วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมชีววิทยา

พจนานุกรมชีววิทยา
พจนานุกรมชีววิทยา

ISBN : 9786160453825
เขียน : Corinne Stockley
แปล : รศ. ดร.อุษณีย์ ยศยิ่งยวด
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks
อื่นๆ : 124 หน้า

สุดยอดคู่มือสำหรับนักเรียนสายวิทย์ที่จะช่วยให้เข้าใจวิชาเคมีได้ดียิ่งขึ้น
การเรียน รวมไปถึงการสอบในโรงเรียนและสอบแข่งขัน
อธิบายศัพท์ หลักการ และสรุปใจความสำคัญของแต่ละเรื่องอย่างละเอียด

167 บาท
167 บาท

พจนานุกรมฟิสิกส์

พจนานุกรมฟิสิกส์
พจนานุกรมฟิสิกส์

ISBN : 9786160453818
เขียน : Jane Wertheim, Chris Oxlade และ Corinne Stockley
แปล : โกศัลย์ และ สุวรรณ คูสำราญ
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks
อื่นๆ : 124 หน้า

สุดยอดคู่มือสำหรับนักเรียนสายวิทย์ที่จะช่วยให้เข้าใจวิชาเคมีได้ดียิ่งขึ้น
การเรียน รวมไปถึงการสอบในโรงเรียนและสอบแข่งขัน
อธิบายศัพท์ หลักการ และสรุปใจความสำคัญของแต่ละเรื่องอย่างละเอียด

167 บาท
167 บาท

พจนานุกรมเคมี

พจนานุกรมเคมี
พจนานุกรมเคมี

ISBN : 9786160453801
เขียน : Jane Wertheim, Chris Oxlade และ Corinne Stockley
แปล : โกศัลย์ และ สุวรรณ คูสำราญ
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks
อื่นๆ : 128 หน้า

สุดยอดคู่มือสำหรับนักเรียนสายวิทย์ที่จะช่วยให้เข้าใจวิชาเคมีได้ดียิ่งขึ้น
การเรียน รวมไปถึงการสอบในโรงเรียนและสอบแข่งขัน
อธิบายศัพท์ หลักการ และสรุปใจความสำคัญของแต่ละเรื่องอย่างละเอียด

167 บาท
167 บาท

LECTURE สรุปเข้ม วิทย์ ประถม (พิมพ์ครั้งที่ 4)

LECTURE สรุปเข้ม วิทย์ ประถม (พิมพ์ครั้งที่ 4)
LECTURE สรุปเข้ม วิทย์ ประถม (พิมพ์ครั้งที่ 4)

ISBN : 9786164940482
โดย : ไพรัตน์ พูนศิริ (ครูพี่โจ้)
สำนักพิมพ์ : Ganbatte
อื่นๆ : 280 หน้า

เป็นหนังสือสรุปเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถม สำหรับทบทวนบทเรียน และใช้อ่านติวเพื่อเตรียมสอบเข้า ม.1 ทุกสนามสอบ มีเทคนิคจำเนื้อหาเพื่อใช้สอบ และบอกจุดที่มักออกข้อสอบบ่อย ย้ำจุดที่เด็กๆ มักสับสน มีรูปภาพประกอบเสริมความเข้าใจ

269 บาท
269 บาท

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา Anatomy Physiology ฉบับปรับปรุง

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา Anatomy Physiology ฉบับปรับปรุง
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา Anatomy Physiology ฉบับปรับปรุง

Anatomy Physiology

ISBN : 9786160451814
แปล : ภุชงค์ เดชอาคม
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks
อื่นๆ : ปกแข็ง

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ฉบับปรับปรุง

คู่มือเพื่อศึกษาโครงสร้างและการทำงานของร่างกายมนุษย์ ฉบับสมบูรณ์

ละเอียดครบทุกระบบ พร้อมภาพประกอบขนาดใหญ่ 4 สีทั้งเล่ม

คู่มือศึกษาองค์ประกอบทั้งหมดของร่างกายมนุษย์อันซับซ้อน พร้อมคลังภาพร่างกายที่ละเอียด และชัดเจนที่สุด เนื้อหาครอบคลุม

