ciraolo
แปล : วิภาดา สุทธิโรจน์
อื่นๆ : 36 หน้า

เด็กหญิงตัวน้อยค้นพบสิ่งล้ำค่าของคุณยาย จากริ้วรอยบนใบหน้าที่เพิ่มขึ้นตามอายุ กลายเป็นร่องรอยความทรงจำแสนสวยงาม

104 บาท
104 บาท

เห็นไหม เห็นไหม ตัวอะไรซ่อนอยู่

เห็นไหม เห็นไหม ตัวอะไรซ่อนอยู่
เห็นไหม เห็นไหม ตัวอะไรซ่อนอยู่

ชุด Nanmeebooks Kiddy พัฒนาทักษะสมอง EF

ISBN : 9786160446711
เรื่อง : Agnese Baruzzi
แปล : วิภาดา สุทธิโรจน์
อื่นๆ : - หน้า

ตอนนี้เธอเห็นวงกลมสีเหลือง
แต่พอพลิกหน้าต่อไปเธอจะเห็นนกตัวน้อย...
เป็นไปได้อย่างไรนะ
เรียนรู้เรื่องรูปร่าง สี และสัตว์นานาชนิด

221 บาท
221 บาท

เห็นไหม เห็นไหม เจ้าหมาป่าหายไป

เห็นไหม เห็นไหม เจ้าหมาป่าหายไป
เห็นไหม เห็นไหม เจ้าหมาป่าหายไป

ชุด Nanmeebooks Kiddy พัฒนาทักษะสมอง EF

ISBN : 9786160446728
เรื่อง : Agnese Baruzzi
แปล : วิภาดา สุทธิโรจน์
อื่นๆ : - หน้า

ตามหาเจ้าหมาป่าที่ซ่อนอยู่ในป่าใหญ่กัน
แต่ระวังนะ...ระหว่างทาง
อาจได้เจอสัตว์ที่คาดไม่ถึง!
สนุกกับเกมซ่อนหา
และรู้จักสัตว์ป่าอีกหลายชนิด

221 บาท
221 บาท

เห็นไหม เห็นไหม มีแมลงกี่ตัว

เห็นไหม เห็นไหม มีแมลงกี่ตัว
เห็นไหม เห็นไหม มีแมลงกี่ตัว

ชุด Nanmeebooks Kiddy พัฒนาทักษะสมอง EF

ISBN : 9786160446704
เรื่อง : Agnese Baruzzi
แปล : วิภาดา สุทธิโรจน์
อื่นๆ : - หน้า

เอ๊ะ! เจ้าแมลงหายไปทีละตัวได้อย่างไร
แล้วใครกันที่ทำให้มันหายไปนะ...
สนุกกับการนับ 1-10
และรู้จักแมลงหลากชนิด

221 บาท
221 บาท

ฝึกสมองให้จำได้ไม่ลืม

ฝึกสมองให้จำได้ไม่ลืม
ฝึกสมองให้จำได้ไม่ลืม

ISBN : 9786160446582
เขียน : Toshinori Kato
แปล : อังคณา รัตนจันทร์
อื่นๆ : Inspire พัฒนาตนเอง

149 บาท
149 บาท

คิดเก่ง ทำเป็น แก้ปัญหาได้กับแลร์รี่และโลล่า ตอน ซื้ออะไรดีล่ะ

คิดเก่ง ทำเป็น แก้ปัญหาได้กับแลร์รี่และโลล่า ตอน ซื้ออะไรดีล่ะ
คิดเก่ง ทำเป็น แก้ปัญหาได้กับแลร์รี่และโลล่า ตอน ซื้ออะไรดีล่ะ

Larry & Lola. What Do We Buy?
ชุด Nanmeebooks Kiddy พัฒนาทักษะสมอง EF

ISBN : 9786160446414
เรื่อง : Elly van der Linden
ภาพ : Suzanne Diederen
แปล : ผศ.รพินทร ณ กลาง
อื่นๆ : 28 หน้า

แลร์รี่และโลล่า กำลังจะไปซื้อของ
ทั้งสองไปร้านขายขนม ร้านขายของเล่น ร้านขายของชำ
ร้านขายรองเท้า ร้านขายหนังสือ และร้านขายสัตว์เลี้ยง
ทั้งสองจะซื้ออะไร (และไม่ซื้ออะไร) บ้างนะ

