ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา

ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, ความอาญา
ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, ความอาญา

โดย : ยุวิสส์ร์ชญา ยกซิ่ว ผู้พิพากษา
สำนักพิมพ์ : ฉัตรฑากรุ๊ป
อื่นๆ : 230 หน้า

ปกติ: 109 บาท
ขาย:98 บาท
98 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163617255