คู่มือเรียน-สอบ

พจนานุกรมไทย ทันสมัยล่าสุด

พจนานุกรมไทย ทันสมัยล่าสุด
พจนานุกรมไทย ทันสมัยล่าสุด

โดย : ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส
สำนักพิมพ์ : IQ+ (IQ Plus)
อื่นๆ : 920  หน้า

  • รวมคำศัพท์ภาษาไทยกว่า 18,000 คำ ความหมายสั้น กระชับ เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่างการใช้งาน
  • ค้นหาศัพท์ที่ต้องการได้ง่ายด้วยแถบดัชนีตัวอักษร ก-ฮ
  • สุภาษิต และสำนวนไทยที่ควรรู้ไว้กว่า 1,200 คำ
  • ความรู้เสริมที่จำเป็นสำหรับนักเรียน ได้แก่ คำที่มักใช้ผิด คำพ้องรูป คำพ้องเสียง ลักษณนาม คำราชาศัพท์ ชื่อจังหวัดในประเทศไทยและชื่อย่อ
212 บาท
212 บาท

การบัญชีเพื่อการจัดการ Management Accounting (พิมพ์ครั้งที่ 3)

การบัญชีเพื่อการจัดการ Management Accounting (พิมพ์ครั้งที่ 3)
การบัญชีเพื่อการจัดการ Management Accounting (พิมพ์ครั้งที่ 3)

ISBN : 9786163882936
โดย : รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ผจงวงศ์ (ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
สำนักพิมพ์ : แสงดาว
อื่นๆ : 352 หน้า

252 บาท
252 บาท

ติวฟิสิกส์ พิชิต O-NET ม.6 ใน 14 วัน

ติวฟิสิกส์ พิชิต O-NET ม.6 ใน 14 วัน
ติวฟิสิกส์ พิชิต O-NET ม.6 ใน 14 วัน

ISBN : 9786168068755
โดย : อาจารย์ศักดิ์ชาย เกิดพิทักษ์
สำนักพิมพ์ : Ganbatte
อื่นๆ : 204 หน้า

เป็นหนังสือที่สรุปสาระสำคัญของเนื้อหา เจาะข้อสอบแต่บทที่ออกสอบบ่อย รวมถึงยกตัวอย่างแนวข้อสอบฟิสิกส์โอเน็ต ม.6

  • ช่วยวางแผนการอ่านและทบทวนเนื้อหา เพื่อพิชิตข้อสอบฟิสิกส์โอเน็ตได้ภายใน 14 วัน

 

188 บาท
188 บาท

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - พลังงาน

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - พลังงาน
เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - พลังงาน

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ -  พลังงาน

ISBN : 9786160441884
เขียน : Cho Hunguk
แปล : สาริณี โพธิ์เงิน
ภาพประกอบ : Kang Jungu
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : หนังสือที่ครูวิทย์ในเกาหลีใต้ 207 คนแนะนำ

239 บาท
239 บาท

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - พืช

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - พืช
เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - พืช

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - พืช

ISBN : 9786160441525
เขียน : Cha Minkyeong
แปล : ครุชา ปัญชะนา
ภาพประกอบ : Lee Gukhyeon
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : หนังสือที่ครูวิทย์ในเกาหลีใต้ 207 คนแนะนำ

239 บาท
239 บาท

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - การหายใจ

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - การหายใจ
เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - การหายใจ

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - การหายใจ

ISBN : 9786160441730
เขียน : Kim Seongeun
แปล : นิรชา มีวรรณภาค
ภาพประกอบ : Jang Donghyeon
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : หนังสือที่ครูวิทย์ในเกาหลีใต้ 207 คนแนะนำ

239 บาท
239 บาท

ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - ฝึกคิดสร้างสรรค์ สำหรับ 3 ปีขึ้นไป

ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - ฝึกคิดสร้างสรรค์ สำหรับ 3 ปีขึ้นไป
ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - ฝึกคิดสร้างสรรค์ สำหรับ 3 ปีขึ้นไป

ISBN / Barcode : 3900010017128
เขียน : Samsung publishing
ภาพปก : Daniel Roode 
แปล : วลี จิตจำรัสรัตน์
อื่นๆ : หน้า

รู้จักการสังเกต ทิศทาง ความเหมือนและความแตกต่างและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ หนังสือแบบฝึกหัดสำหรับเตรียมความพร้อมให้เด็กๆทั้งด้านคณิตศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และความรู้รอบตัว เพื่อช่วยพัฒนาทักษะรอบตัวด้านต่างๆ สามารถใช้เป็นแบบฝึกหัดก่อนเรียน ฝึกฝนระหว่างเรียน หรือใช้เตรียมสอบ   

131 บาท
131 บาท

ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - รู้จักการจัดหมวดหมู่และการเปรียบเทียบ สำหรับ 3 ปีขึ้นไป

ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - รู้จักการจัดหมวดหมู่และการเปรียบเทียบ สำหรับ 3 ปีขึ้นไป
ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - รู้จักการจัดหมวดหมู่และการเปรียบเทียบ สำหรับ 3 ปีขึ้นไป

ISBN / Barcode : 3900010017166
เขียน : Samsung publishing
ภาพปก : Daniel Roode 
แปล : วลี จิตจำรัสรัตน์
อื่นๆ : หน้า

เรียนรู้เรื่องแบบรูป การเปรียบเทียบ ทิศทาง และการจัดกลุ่ม หนังสือแบบฝึกหัดสำหรับเตรียมความพร้อมให้เด็กๆทั้งด้านคณิตศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และความรู้รอบตัว เพื่อช่วยพัฒนาทักษะรอบตัวด้านต่างๆ สามารถใช้เป็นแบบฝึกหัดก่อนเรียน ฝึกฝนระหว่างเรียน หรือใช้เตรียมสอบ

131 บาท
131 บาท

ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - รู้จักการวัดและการเปรียบเทียบ สำหรับ 3 ปีขึ้นไป

ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - รู้จักการวัดและการเปรียบเทียบ สำหรับ 3 ปีขึ้นไป
ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - รู้จักการวัดและการเปรียบเทียบ สำหรับ 3 ปีขึ้นไป

ISBN / Barcode : 3900010017159
เขียน : Samsung publishing
ภาพปก : Daniel Roode 
แปล : วลี จิตจำรัสรัตน์
อื่นๆ : หน้า

สนุกกับการวัด การเปรียบเทียบ จำนวนและขนาด หนังสือแบบฝึกหัดสำหรับเตรียมความพร้อมให้เด็กๆทั้งด้านคณิตศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และความรู้รอบตัว เพื่อช่วยพัฒนาทักษะรอบตัวด้านต่างๆ สามารถใช้เป็นแบบฝึกหัดก่อนเรียน ฝึกฝนระหว่างเรียน หรือใช้เตรียมสอบ   

131 บาท
131 บาท

ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - สนุกกับการนับและจำนวน สำหรับ 3 ปีขึ้นไป

ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - สนุกกับการนับและจำนวน สำหรับ 3 ปีขึ้นไป
ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - สนุกกับการนับและจำนวน สำหรับ 3 ปีขึ้นไป

ISBN / Barcode : 3900010017142
เขียน : Samsung publishing
ภาพปก : Daniel Roode 
แปล : วลี จิตจำรัสรัตน์
อื่นๆ : หน้า

รู้จัก 1-10 การเพิ่ม การลด และกิจกรรมพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ หนังสือแบบฝึกหัดสำหรับเตรียมความพร้อมให้เด็กๆทั้งด้านคณิตศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และความรู้รอบตัว เพื่อช่วยพัฒนาทักษะรอบตัวด้านต่างๆ สามารถใช้เป็นแบบฝึกหัดก่อนเรียน ฝึกฝนระหว่างเรียน หรือใช้เตรียมสอบ   

131 บาท
131 บาท

ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - เรียนรู้ทักษะรอบตัว สำหรับ 3 ปีขึ้นไป

ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - เรียนรู้ทักษะรอบตัว สำหรับ 3 ปีขึ้นไป
ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - เรียนรู้ทักษะรอบตัว สำหรับ 3 ปีขึ้นไป

ISBN / Barcode : 3900010017135
เขียน : Samsung publishing
ภาพปก : Daniel Roode 
แปล : วลี จิตจำรัสรัตน์
อื่นๆ : หน้า

พัฒนา IQ ทักษะภาษา คณิตศาสตร์ และความรู้ทั่วไป หนังสือแบบฝึกหัดสำหรับเตรียมความพร้อมให้เด็กๆทั้งด้านคณิตศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และความรู้รอบตัว เพื่อช่วยพัฒนาทักษะรอบตัวด้านต่างๆ สามารถใช้เป็นแบบฝึกหัดก่อนเรียน ฝึกฝนระหว่างเรียน หรือใช้เตรียมสอบ   

131 บาท
131 บาท

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - น้ำหนักและการวัด

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - น้ำหนักและการวัด
เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - น้ำหนักและการวัด

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - น้ำหนักและการวัด รู้จักหน่วยวัดและมาตรฐานการวัด

ISBN : 9786160441600
เขียน : Jeong Mija
แปล : พิมพ์วรรณ หล้าวงษา
ภาพประกอบ : Choi Jingyu
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : หนังสือที่ครูวิทย์ในเกาหลีใต้ 239 คนแนะนำ

หนังสืออ่านเสริมแนวแบบเรียนรู้แบบใหม่ที่จะทำให้ผู้อ่าน
สนุกกับคณิตศาสตร์จนวางไม่ลง มาเรียนรู้ความเป็นมาของเรื่องราว
ทางคณิตศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการหาคำตอบที่ถูกต้อง

203 บาท
203 บาท

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 18 - ป.3 โจทย์ระคน โจทย์ระดับยาก

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 18 - ป.3 โจทย์ระคน โจทย์ระดับยาก
ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 18 - ป.3 โจทย์ระคน โจทย์ระดับยาก

ISBN / Barcode : 3900010016534
โดย  : Gakken
แปล : วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา
อื่น ๆ :

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์สำหรับประถมศึกษา ใช้เป็นแบบฝึกหัดก่อนเรียน ฝึกฝนระหว่างเรียน และทบทวนก่อนสอบโดยฝึกทำเป็นประจำวันละ 2 หน้า หรือมากกว่าก็ได้ ผู้ปกครองสามารถตรวจคำตอบที่เฉลยด้านหลัง ท้ายเล่มมีตารางคะแนนเพื่อดูพัฒนาการ และมีแผ่่นการ์ดแบบฝึกเพิ่มหลังการเรียนรู้ ทบทวนการคำนวณทั้งโจทย์ระคนและโจทย์ที่ยากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระดับชั้นถัดไป

133 บาท
133 บาท

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 17 - ป.2 โจทย์ระคน โจทย์ระดับยาก

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 17 - ป.2 โจทย์ระคน โจทย์ระดับยาก
ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 17 - ป.2 โจทย์ระคน โจทย์ระดับยาก

ISBN / Barcode : 3900010016527
โดย  : Gakken
แปล : วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา
อื่น ๆ :

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์สำหรับประถมศึกษา ใช้เป็นแบบฝึกหัดก่อนเรียน ฝึกฝนระหว่างเรียน และทบทวนก่อนสอบโดยฝึกทำเป็นประจำวันละ 2 หน้า หรือมากกว่าก็ได้ ผู้ปกครองสามารถตรวจคำตอบที่เฉลยด้านหลัง ท้ายเล่มมีตารางคะแนนเพื่อดูพัฒนาการ และมีแผ่่นการ์ดแบบฝึกเพิ่มหลังการเรียนรู้ ทบทวนการคำนวณทั้งโจทย์ระคนและโจทย์ที่ยากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระดับชั้นถัดไป