88 บาท
88 บาท

คิดเก่ง ทำเป็น แก้ปัญหาได้กับแลร์รี่และโลล่า ตอน เลือกอะไรดีนะ

คิดเก่ง ทำเป็น แก้ปัญหาได้กับแลร์รี่และโลล่า ตอน เลือกอะไรดีนะ
คิดเก่ง ทำเป็น แก้ปัญหาได้กับแลร์รี่และโลล่า ตอน เลือกอะไรดีนะ

Larry & Lola. What Will We Choose?
ชุด Nanmeebooks Kiddy พัฒนาทักษะสมอง EF

ISBN : 9786160446438
เรื่อง : Elly van der Linden
ภาพ : Suzanne Diederen
แปล : ผศ.รพินทร ณ กลาง
อื่นๆ : 28 หน้า

แลร์รี่และโลล่า วุ่นกันทั้งวันเชียว
ทั้งสองแต่งตัว กิน เล่น อาบน้ำ และเข้านอน
แต่ละกิจกรรมต้องใช้สิ่งของต่างกันไป
ทั้งสองจะเลือกอะไรบ้างนะ

88 บาท
88 บาท

คิดเก่ง ทำเป็น แก้ปัญหาได้กับแลร์รี่และโลล่า ตอน เห็นอะไรบ้างจ๊ะ

คิดเก่ง ทำเป็น แก้ปัญหาได้กับแลร์รี่และโลล่า ตอน เห็นอะไรบ้างจ๊ะ
คิดเก่ง ทำเป็น แก้ปัญหาได้กับแลร์รี่และโลล่า ตอน เห็นอะไรบ้างจ๊ะ

Larry & Lola. What Will We See There?
ชุด Nanmeebooks Kiddy พัฒนาทักษะสมอง EF

ISBN : 9786160446421
เรื่อง : Elly van der Linden
ภาพ : Suzanne Diederen
แปล : ผศ.รพินทร ณ กลาง
อื่นๆ : 28 หน้า

แลร์รี่และโลล่า ชอบทำอะไรสนุกๆด้วยกัน
ทั้งสองไปสวนสัตว์ สนามเด็กเล่น ป่า และทะเล
ทั้งสองจะเห็น (และไม่เห็น) อะไรบ้างนะ

88 บาท
88 บาท

พูดเป็น เก่ง มั่น สไตล์หนิง ศรัยฉัตร

พูดเป็น เก่ง มั่น สไตล์หนิง ศรัยฉัตร
พูดเป็น เก่ง มั่น สไตล์หนิง ศรัยฉัตร

ISBN : 9786160446384
เรียบเรียง : -
สำนักพิมพ์ : NANMEEBOOKS ADULT
อื่นๆ : - หน้า

ถ่ายทอดประสบการณ์ ของ MC อีเวนต์ เบอร์ 1 ของเมืองไทย

“รวมเทคนิคพูดอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในทุก ๆ อาชีพ”

176 บาท
176 บาท

ขอบคุณนะ

ขอบคุณนะ
ขอบคุณนะ

ชุด Nanmeebooks Kiddy พัฒนาทักษะสมอง EF

ISBN : 9786160446445
เรื่องและภาพ : ข้าวตู
อื่นๆ : 24 หน้า

จระเข้น้อยหอบดอกไม้ช่อใหญ่
เอ…จะเอาไปไหนกันนะ
ระหว่างทางมีเพื่อนๆมาขอดอกไม้มากมาย
จระเข้น้อยจะทำอย่างไรดีล่ะ!

88 บาท
88 บาท

สวัสดีจ้ะ ลาก่อนนะ

สวัสดีจ้ะ ลาก่อนนะ
สวัสดีจ้ะ ลาก่อนนะ

ชุด Nanmeebooks Kiddy พัฒนาทักษะสมอง EF

ISBN : 9786160446452
เรื่องและภาพ : ข้าวตู
อื่นๆ : 24 หน้า

มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกวัน
หนูเองก็เติบโตขึ้นทุกวันเหมือนกัน
แล้วยังได้พบเพื่อนใหม่ด้วย
หนูจะพูดกับเขาว่าอะไรดีล่ะ

88 บาท
88 บาท
Syndicate content