คู่มือเรียน-สอบ

ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ สำหรับ 4-5 ปี - ลำดับและแสง เสียง

ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ สำหรับ 4-5 ปี -  ลำดับและแสง เสียง
ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ สำหรับ 4-5 ปี -  ลำดับและแสง เสียง

TokTok Creativity Math Series for Age 4-5 

ISBN / Barcode : 390010015933
เรื่อง / ภาพ : Creativity Math Lab
แปล : จิราวรรณ มาลองฟองท์
อื่นๆ : - หน้า

"แบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ สำหรับ 4-5 ปี
เหมาะสำหรับเป็นแบบฝึกหัดเสริมนอกห้องเรียน
เตรียมสอบเข้า ป.1 และพัฒนาทักษะการคิด
ภายในเล่มมีกิจกรรมหลากหลาย ดังนี้
การคิดเป็นเหตุเป็นผล
การคิดวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ
เรขาคณิต ความคิดสร้างสรรค์
และการเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ"  

167 บาท
167 บาท

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - พันธุกรรม

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ -  พันธุกรรม
เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ -  พันธุกรรม

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - พันธุกรรม

ISBN : 9786160443529
เขียน : Kim Goeun, Choi Eunji
แปล : วันวิสาข์ ปัญญางาม
ภาพประกอบ : Lee Gukhyeon
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : หนังสือที่ครูวิทย์ในเกาหลีใต้ 207 คนแนะนำ

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ: พันธุกรรม

239 บาท
239 บาท

คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2019 2D Drafting สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ ระดับต้นและกลาง

คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2019 2D Drafting สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ ระดับต้นและกลาง
คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2019 2D Drafting สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ ระดับต้นและกลาง

คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2019 2D Drafting สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ ระดับต้นและกลาง

โดย : ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
สำนักพิมพ์ : Library
อื่นๆ : - หน้า

เรียนรู้วิธีการใช้ AutoCAD ด้วยตนเองจากไฟล์แบบฝึกหัด และ วิดิโอมัลติมีเดียช่วยสอนฯ (ภาพและเสียงประกอบ) และแสดงวิธีการทำแบบฝึกหัดต่างๆ เพื่อการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว

437 บาท
437 บาท

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - ปฏิทิน

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - ปฏิทิน
เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - ปฏิทิน

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - ปฏิทิน การเดินทางของเวลา รู้ได้จากปฏิทิน

ISBN : 3900010018255
เขียน : JEONG MIJA
แปล : ธนวดี บุญล้วน
ภาพประกอบ : Baek Myeongsik
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : หนังสือที่ครูวิทย์ในเกาหลีใต้ 239 คนแนะนำ

203 บาท
203 บาท

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - หินและแร่ ต้นกำเนิดของพื้นดิน

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - หินและแร่ ต้นกำเนิดของพื้นดิน
เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - หินและแร่ ต้นกำเนิดของพื้นดิน

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - หินและแร่ ต้นกำเนิดของพื้นดิน

ISBN : 9786160443505
เขียน : Shin Gwangbok
แปล : ครุชา ปัญชะนา
ภาพประกอบ : Jang Donghyeon
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : หนังสือที่ครูวิทย์ในเกาหลีใต้ 207 คนแนะนำ

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ: หินและแร่

239 บาท
239 บาท

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - ร่างกายและโรค

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - ร่างกายและโรค
เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - ร่างกายและโรค

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - ร่างกายและโรค

ISBN : 9786160441891
เขียน : Hwang Seongjin
แปล : นิรชา มีวรรณภาค
ภาพประกอบ : Kang Jungu
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : หนังสือที่ครูวิทย์ในเกาหลีใต้ 207 คนแนะนำ

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ: สารและการเปลี่ยนแปลง 

239 บาท
239 บาท

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - สารและการเปลี่ยนแปลง

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - สารและการเปลี่ยนแปลง
เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - สารและการเปลี่ยนแปลง

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - สารและการเปลี่ยนแปลง เรื่องมหัศจรรย์ของแก๊ส ของเหลว ของแข็ง

ISBN : 9786160443543
เขียน : Sim Minjeong
แปล : สาริณี โพธิ์เงิน
ภาพประกอบ : Lee Gukhyeon
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : หนังสือที่ครูวิทย์ในเกาหลีใต้ 207 คนแนะนำ

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ: สารและการเปลี่ยนแปลง 

เจาะลึกเรื่องสารและการเปลี่ยนแปลงทุกแง่มุม แทรกเรื่องน่ารู้และกิจกรรมการทดลอง

239 บาท
239 บาท

วาดเส้น มัณฑนศิลป์ จิตรกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์

วาดเส้น มัณฑนศิลป์ จิตรกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
วาดเส้น มัณฑนศิลป์ จิตรกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์

วาดเส้น มัณฑนศิลป์ จิตรกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์

ISBN : 9786164413443
โดย : ครูพี่ตึก
สำนักพิมพ์ : ติว' Society
อื่นๆ : 288 หน้า

สำหรับทุกระบบการเรียน TCAS Admission Portfolio สอบตรง

266 บาท
266 บาท

English My Study Guide พิชิตอังกฤษ ม.ต้น - ม.1-ม.3

English My Study Guide พิชิตอังกฤษ ม.ต้น - ม.1-ม.3
English My Study Guide พิชิตอังกฤษ ม.ต้น - ม.1-ม.3

ISBN : 9786160443055
เขียน : Gakken
แปล : วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : - หน้า

176 บาท
176 บาท

ทุกโจทย์มีคำใบ้ ยากแค่ไหนก็ทำได้ คณิตศาสตร์ ม.3

ทุกโจทย์มีคำใบ้ ยากแค่ไหนก็ทำได้ คณิตศาสตร์ ม.3
ทุกโจทย์มีคำใบ้ ยากแค่ไหนก็ทำได้ คณิตศาสตร์ ม.3

ISBN : 3900010017869
เขียน : Gakken
แปล : อังคณา รัตนจันทร์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : - หน้า

149 บาท
149 บาท

ทุกโจทย์มีคำใบ้ ยากแค่ไหนก็ทำได้ คณิตศาสตร์ ม.2

ทุกโจทย์มีคำใบ้ ยากแค่ไหนก็ทำได้ คณิตศาสตร์ ม.2
ทุกโจทย์มีคำใบ้ ยากแค่ไหนก็ทำได้ คณิตศาสตร์ ม.2

ISBN : 3900010017852
เขียน : Gakken
แปล : อนุวัฒน์ ทุมละฉายา
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : - หน้า

149 บาท
149 บาท

ทุกโจทย์มีคำใบ้ ยากแค่ไหนก็ทำได้ คณิตศาสตร์ ม.1

ทุกโจทย์มีคำใบ้ ยากแค่ไหนก็ทำได้ คณิตศาสตร์ ม.1
ทุกโจทย์มีคำใบ้ ยากแค่ไหนก็ทำได้ คณิตศาสตร์ ม.1

ISBN : 3900010017845
เขียน : Gakken
แปล : อนุวัฒน์ ทุมละฉายา
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : - หน้า

149 บาท
149 บาท

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - การสำรวจอวกาศ

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - การสำรวจอวกาศ
เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - การสำรวจอวกาศ

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - การสำรวจอวกาศ

ISBN : 9786160442614
เขียน : Shin Gwangbok
แปล : สาริณี โพธิ์เงิน
ภาพประกอบ : Lee Gukhyeon
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : หนังสือที่ครูวิทย์ในเกาหลีใต้ 207 คนแนะนำ

239 บาท
239 บาท

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - รูปเรขาคณิตสามมิติ

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - รูปเรขาคณิตสามมิติ
เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - รูปเรขาคณิตสามมิติ

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - รูปเรขาคณิตสามมิติ

ISBN : 9786160440443
เขียน : Nam Hoyeong
แปล : ฐิติพร พูลเพิ่ม
ภาพประกอบ : Baek Myeongsik
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : หนังสือที่ครูวิทย์ในเกาหลีใต้ 239 คนแนะนำ

203 บาท
203 บาท

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 22 - ป.4 โจทย์ปัญหา

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 22 - ป.4 โจทย์ปัญหา
ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 22 - ป.4 โจทย์ปัญหา

ISBN / Barcode : 3900010016572
โดย  : Gakken
แปล : วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา
อื่น ๆ :

ป.4 โจทย์ปัญหา โจทย์ปัญหานับเป็นโจทย์ที่ยากสำหรับเด็กๆหลายคน เนื่องจากต้องอ่านเรื่องราวหรือข้อความในโจทย์ แล้วต้องวิเคราะห์ว่าโจทย์บอกอะไรและคำตอบที่โจทย์ต้องการคืออะไร ก่อนจะแปลงมาเป็นประโยคสัญลักษณ์ และหาคำตอบ ภายในเล่มจะฝึกให้เด็กคุ้นเคยกับโจทย์ปัญหา พร้อมอธิบายวิธีการคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้

133 บาท
133 บาท

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 21 - ป.3 โจทย์ปัญหา

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 21 - ป.3 โจทย์ปัญหา
ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 21 - ป.3 โจทย์ปัญหา

ISBN / Barcode : 3900010016565
โดย  : Gakken
แปล : วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา
อื่น ๆ :

