คู่มือเรียน-สอบ

ตะลุยข้อสอบภาษาจีน PAT 7.4

ตะลุยข้อสอบภาษาจีน PAT 7.4
ตะลุยข้อสอบภาษาจีน PAT 7.4

โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดาริน
สำนักพิมพ์ : แมนดาริน เอดูเคชั่น
อื่นๆ : 300 หน้า

รวมตัวอย่างข้อสอบวัดความถนัดทางภาษาจีนมากกว่า 10 ชุด พร้อมเฉลย ภายในเล่มประกอบด้วยข้อสอบที่มีทั้งคำศัพท์ ไวยากรณ์ โครงสร้าง สำนวน และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน เพื่อทดสอบความสามารถในการสื่อสาร การอ่าน และการเขียนภาษาจีน เหมาะสำหรับครูผู้สอน และผู้ที่กำลังเตรียมสอบ PAT 7.4 ภาษาจีน

266 บาท
266 บาท

เก่ง ฉลาด ด้วยสรุปหลักและแบบฝึกหัดเพิ่มทักษะ ภาษาอังกฤษ ป.2

เก่ง ฉลาด ด้วยสรุปหลักและแบบฝึกหัดเพิ่มทักษะ ภาษาอังกฤษ ป.2
เก่ง ฉลาด ด้วยสรุปหลักและแบบฝึกหัดเพิ่มทักษะ ภาษาอังกฤษ ป.2

ISBN : 8858757414227
โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ : ต้นกล้า
อื่นๆ : 280 หน้า

สนุกกับการเรียนรู้ และเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษที่ดีให้กับเด็กๆ ปรับพื้นฐานความเข้าใจ ตั้งแต่เริ่มต้น จากง่ายไปยาก หมั่นฝึกฝน ค่อยๆ เรียนรู้ทีละแบบฝึกหัด แล้วเด็กๆ จะเก่งภาษาอังกฤษ พร้อมสู่การศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปในอนาคต

257 บาท
257 บาท

ปูพื้นฐานคณิตศาสตร์ระดับอนุบาล เปรียบเทียบและนับจำนวน

ปูพื้นฐานคณิตศาสตร์ระดับอนุบาล เปรียบเทียบและนับจำนวน
ปูพื้นฐานคณิตศาสตร์ระดับอนุบาล เปรียบเทียบและนับจำนวน

ISBN : 8858757415941
โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ : Play 2 Learn
อื่น ๆ : 64 หน้า

เสริมการเรียนรู้ ปูพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ให้เก่งตั้งแต่วัยเยาว์ ด้วยหลากหลายเกม-กิจกรรม ฝึกนับ เปรียบเทียบจำนวนผ่านภาพการ์ตูนสีสันสดใส ช่วยเพิ่มการจดจำที่ดีให้กับน้องๆ

ปูพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ให้กับน้องๆ  ด้วยกิจกรรมเปรียบเทียบ   นับจำนวน    แยกจำนวนตามประเภทของ  สัตว์    สิ่งของ   เครื่องใช้    ลากเส้นจับคู่หาความสัมพันธ์       

152 บาท
152 บาท

แบบฝึกเสริมทักษะอัจฉริยะน้อย เก่งภาษาอังกฤษ ป.3

แบบฝึกเสริมทักษะอัจฉริยะน้อย เก่งภาษาอังกฤษ ป.3
แบบฝึกเสริมทักษะอัจฉริยะน้อย เก่งภาษาอังกฤษ ป.3

โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ :  G-Junior
อื่นๆ : 108 หน้า

สนุกกับแบบฝึก ที่จะช่วยเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียน เพื่อให้เด็กๆ สนุกกับการเรียนรู้ และสร้างทักษะที่ดีเยี่ยม เพื่อต่อยอดสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้นไป ในอนาคตได้อย่างมั่นคง

101 บาท
101 บาท

แบบฝึกเสริมทักษะอัจฉริยะน้อย เก่งคณิตศาสตร์ ป.3

แบบฝึกเสริมทักษะอัจฉริยะน้อย เก่งคณิตศาสตร์ ป.3
แบบฝึกเสริมทักษะอัจฉริยะน้อย เก่งคณิตศาสตร์ ป.3

โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ :  G-Junior
อื่นๆ : 108 หน้า

สนุกกับแบบฝึกเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ที่จะช่วยให้น้องๆ สนุกกับการแก้โจทย์เลข และก่อให้เกิดความเข้าใจคณิตศาสตร์ พร้อมหลักคิดวิเคราะห์อย่างง่าย ที่จะช่วยให้น้องๆ มีผลการเรียนที่ดี เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการศึกษาขั้นสูงต่อไป

101 บาท
101 บาท

เด็กเก่งฝึกอ่าน สระ+ตัวสะกด+วรรณยุกต์+อักษรนำ+คำควบกล้ำ

เด็กเก่งฝึกอ่าน สระ+ตัวสะกด+วรรณยุกต์+อักษรนำ+คำควบกล้ำ
เด็กเก่งฝึกอ่าน สระ+ตัวสะกด+วรรณยุกต์+อักษรนำ+คำควบกล้ำ

โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ :  G-Junior
อื่นๆ : 108 หน้า

ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง เหมาะสมกับวัย หลักการอ่านสระ พยัญชนะ ตัวสะกด วรรณยุกต์ พร้อมกับการประสมคำ อ่านสนุก อ่านคล่อง อ่านจบครบในเล่มเดียว

176 บาท
176 บาท

แบบฝึกติวเข้มรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1

แบบฝึกติวเข้มรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1
แบบฝึกติวเข้มรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1

ISBN : 8858710311129
โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ : ดอกหญ้าวิชาการ
อื่น ๆ : 192 หน้า

90 บาท
90 บาท

รู้ทัน PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ตอนไวยากรณ์ + คำศัพท์

รู้ทัน PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ตอนไวยากรณ์ + คำศัพท์
รู้ทัน PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ตอนไวยากรณ์ + คำศัพท์

ISBN : 9786164940383
โดย : ปภาภรณ์ ปิ่นจุฑารัตน์ (อ.ปุ๊) โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น We
สำนักพิมพ์ : Ganbatte
อื่นๆ : 354 หน้า

สรุปไวยากรณ์ญี่ปุ่นอย่างละเอียด เข้าใจง่าย จำได้ไวกับเทคนิคการจำ และตัวอย่างการนำไปใช้ พร้อมแบบฝึกหัดและคำศัพท์ที่พบบ่อย ใช้เตรียมสอบ PAT 7.3 ระดับ N4 ได้อย่างมั่นใจ

323 บาท
323 บาท

เจาะประเด็นลึก แนวข้อสอบจริง ภาค ก.

เจาะประเด็นลึก แนวข้อสอบจริง ภาค ก.
เจาะประเด็นลึก แนวข้อสอบจริง ภาค ก.

ISBN : 9786165723466
โด: อาจารย์ศมนวรรณ สุขพันธ์ และคณะ
สำนักพิมพ์ : ProED. Education
อื่นๆ : 146 หน้า

Part  1.    บทที่ 1  วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ( คณิตศาสตร์)
แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ( คณิตศาสตร์ )………………………………….…….……
เฉลยวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ( คณิตศาสตร์) ………………………….…...……….………….

341 บาท
341 บาท

คัดเขียนอักษรจีนขั้นพื้นฐาน

คัดเขียนอักษรจีนขั้นพื้นฐาน
คัดเขียนอักษรจีนขั้นพื้นฐาน

ISBN : 8858757412605
โดย : นพพิชญ์ ประหวั่น
สำนักพิมพ์ : ต้นกล้า
อื่นๆ : 56 หน้า

68 บาท
68 บาท

สรุปหลักคิด สังคมศึกษา ประถม 1-2-3

สรุปหลักคิด สังคมศึกษา ประถม 1-2-3
สรุปหลักคิด สังคมศึกษา ประถม 1-2-3

ISBN : 8858757414289
โดย : พิจิตรา ฐนิจวงศ์ศัย
สำนักพิมพ์ : ต้นกล้า
อื่นๆ : 445 หน้า

สรุปย่อ   และกิจกรรมเสริมเพิ่มทักษะวิชา  "สังคมศึกษา" สำหรับน้องๆ ชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ 1  ป.1 - 2 - 3) ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551

อ่านง่าย ได้แนวคิด   สามารถใช้สอบ  -  ตอบคำถามคุณครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ

356 บาท
356 บาท

Phonics Word Book สมุดภาพคำศัพท์สำหรับหัดอ่านภาษาอังกฤษด้วยหลักโฟนิกส์

Phonics Word Book สมุดภาพคำศัพท์สำหรับหัดอ่านภาษาอังกฤษด้วยหลักโฟนิกส์
Phonics Word Book สมุดภาพคำศัพท์สำหรับหัดอ่านภาษาอังกฤษด้วยหลักโฟนิกส์

โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ :  G-Junior
อื่นๆ : 108 หน้า

สมุดภาพคำศัพท์สำหรับหัดอ่านภาษาอังกฤษด้วยหลักโฟนิกส์จะช่วยสร้างพื้นฐานด้านการออกเสียงที่มีประสิทธิภาพให้แก่เด็กๆ สอนความสัมพันธ์ของเสียงกับตัวอักษรเพื่อกาอ่าน การเขียน การสะกดคำต่างๆ อย่างเป็นระบบ ทำให้เด็กสามารถเข้าใจการสะกดคำได้ง่ายขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องท่องจำ สามารถออกเสียงได้ ส่งผลให้เด็กๆ มีทักษะทางภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นสามารถนำไปพัฒนาต้นเองในด้านต่างๆ ต่อไปในอนาคต

176 บาท
176 บาท

เด็กเก่งฝึกอ่านคำศัพท์พื้นฐาน ฝึกคัด A-Z และตัวเลข 1-20

เด็กเก่งฝึกอ่านคำศัพท์พื้นฐาน ฝึกคัด A-Z และตัวเลข 1-20
เด็กเก่งฝึกอ่านคำศัพท์พื้นฐาน ฝึกคัด A-Z และตัวเลข 1-20

ISBN : 8858757415125
โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ : Play 2 Learn
อื่น ๆ : 72 หน้า

เสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ  ให้น้องๆ รู้จักตัวอักษร และคำศัพท์ A-Z  พร้อมนับจำนวน  1-20 และฝึกคัดลายมือ ผ่านภาพการ์ตูนสีสันสดใสช่วยเพิ่มการจดจำที่ดีให้กับเด็กๆ

ปูพื้นฐานทางภาษาอังกฤษตั้งแต่วัยเยาว์ ด้วยการเรียนรู้ตัวอักษร และคำศัพท์ A-Z พร้อมเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ นับเลข 1-20 หัดพูด หัดอ่าน หัดคัดลายมือ ผ่านภาพการ์ตูนหลากสีสันช่วยเพิ่มความจำที่ดีให้กับน้องๆ

122 บาท
122 บาท

สรุปหลักพร้อมแบบฝึกทักษะ เก่งวิทยาศาสตร์ ประถม 5

สรุปหลักพร้อมแบบฝึกทักษะ เก่งวิทยาศาสตร์ ประถม 5
สรุปหลักพร้อมแบบฝึกทักษะ เก่งวิทยาศาสตร์ ประถม 5

ISBN : 8858757414609
โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ : Knowledge Station
อื่นๆ : 200 หน้า

หนังสือเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วนทั้งเนื้อหาและแบบฝึกหัดเพื่อความเข้าใจซึ่งนักเรียนชั้น ป.5 ทุกคนควรรู้ แรงและพลังงาน การเปลี่ยนแปลง สิ่งมีชีวิตและแหล่งน้ำ การสืบพันธุ์ของสัตว์ แหล่งน้ำในท้องถิ่น ฯลน ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจวิทยาศาสตร์ได้อย่างถ่องแท้และสนุกไปกับแบบฝึกหลากหลายเพื่อต่อยอสู่ชั้นเรียนที่สูงขึ้นไป

203 บาท
203 บาท

เด็กเก่งหัดวาดและระบายสี ชุด สัตว์โลกน่ารัก

เด็กเก่งหัดวาดและระบายสี ชุด สัตว์โลกน่ารัก
เด็กเก่งหัดวาดและระบายสี ชุด สัตว์โลกน่ารัก

ISBN : 8858757415118
โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ :  Sun Child Learning
อื่นๆ : 32 หน้า

ให้เด็กๆได้สนุกสนานกับการวาดเขียน ตามรอยเส้นประ  สร้างกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรง    อีกทั้งยังได้แต่งแต้มระบายสีเติมสีสัน   และปูพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษจากคำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับสัตว์นานาชนิด

