รหัสวิชา 2200-1004 ชื่อวิชา การขายเบื้องต้น 1

รหัสวิชา 2200-1004 ชื่อวิชา การขายเบื้องต้น 1
รหัสวิชา 2200-1004 ชื่อวิชา การขายเบื้องต้น 1

โดย : สมคิด มิมมา
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 233 หน้า

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ปกติ: 67 บาท
ขาย:60 บาท
60 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160822522