536 บาท
536 บาท

สรุปเนื้อหา เก็งข้อสอบพร้อมเฉลย ภาษาอังกฤษ ก.พ. ภาค ก

สรุปเนื้อหา เก็งข้อสอบพร้อมเฉลย ภาษาอังกฤษ ก.พ. ภาค ก
สรุปเนื้อหา เก็งข้อสอบพร้อมเฉลย ภาษาอังกฤษ ก.พ. ภาค ก

ISBN : 9786164303324
โดย : กลุ่มวิชาการ Get Good Grade
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส (mis publishing)
อื่นๆ : 400 หน้า

สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษเน้นเฉพาะที่ใช้สอบ ก.พ. อ่านเข้าใจง่าย พร้อมเก็งข้อสอบแต่ละหัวข้อ และเฉลย

Conversation Vocabulary Grammar Reading

เก็งแนวข้อสอบที่มักออกสอบพร้อมเฉลย

 

216 บาท
216 บาท

Thai Map สรุปเนื้อหาภาษาไทย สั้นกระชับ อ่านเข้าใจง่าย

Thai Map สรุปเนื้อหาภาษาไทย สั้นกระชับ อ่านเข้าใจง่าย
Thai Map สรุปเนื้อหาภาษาไทย สั้นกระชับ อ่านเข้าใจง่าย

ISBN : 9786164303249
โดย : นายแพทย์ชาญชัย กิจประเสริฐ และ เอี่ยมศิริ กิจประเสริฐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะ
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส (mis publishing)
อื่นๆ : 42 หน้า / สี่สีในเล่ม

72 บาท
72 บาท

Social Studies Map สรุปเนื้อหาสังคม สั้นกระชับ อ่านเข้าใจง่าย

Social Studies Map สรุปเนื้อหาสังคม สั้นกระชับ อ่านเข้าใจง่าย
Social Studies Map สรุปเนื้อหาสังคม สั้นกระชับ อ่านเข้าใจง่าย

ISBN : 9786164303232
โดย : นายแพทย์ชาญชัย กิจประเสริฐ และ เอี่ยมศิริ กิจประเสริฐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะ
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส (mis publishing)
อื่นๆ : 41 หน้า / สี่สีในเล่ม

72 บาท
72 บาท

Science Map สรุปเนื้อหาวิทยาศาสตร์ สั้น กระชับ อ่านเข้าใจง่าย

Science Map สรุปเนื้อหาวิทยาศาสตร์ สั้น กระชับ อ่านเข้าใจง่าย
Science Map สรุปเนื้อหาวิทยาศาสตร์ สั้น กระชับ อ่านเข้าใจง่าย

ISBN : 9786164303188
โดย : นายแพทย์ชาญชัย กิจประเสริฐ และ เอี่ยมศิริ กิจประเสริฐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะ
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส (mis publishing)
อื่นๆ : 38 หน้า / สี่สีในเล่ม

72 บาท
72 บาท

หมีจอมซ่ากับกระต่ายเจ้าปัญญา

หมีจอมซ่ากับกระต่ายเจ้าปัญญา
หมีจอมซ่ากับกระต่ายเจ้าปัญญา

A Lesson well Learned, From the Vegetables
นิทานวิทยาศาสตร์ พัฒนาทักษะสมอง EP

ISBN : 9786160443901
เรื่อง : Minhae
ภาพประกอบ : Sangsuk Hyun
แปล : ฐิติยา โรจน์สวัสดิ์สุข
อื่นๆ : -

เรียนรู้เรื่องผักและผลไม้

88 บาท
88 บาท

ล้อกลมๆกับโลกกว้างๆ

ล้อกลมๆกับโลกกว้างๆ
ล้อกลมๆกับโลกกว้างๆ

Wibby Wobbly Old Wheel
นิทานวิทยาศาสตร์ พัฒนาทักษะสมอง EP

ISBN : 9786160444496
เรื่อง : Jiwon Na
ภาพประกอบ : Suyoung So
แปล : พิมพ์วรรณ หล้าวงษา
อื่นๆ : -

