พืชและเกษตรกรรม

เฟิน All about Ferns รวมชนิดและพันธุ์ปลูกสำหรับคนรักเฟิน

เฟิน All about Ferns รวมชนิดและพันธุ์ปลูกสำหรับคนรักเฟิน
เฟิน All about Ferns รวมชนิดและพันธุ์ปลูกสำหรับคนรักเฟิน

ISBN : 9786161838102
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์
สำนักพิมพ์ : บ้านและสวน
อื่นๆ :  296 หน้า

356 บาท
356 บาท

แคคตัส Cactus (พิมพ์ครั้งที่ 6)

แคคตัส Cactus (พิมพ์ครั้งที่ 6)
แคคตัส Cactus (พิมพ์ครั้งที่ 6)

ISBN : 9786161828509
เขียน : นวพล ศุภนันทนานนท์
โด: สำนักพิมพ์บ้านและสวน
สำนักพิมพ์ : บ้านและสวน
อื่นๆ :  392 หน้า / ปกแข็ง

585 บาท
585 บาท

ไม้ใบ Foliage Plants

ไม้ใบ Foliage Plants
ไม้ใบ Foliage Plants

ISBN : 9786161825225
เขียน : นวพล ศุภนันทนานนท์
โด: สำนักพิมพ์บ้านและสวน
สำนักพิมพ์ : บ้านและสวน
อื่นๆ : 324 หน้า / ปกแข็ง

รวมเรื่องราวของไม้ใบตั้งแต่ประวัติความเป็นมา การจำแนก ดูแลรักษา ขยายพันธุ์ ประโยชน์ของไม้ใบในด้านไม้ประดับ ทั้งภายในบ้านและนอกบ้าน และรวบรวมพันธุ์ไม้ใบที่นิยมกันในตลาดต้นไม้พร้อมสอดแทรกเกร็ดความรู้ที่มาและเทคนิคการปลูกเลี้ยง รวมมากกว่า 500 ชนิด/ พันธุ์

626 บาท
626 บาท

A Beginner's Guide to Gardening คู่มือทำสวนฉบับเร่ิมต้น

A Beginner's Guide to Gardening คู่มือทำสวนฉบับเร่ิมต้น
A Beginner's Guide to Gardening คู่มือทำสวนฉบับเร่ิมต้น

ISBN : 9786161835828
เขียน : ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์
ภาพประกอบ : คิง ชู
สำนักพิมพ์ : บ้านและสวน
อื่นๆ : 128 หน้า

มือใหม่และผู้อยากจัดสวน ชอบสะสมหนังสือที่มีรูปวาดน่ารักสวยงาม ภาพวาดที่สวยงาม เห็นวิธีการทำอย่างชัดเจน ทำตามได้

206 บาท
206 บาท

ทำเงินจากมะนาวนิ้วมือ

ทำเงินจากมะนาวนิ้วมือ
ทำเงินจากมะนาวนิ้วมือ

โดย : เศกศักดิ์ หุ่นสอาด
สำนักพิมพ์ : Dดี
อื่นๆ : 143 หน้า

ปลูกก่อน รวยก่อน เผยทุกขั้นตอนจากผู้ลงมือปลูกและสำเร็จจริง

 • สายพันธุ์
 • แหล่งซื้อขายสายพันธุ์
 • ทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มปลูกจนให้ผลผลิต
 • ต่อยอดความรวยได้ด้วยตนเอง
   
221 บาท
221 บาท

รู้ทันโรคพืช คู่มือดูแลสุขภาพต้นไม้ด้วยตัวเอง

รู้ทันโรคพืช คู่มือดูแลสุขภาพต้นไม้ด้วยตัวเอง
รู้ทันโรคพืช คู่มือดูแลสุขภาพต้นไม้ด้วยตัวเอง

ISBN : 9786161834661
เขียน : ผศ. ดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวานิช
โด: สำนักพิมพ์บ้านและสวน
สำนักพิมพ์ : บ้านและสวน
อื่นๆ : - หน้า

หนังสือชุด "คู่มือการเกษตร"

ปลูกพืชต้องรู้ ! ! !

