พจนานุกรมไทย ฉบับรวมความรู้

140 บาท
พจนานุกรมไทย ฉบับรวมความรู้
พจนานุกรมไทย ฉบับรวมความรู้
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167738413
ปกติ: 165 บาท

โดย : ฝ่ายวิชาการไอคิวพลัส
สำนักพิมพ์ : IQ Plus
อื่นๆ : 832 หน้า

คู่มือคำศัพท์ภาษาไทยสำหรับนักเรียนทุกคน

  • รวมคำศัพทพ์ภาษาไทยที่ควรรู้ เพื่อใช้งานไว้กว่า 13,000 คำ
  • ระบุประเภทคำ แสดงคำอ่าน และความหมายอย่างชัดเจน
  • ความรู้เสริมที่จำเป็นมากมาย

พิเศษ : รู้จักอาเซียน 10 ประเทศด้วยข้อมูลทันสมัยล่าสุด

 

ขาย:140 บาท
รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง