คู่มือเรียน-สอบ

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนครูตกใจ : ความร้อน

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนครูตกใจ : ความร้อน
เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนครูตกใจ : ความร้อน

ISBN : 9786160438167
เขียน : Hong Oksu
แปล : วันวิสาข์ ปัญญางาม
ภาพประกอบ : Kim Bunmyo
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

239 บาท
239 บาท

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนครูตกใจ : กรดและเบส

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนครูตกใจ : กรดและเบส
เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนครูตกใจ : กรดและเบส

ISBN : 9786160438167
เขียน : Ji Jaehwa
แปล : วลี จิตจำรัสรัตน์
ภาพประกอบ : Jang Deokhyeon
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

239 บาท
239 บาท

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนครูตกใจ : แสง

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนครูตกใจ : แสง
เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนครูตกใจ : แสง

ISBN : 9786160438150
เขียน : Jeong Minkyeong
แปล : วันวิสาข์ ปัญญางาม
ภาพประกอบ : Lee Gukhyeon
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ: แสง ไขข้อข้องใจว่าทำไมเราถึงมองเห็นสิ่งรอบตัวเรียนรู้คุณสมบัติของแสงที่เป็นทั้งคลื่นและอนุภาค ศึกษาการสะท้อนและการหักเหของแสง

หาคำตอบว่าคนและสัตว์มองเห็นสิ่งรอบตัวเหมือนกันหรือไม่ และไปทำความรู้จักกับเหล่านักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นคว้าเรื่องแสง

239 บาท
239 บาท

หลักการพื้นฐานของ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Fundamentals of Software Engineering (ฉบับปรับปรุง)

หลักการพื้นฐานของ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Fundamentals of Software Engineering (ฉบับปรับปรุง)
หลักการพื้นฐานของ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Fundamentals of Software Engineering (ฉบับปรับปรุง)

โดย : ผศ.ดร.น้ำฝน อัศวเมฆิน
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 344 หน้า

  • กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
  • การออกแบบซอฟต์แวร์
  • การบริหารโครงการซอฟต์แวร์
  • การทดสอบซอฟต์แวร์
  • วิศวกรรมความต้องการ
  • มาตรฐาน CMMI และ ISO/IEC 29110
  • การวิเคราะห์ซอฟต์แวร์
233 บาท
233 บาท

ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - รู้เรื่องรอบตัวและการบวกลบ สำหรับ 5 - 6 ปี

ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - รู้เรื่องรอบตัวและการบวกลบ สำหรับ 5 - 6 ปี
ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - รู้เรื่องรอบตัวและการบวกลบ สำหรับ 5 - 6 ปี

TokTok Creativity Math Series for Age 6 #1-6

ISBN / Barcode : 3900010015940
เรื่อง / ภาพ : Creativity Math Lab
แปล : จิราวรรณ มาลองฟองท์
อื่นๆ : 96 หน้า

แบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ ทบทวนก่อนขึ้น ป.1 เป็นหนังสือแบบฝึกที่แตกต่างจากแบบฝึกทั่วไปที่ไม่มีคำสั่งเขียนระบุไว้ในแต่ละข้อ เนื่องจากต้องการให้เด็กๆได้สังเกตคำสั่งที่เป็นรูปและตัวอย่างเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงกับสิ่งที่เคยเรียนรู้มาในอดีตและการสังเกตเพื่อแก้ปัญญา

167 บาท
167 บาท

ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - แบบรูปและการชั่ง ตวง วัด สำหรับ 5 - 6 ปี

ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - แบบรูปและการชั่ง ตวง วัด สำหรับ 5 - 6 ปี
ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - แบบรูปและการชั่ง ตวง วัด สำหรับ 5 - 6 ปี

TokTok Creativity Math Series for Age 4 #1-6

ISBN / Barcode : 3900010015957
เรื่อง / ภาพ : Creativity Math Lab
แปล : จิราวรรณ มาลองฟองท์
อื่นๆ : 96 หน้า

แบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ ทบทวนก่อนขึ้น ป.1 เป็นหนังสือแบบฝึกที่แตกต่างจากแบบฝึกทั่วไปที่ไม่มีคำสั่งเขียนระบุไว้ในแต่ละข้อ เนื่องจากต้องการให้เด็กๆได้สังเกตคำสั่งที่เป็นรูปและตัวอย่างเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงกับสิ่งที่เคยเรียนรู้มาในอดีตและการสังเกตเพื่อแก้ปัญญา

167 บาท
167 บาท

ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - แบบรูปและการจัดกลุ่ม สำหรับ 4 - 5 ปี

ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - แบบรูปและการจัดกลุ่ม สำหรับ 4 - 5 ปี
ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - แบบรูปและการจัดกลุ่ม สำหรับ 4 - 5 ปี

TokTok Creativity Math Series for Age 4 #1 and Age 5 #1-5

ISBN / Barcode : 3900010015889
เรื่อง / ภาพ : Creativity Math Lab
แปล : จิราวรรณ มาลองฟองท์
อื่นๆ : 96 หน้า

แบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ ทบทวนก่อนขึ้น ป.1 เป็นหนังสือแบบฝึกที่แตกต่างจากแบบฝึกทั่วไปที่ไม่มีคำสั่งเขียนระบุไว้ในแต่ละข้อ เนื่องจากต้องการให้เด็กๆได้สังเกตคำสั่งที่เป็นรูปและตัวอย่างเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงกับสิ่งที่เคยเรียนรู้มาในอดีตและการสังเกตเพื่อแก้ปัญญา

167 บาท
167 บาท

ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - การนับและการชั่ง ตวง วัด สำหรับ 4 - 5 ปี

ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - การนับและการชั่ง ตวง วัด สำหรับ 4 - 5 ปี
ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - การนับและการชั่ง ตวง วัด สำหรับ 4 - 5 ปี

TokTok Creativity Math Series for Age 4 #1 and Age 5 #1-5

ISBN : 3900010015896
เรื่อง / ภาพ : Creativity Math Lab
แปล : จิราวรรณ มาลองฟองท์
อื่นๆ : 96 หน้า

แบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ ทบทวนก่อนขึ้น ป.1 เป็นหนังสือแบบฝึกที่แตกต่างจากแบบฝึกทั่วไปที่ไม่มีคำสั่งเขียนระบุไว้ในแต่ละข้อ เนื่องจากต้องการให้เด็กๆได้สังเกตคำสั่งที่เป็นรูปและตัวอย่างเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงกับสิ่งที่เคยเรียนรู้มาในอดีตและการสังเกตเพื่อแก้ปัญญา

167 บาท
167 บาท

ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - แบบรูป ทบทวนก่อนขึ้นป.1

ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - แบบรูป ทบทวนก่อนขึ้นป.1
ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - แบบรูป ทบทวนก่อนขึ้นป.1

TokTok  Creativity Math Series for Prospective Elementary School Student #1-6

ISBN / Barcode : 3900010016008
เรื่อง / ภาพ : Creativity Math Lab
แปล : จิราวรรณ มาลองฟองท์
อื่นๆ : 60 หน้า

แบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ ทบทวนก่อนขึ้น ป.1 เป็นหนังสือแบบฝึกที่แตกต่างจากแบบฝึกทั่วไปที่ไม่มีคำสั่งเขียนระบุไว้ในแต่ละข้อ เนื่องจากต้องการให้เด็กๆได้สังเกตคำสั่งที่เป็นรูปและตัวอย่างเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงกับสิ่งที่เคยเรียนรู้มาในอดีตและการสังเกตเพื่อแก้ปัญญา

149 บาท
149 บาท

ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - การจัดกลุ่ม ทบทวนก่อนขึ้นป.1

ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - การจัดกลุ่ม ทบทวนก่อนขึ้นป.1
ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - การจัดกลุ่ม ทบทวนก่อนขึ้นป.1

TokTok  Creativity Math Series for Prospective Elementary School Student #1-6

ISBN / Barcode : 3900010016015
เรื่อง / ภาพ : Creativity Math Lab
แปล : จิราวรรณ มาลองฟองท์
อื่นๆ : 60 หน้า

แบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ ทบทวนก่อนขึ้น ป.1 เป็นหนังสือแบบฝึกที่แตกต่างจากแบบฝึกทั่วไปที่ไม่มีคำสั่งเขียนระบุไว้ในแต่ละข้อ เนื่องจากต้องการให้เด็กๆได้สังเกตคำสั่งที่เป็นรูปและตัวอย่างเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงกับสิ่งที่เคยเรียนรู้มาในอดีตและการสังเกตเพื่อแก้ปัญญา

149 บาท
149 บาท

โปรแกรม CNC สำหรับการควบคุมเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Numerical Control)

โปรแกรม CNC สำหรับการควบคุมเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Numerical Control)
โปรแกรม CNC สำหรับการควบคุมเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Numerical Control)

โดย : อาจารย์ปริญญา ปัญญาศรี
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 222 หน้า

หนังสือโปรแกรม CNC มีเนื้อหาและรายละเอียดที่เป็นทฤษฏีเชิงปฏิบัติตรงตาม
หลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา สามารถใช้ในการเรียนการสอน
ในระดับ ปวช. และ ปวส. รวมทั้งในระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัย

206 บาท
206 บาท

One by One แบบฝึกคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เล่ม 02

One by One แบบฝึกคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เล่ม 02
One by One แบบฝึกคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เล่ม 02

ISBN : 3900010017714
โดย  : Gakken
แปล : เสาวนีย์ ภัทรากาญจน์
อื่น ๆ : 98 หน้า

158 บาท
158 บาท

One by One แบบฝึกคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เล่ม 01

One by One แบบฝึกคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เล่ม 01
One by One แบบฝึกคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เล่ม 01

ISBN : 3900010014707
โดย  : Gakken
แปล : ริลดา เรืองศิริกูลชัย
อื่น ๆ : 126  หน้า

167 บาท
167 บาท

สร้างสื่อบทเรียน Multimedia Online 2D Animation

สร้างสื่อบทเรียน Multimedia Online 2D Animation
สร้างสื่อบทเรียน Multimedia Online 2D Animation

ISBN : 9786160829132
โดย : สมรัก ปริยะวาที
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 366 หน้า / สี่สีในเล่ม

261 บาท
261 บาท

One by One แบบฝึกคณิตศาสตร์ ม.2

One by One แบบฝึกคณิตศาสตร์ ม.2
One by One แบบฝึกคณิตศาสตร์ ม.2

ISBN : 3900010014684
โดย  Gakken
แปล : ภึมวัชน์ ธรรมใจ
อื่น ๆ : -  หน้า

158 บาท
158 บาท

One by One แบบฝึกวิทยาศาสตร์ ม.2

One by One แบบฝึกวิทยาศาสตร์ ม.2
One by One แบบฝึกวิทยาศาสตร์ ม.2

ISBN : 390010014752
โดย  Gakken
แปล : อังคณา รัตนจันทร์
อื่น ๆ : -  หน้า

การเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ โครงสร้างชองดอกไม้ ผล และเมล็ด กำเนิดมนุษย์ สภาพลมฟ้าอากาศ สมบัติของสารและการละลาย การกร่อน การตกตะกอนโดยการกระทำของกระแสน้ำ แม่เหล็กกับแม่เหล็กไฟฟ้า การเคลื่อนที่ของลูกตุ้ม
 

158 บาท
158 บาท

One by One แบบฝึกภาษาอังกฤษ ม.3 + CD

One by One แบบฝึกภาษาอังกฤษ ม.3 + CD
One by One แบบฝึกภาษาอังกฤษ ม.3 + CD

 

ISBN : 3900010014790
โดย  : Gakken
แปล : ขวัญนุช คำเมือง
อื่น ๆ : 96  หน้า / ออกเสียงเก่งขึ้น ฟรี! CD

เรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไป
เช่น โครงสร้างประโยค 5 แบบกริยาสภาวมาลา (inf initives)
ประพันธสรรพนาม (relative pronoun) เป็นต้น
มีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำหลังจากทบทวนเนื้อหาแล้วทุกบท
พร้อมซีดีเสียงอ่านเพื่อฝึกออกเสียงได้อย่างเจ้าของภาษา
 

131 บาท
131 บาท

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Progrmming) (รหัสวิชา 3204-2007)

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Progrmming) (รหัสวิชา 3204-2007)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Progrmming) (รหัสวิชา 3204-2007)

โดย : ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 263 หน้า

รหัสวิชา 3204-2007

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

153 บาท
153 บาท

One by One แบบฝึกวิทยาศาสตร์ ม.1

One by One แบบฝึกวิทยาศาสตร์ ม.1
One by One แบบฝึกวิทยาศาสตร์ ม.1

ISBN : 3900010014745
โดย  Gakken
แปล : อังคณา รัตนจันทร์
อื่น ๆ : 104  หน้า

การเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ โครงสร้างชองดอกไม้ ผล และเมล็ด กำเนิดมนุษย์ สภาพลมฟ้าอากาศ สมบัติของสารและการละลาย การกร่อน การตกตะกอนโดยการกระทำของกระแสน้ำ แม่เหล็กกับแม่เหล็กไฟฟ้า การเคลื่อนที่ของลูกตุ้ม
 

158 บาท
158 บาท

One by One แบบฝึกคณิตศาสตร์ ม.1

One by One แบบฝึกคณิตศาสตร์ ม.1
One by One แบบฝึกคณิตศาสตร์ ม.1

ISBN : 3900010014677
โดย  Gakken
แปล : ภึมวัชน์ ธรรมใจ
อื่น ๆ : 104  หน้า

167 บาท
167 บาท
Syndicate content