 • โรคพืชคืออะไร มีสาเหตุจากอะไรบ้าง
 • ตรวจเช็กอาการผิดปกติของพืชรู้ก่อนสาย เพื่อผลผลิตที่ดี
 • หลักการป้องกันกำจัดโรคพืช วิธีใช้ชีวภัณฑ์และสารป้องกันกำจัดโรคพืชให้มีประสิทธิภาพ
221 บาท
221 บาท

กัญชา สรรพยาแห่งความหวัง

กัญชา สรรพยาแห่งความหวัง
กัญชา สรรพยาแห่งความหวัง

โดย : ส. สุทธิพันธ์
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
อื่นๆ : 216 หน้า

CANNABIS

เตรียมพร้อมก่อนปลดล็อก ศึกษาก่อนใช้ เข้าใจกัญชาอย่างรู้จริง

207 บาท
207 บาท

ไม้อวบน้ำ SUCCULENTS

ไม้อวบน้ำ SUCCULENTS
ไม้อวบน้ำ SUCCULENTS

ISBN : 9786161832223
โดย : ภวพล ศุภนันทนานนท์ / ชนินทร์ โถรัตน์ / พิชญะ วัชจิตพันธ์
สำนักพิมพ์ :  บ้านและสวน
อื่นๆ : 660 หน้า / ปกแข็ง

เป็นหนังสือไม้อวบน้ำที่สมบูรณ์ที่สุดในขณะนี้

851 บาท
851 บาท

ปลูกผักง่ายๆสไตล์คนขี้เกียจ

ปลูกผักง่ายๆสไตล์คนขี้เกียจ
ปลูกผักง่ายๆสไตล์คนขี้เกียจ

ISBN : 9786160446476
โดย : Gakken Kazuo Nishimura
แปล : จิตรลดา มีเสมา
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks - Inspire งานอาชีพ
อื่นๆ : -

ไม่ต้องถอนหญ้า ไม่ต้องพรวนดิน ไม่ต้องลงแรง
พืชผลก็งอกงามได้เมื่อเรารู้วิธีปลูกพืชไปพร้อมกับหญ้า

 

 

 

176 บาท
176 บาท

ปลูกพืชตามนิสัยผัก

ปลูกพืชตามนิสัยผัก
ปลูกพืชตามนิสัยผัก

ISBN : 9786160445936
เขียน : Gakken Toshio Kijima
แปล : นิพดา เขียวอุไร
สำนักพิมพ์ : NANMEEBOOKS ADULT
อื่นๆ : - หน้า

ชวนมาปลูกพืชผักและดูแลไร่สวนตามแบบฉบับ “คิจิมะ” ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์ชื่อดังจากญี่ปุ่น 

203 บาท
203 บาท

พฤกษบำบัด ยาดีจากธรรมชาติ Nature's Best Remedies

พฤกษบำบัด ยาดีจากธรรมชาติ Nature's Best Remedies
พฤกษบำบัด ยาดีจากธรรมชาติ Nature's Best Remedies

ISBN : 9786161830434
โดย : เอมี บริกส์
แปล : กานต์รวี ทองพูล
สำนักพิมพ์ :  บ้านและสวน
อื่นๆ : 144 หน้า

รวมสมุนไพรดีๆ ทั้งที่ใช้ในต่างประเทศและในไทยเกือบ 100 ชนิด ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก พร้อมแนะนำวิธีใช้ง่ายๆ ให้ได้ผลดีและปลอดภัยกับสุขภาพ

266 บาท
266 บาท

รวมพันธุ์ใหม่ แคคตัสและไม้อวบน้ำ : Top Hit Cactus & Succulents

รวมพันธุ์ใหม่ แคคตัสและไม้อวบน้ำ : Top Hit Cactus & Succulents
รวมพันธุ์ใหม่ แคคตัสและไม้อวบน้ำ : Top Hit Cactus & Succulents

ISBN : 9786161829506
โดย : ภวพล ศุภนันทนานนท์
สำนักพิมพ์ :  บ้านและสวน
อื่นๆ : 240 หน้า

รวมพันธุ์แปลกใหม่ไม่ซ้ำกับเล่มแรกมากกว่า 300 พันธุ์

405 บาท
405 บาท

การทำน้ำตกเเละลำธารในสวน waterfall & stream

การทำน้ำตกเเละลำธารในสวน waterfall & stream
การทำน้ำตกเเละลำธารในสวน waterfall & stream

ISBN : 9786161829254
โดย : ขวัญชัย จิตสำรวย
สำนักพิมพ์ :  บ้านและสวน
อื่นๆ :  216 หน้า

ปรับปรุงจากหนังสือ "น้ำตกในสวน" พร้อมเพิ่มเนื้อหาให้สมบูรณ์เหมาะกับยุคสมัย เพื่อสวนที่สวยงามอย่างยั่งยืน

