พืชและเกษตรกรรม

ปลูกเมล่อน ในโรงเรือน

ปลูกเมล่อน ในโรงเรือน
ปลูกเมล่อน ในโรงเรือน

 

โดย : ศราวุธ จันทะพรหม เจ้าของ "ฟาร์มบางหว้าเมล่อน"
สำนักพิมพ์ : เอ็มไอเอส
อื่นๆ : 129 หน้า / ปกแข็ง

 • การปลูกเมล่อนในโรงเรือนระบบไฮโดรโปนิกส์เนื้อที่จำกัดก็ปลูกได้
 • ปัจจัยที่ทำให้เมล่อนออกผลผลิตดี ขายได้กำไรงาม
 • สูตรปุ๋ยและตารางการให้ปุ๋ยแบบละเอียด
 • เคล็ดลับการประหยัดแบบฟาร์มบางหว้าเมล่อน
 • ต้นทุน ระยะคืนทุน
 • แผนการตลาดทันสมัย เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย

 

113 บาท
113 บาท

ปลูกมะกรูดตัดใบขาย

ปลูกมะกรูดตัดใบขาย
ปลูกมะกรูดตัดใบขาย

โดย : ศิวาวุธ สงวนทรัพย์
สำนักพิมพ์ : เอ็มไอเอส
อื่นๆ : 100 หน้า / สีสีในเล่ม

 • วิธีปลูกมะกรูดตัดใบระยะชิด
 • การดูแลรักษา
 • ระบบน้ำและการรดน้ำ
 • การคลุมดิน
 • การใส่ปุ๋ย
 • โรคและแมลงศัตรูพืชการตัดแต่งกิ่ง
 • เทคนิคการขยายพันธุ์
 • การเก็บเกี่ยว
113 บาท
113 บาท

ปลูกมะนาวในกระถาง

ปลูกมะนาวในกระถาง
ปลูกมะนาวในกระถาง

โดย : อาจารย์ประเวศ แสงเพชร
สำนักพิมพ์ : เอ็มไอเอส
อื่นๆ : 187 หน้า / สีสีในเล่ม

 • ปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของการปลูกมะนาวในกระถาง
 • การตอนกิ่งมะนาว
 • การย้ายปลูกลงกระถาง
113 บาท
113 บาท

เมล็ดงอก เพาะกินเพื่อสุขภาพ เพาะขายรายได้ดี

เมล็ดงอก เพาะกินเพื่อสุขภาพ เพาะขายรายได้ดี
เมล็ดงอก เพาะกินเพื่อสุขภาพ เพาะขายรายได้ดี

โดย : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ
สำนักพิมพ์ : เอ็มไอเอส
อื่นๆ : 158 หน้า

คู่มือการปลูกเมล็ดงอกที่ละเอียดและทำได้จริงทุกขั้นตอน

ครบถ้วนตั้งแต่การเตียมการปลูก วิธีการปลูก การดูแล และการเก็บเกี่ยวพร้อมประสบการณ์จริงกับการทำธุรกิจเมล็ดงอกที่ประสบความสำเร็จกับคุณพลณัฏฐ์ บุญยศิริกุล หรือคุณอ๋อง แห่งสวนผัก "บ้านไร่ปลายฝัน"

135 บาท
135 บาท

เกษตรกรรมลองทำดู : ปลานิล (ปกแข็ง)

เกษตรกรรมลองทำดู : ปลานิล (ปกแข็ง)
เกษตรกรรมลองทำดู : ปลานิล (ปกแข็ง)

ชุด เกษตรกรรมลองทำดู

ISBN : 9786160434084
เรียบเรียง : ณัฐพงษ์ ปานขาว , สมหมาย เจนกิจการ
ภาพประกอบ :  สุทัศน์ ปาละมะ
อื่น ๆ : 52 หน้า / 20.3 X 25.3 X 1 ซม.  / 4 สี / ปกแข็ง

