ประมวลกฎหมายอาญา (เล่มกลาง ปกแข็ง)

ประมวลกฎหมายอาญา (เล่มกลาง ปกแข็ง)
ประมวลกฎหมายอาญา (เล่มกลาง ปกแข็ง)

พระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

รหัสสินค้า : 9786167306612
จำนวน : 176 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 155 x 217 x 11 มม.
น้ำหนัก : 350 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
ชนิดปก : ปกแข็ง 
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์ 
หน่วย : เล่ม 
สำนักพิมพ์ : สมใจ แซ่ฮ้อ 
 
"ประมวลกฎหมายอาญา (เล่มกลาง ปกแข็ง)" เล่มนี้ ว่าด้วยการกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงานหนึ่งวันและแนวปฎิบัติในการ ให้ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ และการเปลี่ยนสถานที่กักขัง พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พร้อมทั้งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายจำเลยในคดีอาญา เรียบเรียงเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย
 
สารบัญ
ประมวลกฎหมายอาญา
ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป
ภาค 2 ความผิด
ภาค 3 ลหุโทษ
ปกติ: 120 บาท
ขาย:108 บาท
108 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167306612