446 บาท
446 บาท

แคคตัส Cactus (พิมพ์ครั้งที่ 4)

แคคตัส Cactus (พิมพ์ครั้งที่ 4)
แคคตัส Cactus (พิมพ์ครั้งที่ 4)

ISBN : 9786161828509
โดย : ภวพล ศุภนันทนานนท์
สำนักพิมพ์ :  บ้านและสวน
อื่นๆ :  392 หน้า / ปกแข็ง

หนังสือ แคคตัส  Cactus สมบูรณ์ที่สุดในเมืองไทย

585 บาท
585 บาท

ครบเครื่องเรื่อง มะม่วงแฟนซี รวมมะม่วงดีถูกใจไว้ต้นเดียว

ครบเครื่องเรื่อง มะม่วงแฟนซี รวมมะม่วงดีถูกใจไว้ต้นเดียว
ครบเครื่องเรื่อง มะม่วงแฟนซี รวมมะม่วงดีถูกใจไว้ต้นเดียว

โดย : วิลาวัลย์ สุริยะฉาย
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
หน้า : 152 หน้า

รวมเทคนิควิธีการทำให้การเสียบยอดต่อกิ่งสำเร็จ

198 บาท
198 บาท

100 ความรู้คู่สวน

100 ความรู้คู่สวน
100 ความรู้คู่สวน

ISBN : 9786161826321
โดย : ธราดล ทันด่วน / วรวิทย์ อังสุกัสต์ / วรวุฒิ แก้วสุก / ศิริวิทย์ รั้วบำรุง และจาตุรงค์ ขุนดอง
สำนักพิมพ์ :  บ้านและสวน
อื่นๆ : 220 หน้า

248 บาท
248 บาท

ปลูกผักริมระเบียง กินฟรีทั้งปี

ปลูกผักริมระเบียง กินฟรีทั้งปี
ปลูกผักริมระเบียง กินฟรีทั้งปี

ISBN : 9786160442461
โดย : Kazuya Suenega
บรรณาธิการ : นิพดา เขียวอุไร
แปล : Gakken
อื่นๆ : - หน้า

มาปลูกผักแสนอร่อยริมระเบียงกันดูไหม

ผักที่ปลูกในฤดูร้อน

 • มะเขือเทศ มะเขือม่วง แตงกวา ฯลฯ

ผักที่ปลูกในช่วงก่อนเข้าฤดูหนาว

 • หัวหอม แครอต หัวไช้เท้า ฯลฯ

ผลไม้ริมระเบียง

 • เมลอน แตงโม สตรอว์เบอร์รี

เครื่องเทศริมระเบียง

 • ขิง ผักชี โหระพา ฯลฯ
158 บาท
158 บาท

ใช้ปุ๋ยดี เลือกดินถูก ปลูกผักงอกงาม

ใช้ปุ๋ยดี เลือกดินถูก ปลูกผักงอกงาม
ใช้ปุ๋ยดี เลือกดินถูก ปลูกผักงอกงาม

ISBN : 9786160442270
เขียน : Tetsuro Kato
ภาพประกอบ : Akinori Nakamura
แปล : อังคณา รัตนจันทร์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : - หน้า

266 บาท
266 บาท

ปลูกผักกินเอง ขายเองตลอดปี

ปลูกผักกินเอง ขายเองตลอดปี
ปลูกผักกินเอง ขายเองตลอดปี

ISBN : 9786160441471
เขียน : Yutaka Ihara
ภาพประกอบ : Ichiro Tomita
แปล : อังคณา รัตนจันทร์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : - หน้า

176 บาท
176 บาท

กุหลาบ ROSES

กุหลาบ ROSES
กุหลาบ ROSES

ISBN : 9786161808822
โดย : พจนา นาควัชระ
สำนักพิมพ์ :  บ้านและสวน
อื่นๆ : 260 หน้า / ปกแข็ง

รวมพันธุ์กุหลาบที่ปลูกได้ในเมืองไทย มากกว่า 200 พันธุ์ ด้วยภาพสวย

รวมเรื่องราวกุหลาบตั้งแต่ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พร้อมบอกเล่าประสบการณ์การปลูกกุหลาบของผู้เขียน ทั้งการปลูกเลี้ยง ขยายพันธุ์ การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวดอก และเทคนิคการยืดอายุการปักแจกันให้นานขึ้น พร้อมรวมพันธุ์กุหลาบที่ปลูกได้ในเมืองไทย มากกว่า 200 พันธุ์ ด้วยภาพสวย

482 บาท
482 บาท
Syndicate content