คู่มือเรียน-สอบ

พจนานุกรมภาพวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก (พิมพ์ครั้งที่ 7)

พจนานุกรมภาพวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก (พิมพ์ครั้งที่ 7)
พจนานุกรมภาพวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก (พิมพ์ครั้งที่ 7)

The Usborne First Illustrated Science Dictionary

Barcode : 9786160453399
โดย : Sarah Khan
แปล : ศุภวิทย์ สายวิวัฒน์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

อธิบายศัพท์วิทยาศาสตร์พื้นฐานกว่า 350 คำ พร้อมตัวอย่างและภาพประกอบที่เข้าใจง่าย

122 บาท
122 บาท

LECTURE สรุปเข้ม วิทย์ ประถม (พิมพ์ครั้งที่ 4)

LECTURE สรุปเข้ม วิทย์ ประถม (พิมพ์ครั้งที่ 4)
LECTURE สรุปเข้ม วิทย์ ประถม (พิมพ์ครั้งที่ 4)

ISBN : 9786164940482
โดย : ไพรัตน์ พูนศิริ (ครูพี่โจ้)
สำนักพิมพ์ : Ganbatte
อื่นๆ : 280 หน้า

เป็นหนังสือสรุปเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถม สำหรับทบทวนบทเรียน และใช้อ่านติวเพื่อเตรียมสอบเข้า ม.1 ทุกสนามสอบ มีเทคนิคจำเนื้อหาเพื่อใช้สอบ และบอกจุดที่มักออกข้อสอบบ่อย ย้ำจุดที่เด็กๆ มักสับสน มีรูปภาพประกอบเสริมความเข้าใจ

269 บาท
269 บาท

Lecture สรุปเข้มอังกฤษ ม.ต้น

Lecture สรุปเข้มอังกฤษ ม.ต้น
Lecture สรุปเข้มอังกฤษ ม.ต้น

ISBN : 9786164940499
โดย : Kru Tae (ปริวรรต อิ่มสอาด)
สำนักพิมพ์ : Ganbatte
อื่นๆ : 146 หน้า

เป็นหนังสือที่สรุปรวบรวมเนื้อหาวิชาการทางด้านภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นม.ต้น ตั้งแต่ไวยากรณ์ บทสนทนา และคำศัพท์ไว้อย่างครบถ้วน เพื่อปูพื้นฐานและสอบเข้าม.ปลาย ด้วยสีสันสวยงาม และภาพประกอบช่วยให้จำได้ไว เข้าใจได้เร็ว

179 บาท
179 บาท

เด็กฉลาดเตรียมสอบเข้าป.1 คณิตศาสตร์

เด็กฉลาดเตรียมสอบเข้าป.1 คณิตศาสตร์
เด็กฉลาดเตรียมสอบเข้าป.1 คณิตศาสตร์

ISBN : 8858757420778
โดย : สุดธิดา เปลี่ยนสายสืบ
สำนักพิมพ์ :  Sun Child Learning
อื่นๆ : 112 หน้า

แบบฝึกทักษะเสริมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์สำหรับชั้นอนุบาล 3 เพื่อเตรียมสอบเข้าป.1 ช่วยเพิ่มทักษะในการเรียนรู้เรื่องการคิดคำนวณ การนับจำนวน มากกว่า น้อยกว่า การเรียงลำดับ การบวก การลบ

122 บาท
122 บาท

ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษติวเข้มเตรียมพร้อมสอบเข้า ม.1

ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษติวเข้มเตรียมพร้อมสอบเข้า ม.1
ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษติวเข้มเตรียมพร้อมสอบเข้า ม.1

ISBN : 9786165782821
โดย : ปริณดา ธนผลิน
สำนักพิมพ์ : ต้นกล้า
อื่นๆ : 200 หน้า

ชุดข้อสอบจำลองที่ครบถ้วนทุกเนื้อหา เพื่อการสอบเข้าศึกษาต่อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียดที่ให้แนวคิด สร้างความเข้าใจ เพิ่มเติมคลังคำ-หลักไวยากรณ์ที่น้องๆ ประถมปลายต้องรู้ เพื่อใช้ในการเตรียมตัวสอบวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

