ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (เล่มเล็ก ปกอ่อน)

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (เล่มเล็ก ปกอ่อน)
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (เล่มเล็ก ปกอ่อน)

นำเสนอประมวลกฎหมายมารวบรวมไว้มากมาย ฉบับพกพาง่าย

ผู้เขียน :  เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล, สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์

รหัสสินค้า : 9786167306605
จำนวน : 340 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 106 x 146 x 16 มม.
น้ำหนัก : 250 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
ชนิดปก : ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์ 
สำนักพิมพ์ : เจริญรัฐการพิมพ์, หจก.สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์ : -
 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมฯ ฉบับที่ 25 พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย นำเสนอในรูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก
 
 สารบัญ
- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
- ภาค 1 บททั่วไป
- ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
- ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา
- ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
- กฎหมายลำดับรอง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
- พระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติ ให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.2543
- พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
ปกติ: 65 บาท
ขาย:59 บาท
59 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167306605