เศรษฐศาสตร์

Who Gets What — and Why ใคร ได้อะไร เพราะอะไร ในโลกของเศรษฐศาสตร์

288 บาท
Who Gets What — and Why ใคร ได้อะไร เพราะอะไร ในโลกของเศรษฐศาสตร์
Who Gets What — and Why ใคร ได้อะไร เพราะอะไร ในโลกของเศรษฐศาสตร์
288 บาท

ISBN : 9786162875052
โดย : Alvin E. Roth
สำนักพิมพ์ : วีเลิร์น (WeLearn)
อื่นๆ : 304 หน้า

การคิดและตัดสินใจ ในตลาดที่เงินไร้ความหมาย

รอบตัวคุณมี  “ตลาดแบบพิเศษ”  ซ่อนอยู่

ในตลาดนี้  เงินไม่ใช่ตัวกำหนดว่าใครจะได้อะไร ถึงคุณจะมีเงินก็ใช่ว่าจะซื้อสิ่งที่ต้องการได้ เพราะ  “ผู้ซื้อ”  และ  “ผู้ขาย” ต้องเลือกซึ่งกันและกัน 

แล้วคุณควรมีวิธีคิดและตัดสินใจอย่างไร?

THE WHY AXIS คู่มือสำรวจโลกฉบับนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม

288 บาท
THE WHY AXIS คู่มือสำรวจโลกฉบับนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
THE WHY AXIS คู่มือสำรวจโลกฉบับนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
288 บาท

ISBN : 9786162874437
โดย : Uri Gneezy and John A. List
สำนักพิมพ์ : วีเลิร์น (WeLearn)
อื่นๆ : 312 หน้า

— เล่นเกมดูความเหลื่อมล้ำทางเพศของชนเผ่าแอฟริกา
— เที่ยวชมหมู่บ้านที่ผู้ชายถูกกดขี่มากที่สุดในโลก
— ค้นพบนิยามใหม่ของ  “อารยธรรม”  ในย่านเสื่อมโทรมของชิคาโก
— บุกโรงงานในจีนเพื่อดูวิธีให้โบนัสพนักงานที่ได้ผลที่สุด
— สำรวจศีลธรรมของพ่อแม่ในสนามเด็กเล่นที่อิสราเอล

คเณิร์ตศาสตร์ เรียนเลขไปทำไม... ใครรู้บ้าง

167 บาท
คเณิร์ตศาสตร์ เรียนเลขไปทำไม... ใครรู้บ้าง
คเณิร์ตศาสตร์ เรียนเลขไปทำไม... ใครรู้บ้าง

ISBN : 9786160833764
เรียบเรียงโดย : พรพุฒิ สุริยะมงคล
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
อื่นๆ : 192 หน้า

เคยสงสัยไหมว่าคณิตศาสตร์ที่ต้องเรียนในชั้นมัธยมปลายนั้น
เอามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง ร่วมหาคำตอบว่า ทำไมเราถึง...

167 บาท

การวางแผนการเงินด้วยศาสตร์ของพระราชา

144 บาท
การวางแผนการเงินด้วยศาสตร์ของพระราชา
การวางแผนการเงินด้วยศาสตร์ของพระราชา

กองบรรณาธิการอำนวยการ : ปิยาภรณ์ ครองจันทร์ , ปรีชา กิจโมกข์ และฐิติเมธ โภคชัย
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
หน้า : - หน้า

โครงการทำความดีเพื่อพ่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๐

144 บาท
Syndicate content