212 บาท
212 บาท

ติวเข้ม! เตรียมเข้า ม.4 วิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง (พิมพ์ครั้งที่ 4)

ติวเข้ม! เตรียมเข้า ม.4 วิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง (พิมพ์ครั้งที่ 4)
ติวเข้ม! เตรียมเข้า ม.4 วิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง (พิมพ์ครั้งที่ 4)

ISBN : 9786164940475
โดย : ดร.จินดารัตน์ แก้วพิกุล
สำนักพิมพ์ : Ganbatte
อื่นๆ : 436 หน้า

คู่มือเตรียมสอบวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียน ม.ปลาย ชั้นนำทั่วประเทศ สำหรับนักเรียนชั้น ม.ต้น ในเล่มอัดแน่นด้วยเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ชั้น ม.1–ม.3 มีทั้งหมด 16 บท

อ่านแล้วรับรองว่าพื้นฐานจะแน่นปึ้กเพราะมีทั้งสรุปเนื้อหาและ Tips ในการจำ สาระน่ารู้ต่างๆ รวมถึงแนวข้อสอบวัดความเข้าใจ

หนังสือเล่มนี้พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม ภาพประกอบและการจัดหน้าสวยงามตามสไตล์กัมบัตเตะ

359 บาท
359 บาท

LecTURE สรุปเข้ม สังคม ประถม

LecTURE สรุปเข้ม สังคม ประถม
LecTURE สรุปเข้ม สังคม ประถม

ISBN : 9786164940451
โดย : พีระสิทธิ์ ภู่สาระ (ครูแมน)
สำนักพิมพ์ : Ganbatte
อื่นๆ : 136 หน้า

สรุปเข้มเนื้อหาวิชาสังคม ระดับประถม ที่รวมเนื้อหาเอาไว้ทั้ง 5 สาระ ได้แก่ ศาสนา หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์  ในเล่มมีการเรียบเรียงข้อมูลให้กระชับเข้าใจง่าย พร้อมมีการยกตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น และนอกจากนี้ยังมีสาระน่ารู้นอกบทเรียนที่จะช่วยเสริมความรู้รอบตัวให้กับน้องๆ ได้อีกด้วย

 

179 บาท
179 บาท

ติวเข้ม! เตรียมเข้า ม.4 ภาษาอังกฤษ ฉบับปรับปรุง (พิมพ์ครั้งที่ 3)

ติวเข้ม! เตรียมเข้า ม.4 ภาษาอังกฤษ ฉบับปรับปรุง (พิมพ์ครั้งที่ 3)
ติวเข้ม! เตรียมเข้า ม.4 ภาษาอังกฤษ ฉบับปรับปรุง (พิมพ์ครั้งที่ 3)

ISBN : 9786164940468
โดย : ธัญสินี ม่วงทอง
สำนักพิมพ์ : Ganbatte
อื่นๆ : 206 หน้า

คู่มือเตรียมสอบวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียน ม.ปลาย ชั้นนำทั่วประเทศ สำหรับนักเรียนชั้น ม.ต้น ในเล่มอัดแน่นด้วยเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้น ม.1–ม.3 มีทั้งหมด 4 พาร์ต ได้แก่ 1. Grammar 2. Conversation 3. Reading 4. Vocabulary

อ่านแล้วรับรองว่าพื้นฐานจะแน่นปึ้กเพราะมีทั้งสรุปเนื้อหาและ Tips ในการจำ สาระน่ารู้ต่างๆ รวมถึงแนวข้อสอบวัดความเข้าใจ

233 บาท
233 บาท

แบบหัดอ่านปฐมวัย ก ไก่ ABC

แบบหัดอ่านปฐมวัย ก ไก่ ABC
แบบหัดอ่านปฐมวัย ก ไก่ ABC

ISBN : 8858757422468
โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ : Play 2 Learn
อื่น ๆ : 64 หน้า

เริ่มต้นเรียนรู้ตัวอักษร ก-ฮ A-Z เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤษในระดับปฐมวัยสู่ระดับชั้นการศึกษาที่สูงขึ้น หัดอ่าน หัดเขียน กับคุณพ่อคุณแม่ คุณครูและเพื่อนๆ เสริมทักษะหนูน้อยให้เก่งตั้งแต่วัยเยาว์