ป.3 โจทย์ปัญหา โจทย์ปัญหานับเป็นโจทย์ที่ยากสำหรับเด็กๆหลายคน เนื่องจากต้องอ่านเรื่องราวหรือข้อความในโจทย์ แล้วต้องวิเคราะห์ว่าโจทย์บอกอะไรและคำตอบที่โจทย์ต้องการคืออะไร ก่อนจะแปลงมาเป็นประโยคสัญลักษณ์ และหาคำตอบ ภายในเล่มจะฝึกให้เด็กคุ้นเคยกับโจทย์ปัญหา พร้อมอธิบายวิธีการคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้

133 บาท
133 บาท

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - การแยกสารผสม

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - การแยกสารผสม
เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - การแยกสารผสม

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ -  การแยกสารผสม

ISBN : 9786160442638
เขียน : Kim Kyeongeun
แปล : ตรองสิริ ทองคำใส
ภาพประกอบ : Lee Gukhyeon
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : หนังสือที่ครูวิทย์ในเกาหลีใต้ 207 คนแนะนำ

เจาะลึกเรื่องการแยกสารผสมทุกแง่มุม แทรกเรื่องน่ารู้และกิจกรรมทดลอง

239 บาท
239 บาท

แบบฝึกเตรียมสอบคณิตศาสตร์ประถมต้น ฉบับญี่ปุ่น (Set 2 เล่ม)

แบบฝึกเตรียมสอบคณิตศาสตร์ประถมต้น ฉบับญี่ปุ่น (Set 2 เล่ม)
แบบฝึกเตรียมสอบคณิตศาสตร์ประถมต้น ฉบับญี่ปุ่น (Set 2 เล่ม)

ISBN / Barcode : 3900010017784
เขียน : สถาบัน Keisin
แปล : กัญจน์ณัฏฐ์ สิงห์ที, ชนารัตน์ เพ็ชรรัตน์
อื่นๆ : - หน้า

ฝึกกระบวนการคิด เพิ่มทักษะการอ่าน และวิเคราะห์ด้วยโจทย์คณิตศาสตร์ที่สนุกและท้าทาย

311 บาท
311 บาท

แบบฝึกเตรียมสอบคณิตศาสตร์ประถมต้น ฉบับญี่ปุ่น เล่ม 01

แบบฝึกเตรียมสอบคณิตศาสตร์ประถมต้น ฉบับญี่ปุ่น เล่ม 01
แบบฝึกเตรียมสอบคณิตศาสตร์ประถมต้น ฉบับญี่ปุ่น เล่ม 01

ISBN / Barcode : 3900010017760
โดย  : สถาบัน Keisin
แปล : กัญจน์ณัฏฐ์ สิงห์ที
อื่น ๆ :

เปลี่ยนโจทย์คณิตศาสตร์แบบเดิมๆ ให้กลายเป็นโจทย์ปัญหาสนุกๆ กระตุ้นกระบวนการคิดและพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ พร้อมเรียนรู้เรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การบวก-ลบ-คูณ-หาร เรขาคณิต แบบรูป การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ไม่จำเป็นต้องบอกวิธีการแก้โจทย์ตรงๆ เพียงแนะนำหรือกระตุ้นให้เด็กอ่านโจทย์และเงื่อนไขให้เข้าใจ แล้วค่อยๆคิดตามไปทีละขั้นตอนก็จะช่วยให้พัฒนาทักษะการคิดได้   

167 บาท
167 บาท

แบบฝึกเตรียมสอบคณิตศาสตร์ประถมต้น ฉบับญี่ปุ่น เล่ม 02

 แบบฝึกเตรียมสอบคณิตศาสตร์ประถมต้น ฉบับญี่ปุ่น เล่ม 02
 แบบฝึกเตรียมสอบคณิตศาสตร์ประถมต้น ฉบับญี่ปุ่น เล่ม 02

ISBN / Barcode : 3900010017777
โดย  : สถาบัน Keisin
แปล : ชนารัตน์ เพ็ชรรัตน์
อื่น ๆ :

เปลี่ยนโจทย์คณิตศาสตร์แบบเดิมๆ ให้กลายเป็นโจทย์ปัญหาสนุกๆ กระตุ้นกระบวนการคิดและพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ พร้อมเรียนรู้เรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การบวก-ลบ-คูณ-หาร เรขาคณิต แบบรูป การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ไม่จำเป็นต้องบอกวิธีการแก้โจทย์ตรงๆ เพียงแนะนำหรือกระตุ้นให้เด็กอ่านโจทย์และเงื่อนไขให้เข้าใจ แล้วค่อยๆคิดตามไปทีละขั้นตอนก็จะช่วยให้พัฒนาทักษะการคิดได้   

167 บาท
167 บาท
Syndicate content