วิทยาศาสตร์

หนูอยากรู้เรื่องร่างกาย

หนูอยากรู้เรื่องร่างกาย
หนูอยากรู้เรื่องร่างกาย

ชุดหนูอยากรู้

ISBN : 9786160443178
เขียน : Cathy Franco
แปล : ปราณี ศิริจันทพันธ์
สำนักพิมพ์ : นานมี

239 บาท
239 บาท

40 ทดลองวิทย์ประดิษฐ์สนุก ฉบับตึ๋งหนืด

 40 ทดลองวิทย์ประดิษฐ์สนุก ฉบับตึ๋งหนืด
 40 ทดลองวิทย์ประดิษฐ์สนุก ฉบับตึ๋งหนืด

สำหรับ ประถม - มัธยมต้น

ISBN : 9786160439393
เขียน : Kim Ha Kyoon
ภาพ : Nam Goong Sun Ha
แปล : ศุภลักษณ์ อาศิรพจน์มนตรี
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : - หน้า

151 บาท
151 บาท

Q&A 100 คำถามชวนสงสัย

Q&A 100 คำถามชวนสงสัย
Q&A 100 คำถามชวนสงสัย

ISBN : 9786160441921
เขียน : Uri Production
แปล : ภัฑราพร ฟูสกุล
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : - หน้า

Q&A 100 คำถามชวนสงสัย รวบรวมหลากหลายคำถามที่เด็ก ๆ สนใจและอยากรู้คำตอบ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ เช่น ทำไมมีฟองฟู่เมื่อเทน้ำยาฆ่าเชื้อใส่แผล สังคมศาสตร์ เช่น มีกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พืชหรือไม่ ประวัติศาสตร์ เช่น สงครามโลกครั้งที่ 2 ส่งผลต่อไทยอย่างไร และความรู้ทั่วไป เช่น ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมาจากไหน เป็นต้น    

203 บาท
203 บาท

Q & A 100 คำถามเรื่องแปลกแต่จริง

Q & A 100 คำถามเรื่องแปลกแต่จริง
Q & A 100 คำถามเรื่องแปลกแต่จริง

ISBN : 9786160442072
เขียน : Uri Production
แปล : ภัฑราพร ฟูสกุล
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : - หน้า

203 บาท
203 บาท
Syndicate content