152 บาท
152 บาท

เกมจับคู่คณิตศาสตร์ หนูน้อยเก่งบวก เก่งลบ

เกมจับคู่คณิตศาสตร์ หนูน้อยเก่งบวก เก่งลบ
เกมจับคู่คณิตศาสตร์ หนูน้อยเก่งบวก เก่งลบ

ISBN : 8858757422451
โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ : Play 2 Learn
อื่น ๆ : 64 หน้า

เก่งคิดคณิตศาสตร์ผ่านเกมจับคู่บวก ลบ หาผลลัพธ์ที่หลากหลายให้น้องๆ ได้ฝึกนับจำนวน คำนวณคล่อง นับเพิ่มและนับลดจำนวนเป็น ช่วยปูพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่วัยเยาว์ สามารถนำไปใช้ในชั้นเรียนและในชีวิตประจำวันได้

152 บาท
152 บาท

เสริมความรู้คุณหนูคนเก่ง "สัตว์โลกน่ารู้"

เสริมความรู้คุณหนูคนเก่ง "สัตว์โลกน่ารู้"
เสริมความรู้คุณหนูคนเก่ง "สัตว์โลกน่ารู้"

ISBN / Barcode : 8858757422499
โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ :  Sun Child Learning
อื่นๆ : 108 หน้า

เจาะลึกสัตว์โลกน่ารู้ ให้น้องๆ ได้เรียนรู้ธรรมชาติ
สังเกตพฤติกรรม ความแตกต่าง การดำรงชีวิต
และความมหัศจรรย์ของสัตว์น้อยใหญ่นานาชนิด
พร้อมภาพประกอบน่ารัก สีสันสดใส
ส่งเสริมพัฒนาการทางการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์

176 บาท
176 บาท

CONJUGAISN ผันกริยาภาษาฝรั่งเศส

CONJUGAISN ผันกริยาภาษาฝรั่งเศส
CONJUGAISN ผันกริยาภาษาฝรั่งเศส

ISBN : 9786165866088
โดย :  วจนธร ตันติธารทอง
สำนักพิมพ์ : โคมิเนม
อื่นๆ : 446 หน้า

Bonjour !
กริยาในภาษาฝรั่งเศสสามารถผันได้กี่แบบ? แต่ละรูปแบบผันยังไง? ใช้ยังไง? ในหนังสือเล่มนี้ เราจะมาทําความรู้จักกับการผันและการใช้กริยาทุก modes ทุก temps ในภาษาฝรั่งเศสกันค่ะ

หนังสือเล่มนี้เหมาะสําหรับ

567 บาท
567 บาท

ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ประถม 3 ฟิตเพิ่มเกรด

ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ประถม 3 ฟิตเพิ่มเกรด
ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ประถม 3 ฟิตเพิ่มเกรด

ISBN : 8858757422123
โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ : ต้นกล้า
อื่นๆ : 208 หน้า

สนุกกับการแก้ปัญหา-วิเคราะห์โจทย์คณิตศาสตร์ ครบทุกบทตรงตามหลักสูตรปัจจุบัน พร้อมข้อสอบทบทวนเนื้อหาทั้งหมด เตรียมพร้อมในการสอบปลายภาคทุกข้อมีการเฉลยละเอียดตามขั้นตอน เพื่อให้น้องๆ เข้าใจสามารถทบทวนฝึกฝนได้ด้วยตัวเอง

212 บาท
212 บาท

รู้ทัน PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส

รู้ทัน PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส
รู้ทัน PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส

ISBN : 9786164940420
โดย : ครูพี่เก้า vocabdujour (ศุภชัย ทองหงษ์)
สำนักพิมพ์ : Ganbatte
อื่นๆ : 320 หน้า

วิเคราะห์ข้อสอบ พร้อมเผยเคล็ดลับการทำข้อสอบ PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศสแบบเจาะลึก
สรุปไวยากรณ์ที่สำคัญแบบเข้าใจง่ายๆ รวบรวมศัพท์ที่จำเป็นสำหรับการทำข้อสอบ
พร้อมโครงสร้างและวิธีการใช้ แนวข้อสอบกว่า 400 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียดให้ฝึกฝนก่อนสอบ
 

