คู่มือเรียน-สอบ

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนครูตกใจ - อากาศ

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนครูตกใจ - อากาศ
เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนครูตกใจ - อากาศ

ISBN : 9786160439560
เขียน : Ji Jaehwa
แปล : วลี จิตจำรัสรัตน์
ภาพประกอบ : Lee Gukhyeon
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

อากาศ เกราะคุ้มครองโลก และจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิต

อนุภาคแก๊สมีปีกหรือเปล่านะ ถึงรวมตัวอยู่ในอากาศได้

หนังสืออ่านเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองฝึกคิดเชื่อมโยง ฝึกคิดวิเคราะห์ และฝึกนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้รับรางวัลหนังสือเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งเกาหลีใต้

239 บาท
239 บาท

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 07 - ป.2 การคูณ

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 07 - ป.2 การคูณ
ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 07 - ป.2 การคูณ

ISBN / Barcode : 3900010016428
โดย  : Gakken
แปล : ธนพล ศักดิ์สมุทรานันท์
อื่น ๆ : - หน้า

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์สำหรับประถมศึกษา ใช้เป็นแบบฝึกหัดก่อนเรียน ฝึกฝนระหว่างเรียน และทบทวนก่อนสอบโดยฝึกทำเป็นประจำวันละ 2 หน้า หรือมากกว่าก็ได้ ผู้ปกครองสามารถตรวจคำตอบที่เฉลยด้านหลัง ท้ายเล่มมีตารางคะแนนเพื่อดูพัฒนาการ และมีแผ่นการ์ดแบบฝึกเพิ่มหลังการเรียนรู้

 

124 บาท
124 บาท

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 06 - ป.2 การบวกและลบ

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 06 - ป.2 การบวกและลบ
ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 06 - ป.2 การบวกและลบ

ISBN / Barcode : 3900010016411
โดย  : Gakken
แปล : วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา
อื่น ๆ : - หน้า

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์สำหรับประถมศึกษา ใช้เป็นแบบฝึกหัดก่อนเรียน ฝึกฝนระหว่างเรียน และทบทวนก่อนสอบโดยฝึกทำเป็นประจำวันละ 2 หน้า หรือมากกว่าก็ได้ ผู้ปกครองสามารถตรวจคำตอบที่เฉลยด้านหลัง ท้ายเล่มมีตารางคะแนนเพื่อดูพัฒนาการ และมีแผ่นการ์ดแบบฝึกเพิ่มหลังการเรียนรู้

 

133 บาท
133 บาท

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 05 - ป.2 การลบ

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 05 - ป.2 การลบ
ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 05 - ป.2 การลบ

ISBN / Barcode : 3900010016404
โดย  : Gakken
แปล : วิลาศิณี คู่ปัถพี
อื่น ๆ : - หน้า

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์สำหรับประถมศึกษา ใช้เป็นแบบฝึกหัดก่อนเรียน ฝึกฝนระหว่างเรียน และทบทวนก่อนสอบโดยฝึกทำเป็นประจำวันละ 2 หน้า หรือมากกว่าก็ได้ ผู้ปกครองสามารถตรวจคำตอบที่เฉลยด้านหลัง ท้ายเล่มมีตารางคะแนนเพื่อดูพัฒนาการ และมีแผ่นการ์ดแบบฝึกเพิ่มหลังการเรียนรู้

 

124 บาท
124 บาท

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 04 - ป.2 การบวก

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 04 - ป.2 การบวก
ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 04 - ป.2 การบวก

ISBN / Barcode : 3900010016398
โดย  : Gakken
แปล : พัชรภรณ์ หลวงชื่น
อื่น ๆ : - หน้า

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์สำหรับประถมศึกษา ใช้เป็นแบบฝึกหัดก่อนเรียน ฝึกฝนระหว่างเรียน และทบทวนก่อนสอบโดยฝึกทำเป็นประจำวันละ 2 หน้า หรือมากกว่าก็ได้ ผู้ปกครองสามารถตรวจคำตอบที่เฉลยด้านหลัง ท้ายเล่มมีตารางคะแนนเพื่อดูพัฒนาการ และมีแผ่นการ์ดแบบฝึกเพิ่มหลังการเรียนรู้

 

124 บาท
124 บาท

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 03 - ป.1 การบวกและลบ

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 03 - ป.1 การบวกและลบ
ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 03 - ป.1 การบวกและลบ

ISBN / Barcode : 3900010016381
โดย  : Gakken
แปล : พิมพ์รัก สุขสวัสดิ์
อื่น ๆ : - หน้า

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์สำหรับประถมศึกษา ใช้เป็นแบบฝึกหัดก่อนเรียน ฝึกฝนระหว่างเรียน และทบทวนก่อนสอบโดยฝึกทำเป็นประจำวันละ 2 หน้า หรือมากกว่าก็ได้ ผู้ปกครองสามารถตรวจคำตอบที่เฉลยด้านหลัง ท้ายเล่มมีตารางคะแนนเพื่อดูพัฒนาการ และมีแผ่นการ์ดแบบฝึกเพิ่มหลังการเรียนรู้

 

133 บาท
133 บาท

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 02 - ป.1 การลบ

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 02 - ป.1 การลบ
ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 02 - ป.1 การลบ

ISBN / Barcode : 3900010016374
โดย  : Gakken
แปล : วิลาศิณี คู่ปัถพี
อื่น ๆ : - หน้า

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์สำหรับประถมศึกษา ใช้เป็นแบบฝึกหัดก่อนเรียน ฝึกฝนระหว่างเรียน และทบทวนก่อนสอบโดยฝึกทำเป็นประจำวันละ 2 หน้า หรือมากกว่าก็ได้ ผู้ปกครองสามารถตรวจคำตอบที่เฉลยด้านหลัง ท้ายเล่มมีตารางคะแนนเพื่อดูพัฒนาการ และมีแผ่นการ์ดแบบฝึกเพิ่มหลังการเรียนรู้

 

124 บาท
124 บาท

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 01 - ป.1 การบวก

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 01 - ป.1 การบวก
ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 01 - ป.1 การบวก

ISBN / Barcode : 3900010016367
โดย  : Gakken
แปล : พัชราภรณ์ หลวงชื่น
อื่น ๆ : - หน้า

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์สำหรับประถมศึกษา ใช้เป็นแบบฝึกหัดก่อนเรียน ฝึกฝนระหว่างเรียน และทบทวนก่อนสอบโดยฝึกทำเป็นประจำวันละ 2 หน้า หรือมากกว่าก็ได้ ผู้ปกครองสามารถตรวจคำตอบที่เฉลยด้านหลัง ท้ายเล่มมีตารางคะแนนเพื่อดูพัฒนาการ และมีแผ่นการ์ดแบบฝึกเพิ่มหลังการเรียนรู้   

133 บาท
133 บาท

ชีววิทยาขั้นสูง : Advanced Biology For You

ชีววิทยาขั้นสูง : Advanced Biology For You
ชีววิทยาขั้นสูง : Advanced Biology For You

ISBN : 9786160429325
โดย : Gareth Williams
ภาพประกอบ  : -
แปล : กฤติกา ชินพันธ์ , รศ.ดร.อุษณีย์ ยศยิ่งยวด , ศุภวิทย์ สายวิวัฒน์
อื่น ๆ : 504 หน้า / สี่สีในเล่ม

585 บาท
585 บาท

กว่าจะเป็น...เภสัชกร ฉบับอัพเดตปี 2561

กว่าจะเป็น...เภสัชกร ฉบับอัพเดตปี 2561
กว่าจะเป็น...เภสัชกร ฉบับอัพเดตปี 2561

ผู้เขียน : ทีมงานเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม
สำนักพิมพ์ : เด็กดี พับลิชชิ่ง 
อื่นๆ : 244 หน้า

คู่มือแนะแนวการศึกษาต่อคณะเภสัชศาสตร์ที่รวบรวมข้อมูลไว้ครบที่สุด และเรื่องราวอีกมากมายที่คนอยากเรียนเภสัชศาสตร์ ห้ามพลาด!

อัพเดทล่าสุด ระบบ TCAS และการรับทั้ง 5 รอบ

179 บาท
179 บาท

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนครูตกใจ - น้ำ

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนครูตกใจ - น้ำ
เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนครูตกใจ - น้ำ

ISBN : 9786160438174
เขียน : Ji Jaehwa
แปล : วลี จิตจำรัสรัตน์
ภาพประกอบ : Jeong llmun
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

239 บาท
239 บาท

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนครูตกใจ : ความร้อน

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนครูตกใจ : ความร้อน
เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนครูตกใจ : ความร้อน

ISBN : 9786160438167
เขียน : Hong Oksu
แปล : วันวิสาข์ ปัญญางาม
ภาพประกอบ : Kim Bunmyo
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

239 บาท
239 บาท

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนครูตกใจ : กรดและเบส

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนครูตกใจ : กรดและเบส
เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนครูตกใจ : กรดและเบส

ISBN : 9786160438167
เขียน : Ji Jaehwa
แปล : วลี จิตจำรัสรัตน์
ภาพประกอบ : Jang Deokhyeon
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

239 บาท
239 บาท

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนครูตกใจ : แสง

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนครูตกใจ : แสง
เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนครูตกใจ : แสง

ISBN : 9786160438150
เขียน : Jeong Minkyeong
แปล : วันวิสาข์ ปัญญางาม
ภาพประกอบ : Lee Gukhyeon
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ: แสง ไขข้อข้องใจว่าทำไมเราถึงมองเห็นสิ่งรอบตัวเรียนรู้คุณสมบัติของแสงที่เป็นทั้งคลื่นและอนุภาค ศึกษาการสะท้อนและการหักเหของแสง

หาคำตอบว่าคนและสัตว์มองเห็นสิ่งรอบตัวเหมือนกันหรือไม่ และไปทำความรู้จักกับเหล่านักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นคว้าเรื่องแสง

239 บาท
239 บาท

หลักการพื้นฐานของ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Fundamentals of Software Engineering (ฉบับปรับปรุง)

หลักการพื้นฐานของ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Fundamentals of Software Engineering (ฉบับปรับปรุง)
หลักการพื้นฐานของ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Fundamentals of Software Engineering (ฉบับปรับปรุง)

โดย : ผศ.ดร.น้ำฝน อัศวเมฆิน
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 344 หน้า

  • กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
  • การออกแบบซอฟต์แวร์
  • การบริหารโครงการซอฟต์แวร์
  • การทดสอบซอฟต์แวร์
  • วิศวกรรมความต้องการ
  • มาตรฐาน CMMI และ ISO/IEC 29110
  • การวิเคราะห์ซอฟต์แวร์
233 บาท
233 บาท

ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - รู้เรื่องรอบตัวและการบวกลบ สำหรับ 5 - 6 ปี

ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - รู้เรื่องรอบตัวและการบวกลบ สำหรับ 5 - 6 ปี
ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - รู้เรื่องรอบตัวและการบวกลบ สำหรับ 5 - 6 ปี

TokTok Creativity Math Series for Age 6 #1-6

ISBN / Barcode : 3900010015940
เรื่อง / ภาพ : Creativity Math Lab
แปล : จิราวรรณ มาลองฟองท์
อื่นๆ : 96 หน้า

แบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ ทบทวนก่อนขึ้น ป.1 เป็นหนังสือแบบฝึกที่แตกต่างจากแบบฝึกทั่วไปที่ไม่มีคำสั่งเขียนระบุไว้ในแต่ละข้อ เนื่องจากต้องการให้เด็กๆได้สังเกตคำสั่งที่เป็นรูปและตัวอย่างเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงกับสิ่งที่เคยเรียนรู้มาในอดีตและการสังเกตเพื่อแก้ปัญญา

167 บาท
167 บาท

ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - แบบรูปและการชั่ง ตวง วัด สำหรับ 5 - 6 ปี

ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - แบบรูปและการชั่ง ตวง วัด สำหรับ 5 - 6 ปี
ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - แบบรูปและการชั่ง ตวง วัด สำหรับ 5 - 6 ปี