ปลานิล พันธุ์ปลาที่สร้างรายได้ ให้แก่คนไทยทุกภาค

 • รู้จักลักษณะทั่วไปของปลานิล
 • ตามรอยถิ่นกำเนิดของปลานิล
 • การเตรียมบ่อเลี้ยงและการขยายพันธุ์
 • เข้าครัวทำอาหารเลิศรสจากปลานิล
 • วิธีการเลือกซื้อปลานิลสดๆ
176 บาท
176 บาท

พลิกฟาร์มเห็ด สู่ธุรกิจเงินล้าน

พลิกฟาร์มเห็ด สู่ธุรกิจเงินล้าน
พลิกฟาร์มเห็ด สู่ธุรกิจเงินล้าน

โดย : คณวัฒน์ ธีรนิธิวัฒน์
สำนักพิมพ์ : เอ็มไอเอส
อื่นๆ : 250 หน้า

Business Model ฟาร์มเห็ด
เข้าใจฟาร์มเห็ดระบบปิด วิเคราะห์จุดอ่อน - จุดแข็ง
การจัดการฟาร์มแบบองค์รวมให้ประสบความสำเร็จ
กลเม็ดและไอเดียการตลาด
โอกาสทางธุรกิจ
การบริหารเงินทุน

162 บาท
162 บาท

เกษตรกรรมลองทำดู : บัว

เกษตรกรรมลองทำดู : บัว
เกษตรกรรมลองทำดู : บัว

ชุด เกษตรกรรมลองทำดู

ISBN : 9786160431922
เรียบเรียง : ประพันธ์ ชานนท์
ภาพประกอบ :  นันทวัน วาตะ
อื่น ๆ : 52 หน้า / 20.3 X 25.3 X 1 ซม.  / 4 สี / ปกแข็ง

บัว ราชินีแห่งไม้น้ำ ดอกไม้ที่อยู่คู่สังคมไทยมายาวนาน

 • รู้จักบัวที่ปลูกในประเทศไทย
 • ตามรอยการปลูกบัวจากทั่วโลก
 • เรียนรู้วิธีการปลูกและการดูแลบัว
 • หลากหลายเมนูอาหารจากบัว
 • บัวกับวิถีความเป็นไทย
 • ประโยชน์ของบัว

 

176 บาท
176 บาท

เกษตรกรรมลองทำดู : โคนม

เกษตรกรรมลองทำดู : โคนม
เกษตรกรรมลองทำดู : โคนม

ชุด เกษตรกรรมลองทำดู

ISBN : 9786160432264
เรียบเรียง : รัตนา คชนาท
ภาพประกอบ :  พรรณรัตน์ เรืองพชร / จิตพาชื่น มุสิกานนท์
อื่น ๆ : 52 หน้า / 20.3 X 25.3 X 1 ซม.  / 4 สี / ปกแข็ง

สนุกสนานกับการเรียนรู้เรื่องราวของโคนม

176 บาท
176 บาท

เกษตรกรรมลองทำดู : ผึ้ง

เกษตรกรรมลองทำดู : ผึ้ง
เกษตรกรรมลองทำดู : ผึ้ง

ชุด เกษตรกรรมลองทำดู

ISBN : 9786160424634
เรียบเรียง : ประพันธ์ ชานนท์
ภาพประกอบ :  ลลิตา นิมมานเหมินท์
อื่น ๆ : 52 หน้า / 20.3 X 25.3 X 1 ซม.  / 4 สี / ปกแข็ง

คู่มือการเลี้ยงผึ้งที่มีสาระความรู้ครอบคลุมครบทุกเรื่อง

เนื้อหาแบ่งเป็น3 ส่วน คือ

176 บาท
176 บาท

มะนาวนิ้วมือ ปลูกก่อน รวยก่อน : Finger Lime (Caviar Lime)

มะนาวนิ้วมือ ปลูกก่อน รวยก่อน : Finger Lime (Caviar Lime)
มะนาวนิ้วมือ ปลูกก่อน รวยก่อน : Finger Lime (Caviar Lime)