269 บาท
269 บาท

ตีโจทย์ กสพท

ตีโจทย์ กสพท
ตีโจทย์ กสพท

ISBN : 9786164940437
โดย : ครูพี่กล้องและครูพี่กึ๊ก
สำนักพิมพ์ : Ganbatte
อื่นๆ : 417 หน้า

สรุปเนื้อหาและแนะนำแนวข้อสอบ กสพท ทั้ง 3 พาร์ตสำคัญ ได้แก่ พาร์ตเชาวน์ พาร์ตจริยธรรมแพทย์ และพาร์ตเชื่อมโยง โดยมีแนวข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียดพาร์ตละ 3 ชุด

  • ปูทางสู่อนาคตแพทย์ที่ฝันไว้ ด้วยสรุปเนื้อหาข้อสอบแพทย์แบบครบครัน
  • อัดแน่นด้วยแนวข้อสอบเสมือนจริง พร้อมเทคนิคตีโจทย์จนแตก และเฉลยละเอียดแบบจัดเต็ม!

“เข้มข้นขั้นสุด! ครบทั้ง 3 พาร์ตความถนัดแพทย์”

287 บาท
287 บาท

แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด
แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

ISBN : 9786165780063
โดย : น.ต.ภาณุพงศ์ คำวชิรพิทักษ์
สำนักพิมพ์ : ต้นกล้า
อื่นๆ : 296 หน้า

293 บาท
293 บาท

เตรียมสอบข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ภาค ก. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกสายงาน

เตรียมสอบข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ภาค ก. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกสายงาน
เตรียมสอบข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ภาค ก. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกสายงาน

ISBN : 9786165728225
โดย : กิตติกร เกื้อกูล, กริชชฎา จันทร์รวมสุข และคณะอาจารย์ฝ่ายวิชาการ ProED.Education
สำนักพิมพ์ : ProED.Education
อื่นๆ : 280 หน้า

392 บาท
392 บาท

เก่งศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับอนุบาล

เก่งศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับอนุบาล
เก่งศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับอนุบาล

ISBN : 9786165781398
โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ :  Sun Child Learning
อื่นๆ : 60 หน้า

รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษมากมายรอบตัวที่ต้องพบในชีวิตประจำวัน เช่น สี, ตัวเลข, ร่างกายของฉัน, อาหาร, คำตรงกันข้าม ฯลฯ

 

122 บาท
122 บาท

INTENSIVE โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.ปลาย

INTENSIVE โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.ปลาย
INTENSIVE โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.ปลาย

ISBN : 9786168068533
โดย : ผศ.ดร. ศิรามาศ โกมลจินดา และ อ. ศักดิ์ดาวุฒิ เมืองก้อน
สำนักพิมพ์ : Ganbatte
อื่นๆ : 204 หน้า

เจาะลึกเนื้อหา "โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ" ที่ออกสอบบ่อยๆแบบเข้มข้น เนื้อหาแน่น กวาดคะแนนสอบได้เพียบในเล่มเดียว

197 บาท
197 บาท

เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ พูดอังกฤษได้เป๊ะเวอร์ ฉบับปรับปรุง

เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ พูดอังกฤษได้เป๊ะเวอร์ ฉบับปรับปรุง
เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ พูดอังกฤษได้เป๊ะเวอร์ ฉบับปรับปรุง

ISBN : 9786164301238
โดย : Adam Bradshow
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส (mis publishing)
อื่นๆ : 356 หน้า

  • เผยวิธีการออกเสียงแบบง่ายๆ สไตล์ "อาจารย์อดัม" ที่คุณก็ทำได้!
  • ฝึกพูดแบบเจ้าของภาษา ด้วยสำนวน สแลง และศัพท์ฮิตในชีวิตประจำวัน
  • ตอบข้อสงสัยภาษอังกฤษที่คนไทยอยากรู้มากที่สุด!

 

198 บาท
198 บาท
Syndicate content