133 บาท
133 บาท

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 16 - ป.1 โจทย์ระคน โจทย์ระดับยาก

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 16 - ป.1 โจทย์ระคน โจทย์ระดับยาก
ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 16 - ป.1 โจทย์ระคน โจทย์ระดับยาก

ISBN / Barcode : 3900010016510
โดย  : Gakken
แปล : วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา
อื่น ๆ :

133 บาท
133 บาท

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิต

ISBN : 9786160441433
เขียน : Kim Seongeun
แปล : ครุชา ปัญชะนา
ภาพประกอบ : Lee Minyeong
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : หนังสือที่ครูวิทย์ในเกาหลีใต้ 207 คนแนะนำ

หนังสืออ่านเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ฝึกคิดเชื่อมโยง ฝึกคิดวิเคราะห์ และฝึกนำไปใช้ชีวิตประจำวัน
ได้รับรางวัลหนังสือเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งเกาหลีใต้

239 บาท
239 บาท

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - จำนวนในชีวิตประจำวัน

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - จำนวนในชีวิตประจำวัน
เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - จำนวนในชีวิตประจำวัน

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - จำนวนในชีวิตประจำวัน เข้าใจจำนวนประเภทต่างๆและคำนวณได้อย่างแม่นยำ

ISBN : 9786160441587
เขียน : Nam Hoyeong
แปล : ภัททิรา เยาวภา
ภาพประกอบ : Kim Seok
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : หนังสือที่ครูวิทย์ในเกาหลีใต้ 239 คนแนะนำ

หนังสืออ่านเสริมแนวแบบเรียนรู้แบบใหม่ที่จะทำให้ผู้อ่าน
สนุกกับคณิตศาสตร์จนวางไม่ลง มาเรียนรู้ความเป็นมาของเรื่องราว
ทางคณิตศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการหาคำตอบที่ถูกต้อง

203 บาท
203 บาท

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - อัตราส่วนและสัดส่วน

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - อัตราส่วนและสัดส่วน
เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - อัตราส่วนและสัดส่วน

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - อัตราส่วนและสัดส่วน ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนกับปริมาณ

ISBN : 9786160441402
เขียน : Oh Hyejeong
แปล : ภัททิรา เยาวภา
ภาพประกอบ : Kang Jungu
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

หนังสืออ่านเสริมแนวแบบเรียนรู้แบบใหม่ที่จะทำให้ผู้อ่าน
สนุกกับคณิตศาสตร์จนวางไม่ลง มาเรียนรู้ความเป็นมาของเรื่องราว
ทางคณิตศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการหาคำตอบที่ถูกต้อง

203 บาท
203 บาท

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - ระบบสุริยะ

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - ระบบสุริยะ
เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - ระบบสุริยะ

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - ระบบสุริยะ

ISBN : 9786160440160
เขียน : Kim Eunryang
แปล : นิรชา มีวรรณภาค
ภาพประกอบ : Jang Donghyeon
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

ระบบสุริยะ - เรื่องน่าทึ่งของดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง และดาวตก

หนังสืออ่านเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองฝึกคิดเชื่อมโยง ฝึกคิดวิเคราะห์ และฝึกนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้รับรางวัลหนังสือเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งเกาหลีใต้

239 บาท
239 บาท

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - รูปหลายเหลี่ยม

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - รูปหลายเหลี่ยม
เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - รูปหลายเหลี่ยม

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - รูปหลายเหลี่ยม สมบัติและลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมชนิดต่าง ๆ 

ISBN : 9786160440436
เขียน : Ahn Sujin
แปล : สาริณี โพธิ์เงิน
ภาพประกอบ : Park Jongho
บรรณาธิการ : ภีมวัจน์ ธรรมใจ
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

203 บาท
203 บาท
Syndicate content