ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง ปกอ่อน)

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง ปกอ่อน)
ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง ปกอ่อน)

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ / เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล (ผู้พิพากษา)
สำนักพิมพ์ : กนก พงษ์พัฒนาศิลป์
หน้า : 740 หน้า

  • พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
  • พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
ปกติ: 190 บาท
ขาย:171 บาท
171 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163357731