เรียนรู้ลักษณะของล้อหลากชนิด

ล้อกลมๆ กลิ้งไปได้ทุกที่
พาเราไปไหนมาไหนได้โดยไม่ต้องเหนื่อยแรง
แถมยังขนของหนักๆไปด้วยได้
แต่ก็ใช่ว่าล้อทุกชนิดจะเหมาะกับพาหนะทุกแบบ
อยากรู้ไหมว่าล้อชนิดไหนเหมาะกับรถคันใด
ตามเจ้าล้อกลมไปรู้จักเพื่อนล้อชนิดต่องๆกันดีกว่า

88 บาท
88 บาท

ขอบคุณนะผึ้งน้อย

ขอบคุณนะผึ้งน้อย
ขอบคุณนะผึ้งน้อย

Bong-Bong Meets the Strawberry Flower
นิทานวิทยาศาสตร์ พัฒนาทักษะสมอง EP

ISBN : 9786160443994
เรื่อง : Irumi
ภาพประกอบ : YEAKYUNG PARK
แปล : ฐิติยา โรจน์สวัสดิ์สุข
อื่นๆ : -

เรียนรู้เรื่องการผสมเกสรดอกไม้

รู้ไหมว่าดอกไม้เป็นส่วนประกอบสำคัญ
ของต้นไม้ เพราะทำให้เกิดผลและเมล็ด
ช่วยให้ต้นไม้สืบพันธุ์ต่อไปได้
แต่ดอกไม้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร
และแต่ละดอกมีส่วนประกอบอะไรบ้าง

88 บาท
88 บาท

หนูอยากรู้เรื่องร่างกาย

หนูอยากรู้เรื่องร่างกาย
หนูอยากรู้เรื่องร่างกาย

ชุดหนูอยากรู้

ISBN : 9786160443178
เขียน : Cathy Franco
แปล : ปราณี ศิริจันทพันธ์
สำนักพิมพ์ : นานมี

239 บาท
239 บาท

40 ทดลองวิทย์ประดิษฐ์สนุก ฉบับตึ๋งหนืด

 40 ทดลองวิทย์ประดิษฐ์สนุก ฉบับตึ๋งหนืด
 40 ทดลองวิทย์ประดิษฐ์สนุก ฉบับตึ๋งหนืด

สำหรับ ประถม - มัธยมต้น

ISBN : 9786160439393
เขียน : Kim Ha Kyoon
ภาพ : Nam Goong Sun Ha
แปล : ศุภลักษณ์ อาศิรพจน์มนตรี
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : - หน้า

151 บาท
151 บาท

Q&A 100 คำถามชวนสงสัย

Q&A 100 คำถามชวนสงสัย
Q&A 100 คำถามชวนสงสัย

ISBN : 9786160441921
เขียน : Uri Production
แปล : ภัฑราพร ฟูสกุล
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : - หน้า

Q&A 100 คำถามชวนสงสัย รวบรวมหลากหลายคำถามที่เด็ก ๆ สนใจและอยากรู้คำตอบ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ เช่น ทำไมมีฟองฟู่เมื่อเทน้ำยาฆ่าเชื้อใส่แผล สังคมศาสตร์ เช่น มีกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พืชหรือไม่ ประวัติศาสตร์ เช่น สงครามโลกครั้งที่ 2 ส่งผลต่อไทยอย่างไร และความรู้ทั่วไป เช่น ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมาจากไหน เป็นต้น    

203 บาท
203 บาท

Q & A 100 คำถามเรื่องแปลกแต่จริง

Q & A 100 คำถามเรื่องแปลกแต่จริง
Q & A 100 คำถามเรื่องแปลกแต่จริง

ISBN : 9786160442072
เขียน : Uri Production
แปล : ภัฑราพร ฟูสกุล
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : - หน้า

203 บาท
203 บาท
Syndicate content