TokTok Creativity Math Series for Age 4 #1-6

ISBN / Barcode : 3900010015957
เรื่อง / ภาพ : Creativity Math Lab
แปล : จิราวรรณ มาลองฟองท์
อื่นๆ : 96 หน้า

แบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ ทบทวนก่อนขึ้น ป.1 เป็นหนังสือแบบฝึกที่แตกต่างจากแบบฝึกทั่วไปที่ไม่มีคำสั่งเขียนระบุไว้ในแต่ละข้อ เนื่องจากต้องการให้เด็กๆได้สังเกตคำสั่งที่เป็นรูปและตัวอย่างเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงกับสิ่งที่เคยเรียนรู้มาในอดีตและการสังเกตเพื่อแก้ปัญญา

167 บาท
167 บาท

ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - แบบรูปและการจัดกลุ่ม สำหรับ 4 - 5 ปี

ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - แบบรูปและการจัดกลุ่ม สำหรับ 4 - 5 ปี
ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - แบบรูปและการจัดกลุ่ม สำหรับ 4 - 5 ปี

TokTok Creativity Math Series for Age 4 #1 and Age 5 #1-5

ISBN / Barcode : 3900010015889
เรื่อง / ภาพ : Creativity Math Lab
แปล : จิราวรรณ มาลองฟองท์
อื่นๆ : 96 หน้า

แบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ ทบทวนก่อนขึ้น ป.1 เป็นหนังสือแบบฝึกที่แตกต่างจากแบบฝึกทั่วไปที่ไม่มีคำสั่งเขียนระบุไว้ในแต่ละข้อ เนื่องจากต้องการให้เด็กๆได้สังเกตคำสั่งที่เป็นรูปและตัวอย่างเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงกับสิ่งที่เคยเรียนรู้มาในอดีตและการสังเกตเพื่อแก้ปัญญา

167 บาท
167 บาท

ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - การนับและการชั่ง ตวง วัด สำหรับ 4 - 5 ปี

ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - การนับและการชั่ง ตวง วัด สำหรับ 4 - 5 ปี
ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - การนับและการชั่ง ตวง วัด สำหรับ 4 - 5 ปี

TokTok Creativity Math Series for Age 4 #1 and Age 5 #1-5

ISBN : 3900010015896
เรื่อง / ภาพ : Creativity Math Lab
แปล : จิราวรรณ มาลองฟองท์
อื่นๆ : 96 หน้า

แบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ ทบทวนก่อนขึ้น ป.1 เป็นหนังสือแบบฝึกที่แตกต่างจากแบบฝึกทั่วไปที่ไม่มีคำสั่งเขียนระบุไว้ในแต่ละข้อ เนื่องจากต้องการให้เด็กๆได้สังเกตคำสั่งที่เป็นรูปและตัวอย่างเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงกับสิ่งที่เคยเรียนรู้มาในอดีตและการสังเกตเพื่อแก้ปัญญา

167 บาท
167 บาท

ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - แบบรูป ทบทวนก่อนขึ้นป.1

ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - แบบรูป ทบทวนก่อนขึ้นป.1
ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - แบบรูป ทบทวนก่อนขึ้นป.1

TokTok  Creativity Math Series for Prospective Elementary School Student #1-6

ISBN / Barcode : 3900010016008
เรื่อง / ภาพ : Creativity Math Lab
แปล : จิราวรรณ มาลองฟองท์
อื่นๆ : 60 หน้า

แบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ ทบทวนก่อนขึ้น ป.1 เป็นหนังสือแบบฝึกที่แตกต่างจากแบบฝึกทั่วไปที่ไม่มีคำสั่งเขียนระบุไว้ในแต่ละข้อ เนื่องจากต้องการให้เด็กๆได้สังเกตคำสั่งที่เป็นรูปและตัวอย่างเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงกับสิ่งที่เคยเรียนรู้มาในอดีตและการสังเกตเพื่อแก้ปัญญา

149 บาท
149 บาท
Syndicate content