คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ครอบครัว

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ครอบครัว
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ครอบครัว

โดย : ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อื่นๆ : 552 หน้า

หนังสือเล่มนี้ นอกจากจะมีประโยชน์ต่อนักศึกษาในการใช้ประกอบการศึกษาวิชากฎหมายลักษณะครอบครัวแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อนักวิชาการ ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายและผู้อ่านที่สนใจทุกท่าน เนื่องจากมีเนื้อหาครอบคลุมในระดับค่อนข้างลุ่มลึก

ปกติ: 480 บาท
ขาย:432 บาท
432 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163140449