โดย : เศกศักดิ์ หุ่นสอาด
สำนักพิมพ์ : Dดี
อื่นๆ :  143 หน้า

เผยทุกขั้นตอน จากผู้ลงมือปลูกและสำเร็จจริง

 • สายพันธุ์
 • แหล่งซื้อขายสายพันธุ์
 • ทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มปลูกจนให้ผลผลิต
 • ต่อยอดความรวยได้ด้วยตนเอง
221 บาท
221 บาท

กล้วย ฉบับสมบูรณ์

กล้วย ฉบับสมบูรณ์
กล้วย ฉบับสมบูรณ์

โดย : อาจารย์กัลยาณี สุวิทวัส
สำนักพิมพ์ : MIS
อื่นๆ : 107 หน้า / พร้อม DVD

"ทั้งปลูก ทั้งแปรรูป ในเล่มเดียว"

89 บาท
89 บาท

เพาะเห็ดขาย + DVD

เพาะเห็ดขาย + DVD
เพาะเห็ดขาย + DVD

โดย : เจ้าของ Mushroom Cottage
สำนักพิมพ์ : MIS
อื่นๆ : 107 หน้า / พร้อม DVD

 • วิธีเพาะเห็ดถุง เห็ดนางฟ้าภูฏาน เห็ดนางนวลชมพู เห็ดนางรมฮังการี เห็ดเป๋าฮื้อ
 • แนะนำการสร้างโรงเรือน
 • เทคนิคง่ายๆ ปลูกเห็ดที่บ้านไว้กินเอง
135 บาท
135 บาท

รวยล้นฝัก มหัศจรรย์หมามุ่ยอินเดีย

รวยล้นฝัก มหัศจรรย์หมามุ่ยอินเดีย
รวยล้นฝัก มหัศจรรย์หมามุ่ยอินเดีย

โดย : กองบรรณาธิการสถาพรบุ๊คส์
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์

รวยล้นฝัก มหัศจรรย์หมามุ่ยอินเดีย เป็นหนังสือที่นำเสนอความจริงในทุกๆ ด้านของหมามุ่ยอินเดีย เพื่อให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ครอบคลุมแล้วนำไปใช้เป็นแนวทางในการคิด พิจารณาและตัดสินใจต่างๆ เช่น หากต้องการปลูกพืชชนิดนี้เป็นอาชีพหลัก ต้องเตรียมการอย่างไร หรือถ้าสนใจปลูกเป็นอาชีพเสริม ต้องทำอย่างไรบ้าง ฯลฯ

153 บาท
153 บาท

สวนกระถางจากเมล็ดผักผลไม้ เล่ม 02

สวนกระถางจากเมล็ดผักผลไม้ เล่ม 02
สวนกระถางจากเมล็ดผักผลไม้ เล่ม 02

Planting Seed in a Pot

ISBN : 9786160430468
โดย : Huilan Lin
แปล : ชาญ ธนประกอบ
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks - Inspire งานอาชีพ
อื่นๆ : 152 หน้า / 17 x 22.5 x 0.75 cm

หนังสือที่จะชวนทุกคนนำเมล็ดผักผลไม้ที่กินแล้วมาใช้ประโยชน์
ให้คุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดฝรั่ง มะม่วง ฝักข้าวโพด หอมแดง หรือผลไม้
จากต่างประเทศอย่างอะโวคาโด และอีกมากมาย  

176 บาท
176 บาท

สวนกระถางจากเมล็ดผักผลไม้ เล่ม 01

สวนกระถางจากเมล็ดผักผลไม้ เล่ม 01
สวนกระถางจากเมล็ดผักผลไม้ เล่ม 01

Planting Seed in a Pot

ISBN : 9786160430451
โดย : Huilan Lin
แปล : ชาญ ธนประกอบ
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks - Inspire งานอาชีพ
อื่นๆ : 160 หน้า / 17 x 22.5 x 0.75 cm

