รวมคำพิพากษา ฎีกาประชุมใหญ่ ประมวลกฎหมายอาญา

รวมคำพิพากษา ฎีกาประชุมใหญ่ ประมวลกฎหมายอาญา
รวมคำพิพากษา ฎีกาประชุมใหญ่ ประมวลกฎหมายอาญา

รวบรวมโดย : บุญร่วม เทียมจันทร์ อดีตอธิบดีอัยการฯ / ศรัญญา วิชชาธรรม ทนายความชั้น ๑ น.บ.,น.บ.ท.,น.ม.
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
อื่นๆ : 452 หน้า

คำวินิจฉัยที่ประชุมใหญ่ถือเป็นที่สุด

สำหรับการใช้การอ้างอิง สืบค้น การทำงานด้านกฎหมาย
ด้านศาลยุติธรรม ประกอบการเรียน การสอน และการสอบต่างๆ

 

ปกติ: 349 บาท
ขาย:314 บาท
314 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163811974