80 บาท
80 บาท

เกมเสริมทักษะสุดหรรษา พัฒนาเชาวน์ปัญญา สำหรับเด็กปฐมวัย

เกมเสริมทักษะสุดหรรษา พัฒนาเชาวน์ปัญญา สำหรับเด็กปฐมวัย
เกมเสริมทักษะสุดหรรษา พัฒนาเชาวน์ปัญญา สำหรับเด็กปฐมวัย

ISBN : 8858757415187
โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ : G - Junior
อื่น ๆ : 64 หน้า

สนุก เพลิดเพลิน กับเกมเสริมทักษะที่จะช่วยปูพื้นฐานให้ลูกน้อยเป็นคนช่างสังเกต มีความละเอียดรอบคอบรู้จักคิดวิเคราะห์ และเปรียบเทียบอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้เรื่องต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน

152 บาท
152 บาท

Thai Map สรุปเนื้อหาภาษาไทย สั้นกระชับ อ่านเข้าใจง่าย

Thai Map สรุปเนื้อหาภาษาไทย สั้นกระชับ อ่านเข้าใจง่าย
Thai Map สรุปเนื้อหาภาษาไทย สั้นกระชับ อ่านเข้าใจง่าย

ISBN : 9786164303249
โดย : นายแพทย์ชาญชัย กิจประเสริฐ และ เอี่ยมศิริ กิจประเสริฐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะ
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส (mis publishing)
อื่นๆ : 42 หน้า / สี่สีในเล่ม

72 บาท
72 บาท

เกมคณิตศาสตร์สุดหรรษา ฝึกนับจำนวน บวกเลข สำหรับเด็กปฐมวัย

เกมคณิตศาสตร์สุดหรรษา ฝึกนับจำนวน บวกเลข สำหรับเด็กปฐมวัย
เกมคณิตศาสตร์สุดหรรษา ฝึกนับจำนวน บวกเลข สำหรับเด็กปฐมวัย

โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ :  G-Junior
อื่นๆ : 64 หน้า

ตัวเลขอยู่รอบตัวเรา การสอนให้ลูกน้อยรู้จักการนับและการคำนวณจึงเป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยไปกว่าทักษะทางด้านอื่นๆ ขณะเดียวกันก็ช่วยให้เด็กๆ มีความละเอียดรอบคอบ คิดเป็นขั้นตอน เป็นเหตุเป็นผล ในเล่มนี้เราเริ่มด้วยการนับและการคำนวณเลขอย่างง่ายๆ เป็นการปูพื้นฐานสู่การเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชั้นที่สูงขึ้นต่อไป

152 บาท
152 บาท

เกมจับคู่สุดสนุก ทดสอบไอคิวเด็กเก่ง 3+

เกมจับคู่สุดสนุก ทดสอบไอคิวเด็กเก่ง 3+
เกมจับคู่สุดสนุก ทดสอบไอคิวเด็กเก่ง 3+

ISBN : 8858757415200
โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ : Play 2 Learn
อื่น ๆ : 64 หน้า

สนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับเกมและกิจกรรมที่จะช่วยฝึกวัดเชาวน์ปัญญา  ฝึกการสังเกต และการแยกแยะ เพื่อเสริมไอคิวและพัฒนาทางการจดจำของเด็กปฐมวัย

152 บาท
152 บาท

สนุกเล่น วาดเส้นเป็นการ์ตูน ฉบับเริ่มต้นง่ายๆ Step By Step

สนุกเล่น วาดเส้นเป็นการ์ตูน ฉบับเริ่มต้นง่ายๆ Step By Step
สนุกเล่น วาดเส้นเป็นการ์ตูน ฉบับเริ่มต้นง่ายๆ Step By Step

ISBN : 9786164418899
โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ : Play 2 Learn
อื่น ๆ : 108 หน้า

เรียนรู้การวาดภาพอย่างง่ายๆ เป็นขั้นตอน บริหารกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก-มัดใหญ่ บริหารกล้ามเนื้อตาเสริมสร้างสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ เด็กๆ สามารถวาดตามได้ไม่ยาก เหมาะสำหรับทุกเพศและทุกช่วงวัย พ่อแม่ ผู้ปกครองสามารถใช้สอน หรือทำกิจกรรมร่วมไปกับเด็กๆ ในเล่มยังมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษกำกับในแต่ละภาพ นอกจากได้สนุกกับการวาด ยังได้ทักษะด้านภาษา และเรียนรู้สิ่งรอบตัวไปพร้อมๆ กัน

176 บาท
176 บาท
Syndicate content