ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์

โดย : บุญร่วม เทียมจันร์ อดีตอธิบดีอัยการฯ, ศรัญญา วิชชาธรรม ทนายความชั้น ๑ น.บ., น.บ.ท., น.ม.
สำนักพิมพ์ : The Law Group
อื่นๆ : 816 หน้า

สมบูรณ์ครบถ้วน บรรพ ๑ - ๖
๑๓๕๕ มาตรา

ใหม่ล่าสุด!! อัพเดตครบถ้วนตามประกาศ คสช.

ปกติ: 269 บาท
ขาย:242 บาท
242 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163810045