ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ และ เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
สำนักพิมพ์ : สมใจ แซ่ฮ้อ
หน้า : 484  หน้า

ประมวลกฎหมายอาญา

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง

ปกติ: 140 บาท
ขาย:126 บาท
126 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786169042921