ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ / เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
อื่นๆ : 308 หน้า

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมกฎหมายลำดับรอง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2556
ปกติ: 60 บาท
ขาย:54 บาท
54 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163354969