176 บาท
176 บาท

สุขภาพดีด้วยพืชผักสวนครัวในบ้าน

สุขภาพดีด้วยพืชผักสวนครัวในบ้าน
สุขภาพดีด้วยพืชผักสวนครัวในบ้าน

โดย : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ
สำนักพิมพ์ : เอ็มไอเอส (mis!)
อื่นๆ : 159 หน้า / สี่สีในเล่ม

แนะนำสรรพคุณทางยา วิธีใช้ของพืชผักสวนครัว 70 ชนิด เพื่อบริโภคและประโยชน์ในการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน

62 บาท
62 บาท

เกษตรกรรมลองทำดู : กล้วย

เกษตรกรรมลองทำดู : กล้วย
เกษตรกรรมลองทำดู : กล้วย

ชุด เกษตรกรรมลองทำดู

ISBN : 9786160414857
เรียบเรียง : ประพันธ์ ชานนท์
ภาพประกอบ :  ลลิตา นิมมานเหมินท์
อื่น ๆ : 52 หน้า / 20.3 X 25.3 X 1 ซม.  / 4 สี / ปกแข็ง

คู่มือการเพาะปลูกกล้วยที่มีสาระความรู้ครอบคลุมครบทุกเรื่องเนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ

176 บาท
176 บาท

ปลูกมะนาวให้รวย สไตล์สวนโชควิเชียร

ปลูกมะนาวให้รวย สไตล์สวนโชควิเชียร
ปลูกมะนาวให้รวย สไตล์สวนโชควิเชียร

โดย : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ
สำนักพิมพ์ : เอ็มไอเอส
อื่นๆ : 143 หน้า / สีสีในเล่ม

แนวทางและขั้นตอนต่างๆ ที่ผู้ปลูกมะนาวมือใหม่ต้องรู้!

เคล็ดลับการปลูกมะนาวนอกฤดูเพื่อขายในช่วงราคาสูง

126 บาท
126 บาท

เกษตรกรรมลองทำดู : แตงกวา

เกษตรกรรมลองทำดู : แตงกวา
เกษตรกรรมลองทำดู : แตงกวา

ชุด เกษตรกรรมลองทำดู

ISBN : 9786160416585
เรียบเรียง : คณาพร สัมฤทธิ์ล้วน
ภาพประกอบ :  ลลนา มนัสสิริเกียรติ
อื่น ๆ : 52 หน้า / 20.3 X 25.3 X 1 ซม.  / 4 สี / ปกแข็ง

คู่มือการเพาะแตงกวาที่มีสาระความรู้ครอบคลุมครบทุกเรื่อง

เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

1.ความรู้ทั่วไป แนะนำให้ผู้อ่านรู้จักส่วนต่าง ๆ ของแตงกวา ถิ่นกำเนิด และประวัติการปลูกในประเทศไทย

176 บาท
176 บาท

มหัศจรรย์พันธุ์มะนาว ปลูกกินได้ ปลูกขายรวย

มหัศจรรย์พันธุ์มะนาว ปลูกกินได้ ปลูกขายรวย
มหัศจรรย์พันธุ์มะนาว ปลูกกินได้ ปลูกขายรวย

โดย : ดร.เกริก ท่วมกลาง
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
อื่นๆ :176 หน้า

การปลูกมะนาวนอกฤดู

นอกจากจะเป็นกลเม็ดสำคัญที่สร้างความมั่นคงแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังนำเสนอแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มจากมะนาวอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปการทำสูตรน้ำตื่มต่างๆ รวมถึงคุณประโยชน์หลากหลายของพืชมหัศจรรย์ชนิดนี้ ที่จะจุดประกายให้คุณเห็นว่า การปลูกมะนาวให้รวยทุกๆ ฤดูนั้น...ไม่ใช่เรื่องยากเลย

117 บาท
117 บาท
Syndicate content