พจนานุกรมเกาหลี-ไทย ไทย-เกาหลี (ฉบับปรับปรุง)

310 บาท
พจนานุกรมเกาหลี-ไทย ไทย-เกาหลี (ฉบับปรับปรุง)
พจนานุกรมเกาหลี-ไทย ไทย-เกาหลี (ฉบับปรับปรุง)
รหัสสินค้า / Barcode: 9789742895372
ปกติ: 365 บาท
ขาย:310 บาท

ISBN : 9789742895372
โดย : วอน แฮ ยอง
สำนักพิมพ์ :  อมรินทร์
อื่นๆ : 840 หน้า / สองสี

มีคำศัพท์กว่า 25000 คำ ถูกต้อง แม่นยำ เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าของภาษาตัวจริง

1. รวมคำศัพท์และวลีภาษาเกาหลีที่ใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่า 10,000 คำ แปลเทียบเคียงกับภาษาไทยที่มีความหมายตรงกันหรือใกล้เคียงกัน พร้อมประโยคตัวอย่างและการออกเสียงเป็นภาษาเกาหลี
2. รวมคำศัพท์และวลีภาษาไทยที่ใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่า 10,000 คำ แปลเทียบเคียงกับภาษาไทยที่มีความหมายตรงกันหรือใกล้เคียงกัน พร้อมประโยคตัวอย่างและการออกเสียงเป็นภาษาเกาหลี 
3. มีภาคผนวกรายชื่อจังหวัดและเมือง และชื่อกระทรวงของประเทศเกาหลีและประเทศไทย รวมทั้งหมายเลขและจำนวนนับ 
4. เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทั้งชาวไทยที่เป็นนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ศึกษาและสนใจภาษาเกาหลี และชาวเกาหลีที่สนใจศึกษาภาษาไทย เพราะมีประโยคตัวอย่างและการออกเสียงที่นำมาใช้ได้ทันทีในชีวิตประจำวัน

รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง