รหัสวิชา 2100-1005 ชื่อวิชา งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

รหัสวิชา 2100-1005 ชื่อวิชา งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
รหัสวิชา 2100-1005 ชื่อวิชา งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

โดย : ดร. อาณัติ รัตนดิรกุล
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 440 หน้า / สีทั้งเล่ม

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ปกติ: 190 บาท
ขาย:171 บาท
171 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160823109