พจนานุกรมภาพ เกาหลี-ไทย ในชีวิตประจำวัน

266 บาท
พจนานุกรมภาพ เกาหลี-ไทย ในชีวิตประจำวัน
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160404247
ปกติ: 295 บาท
ขาย:266 บาท

ISBN : 9786160404247
ผู้เขียน : LiveABC
ผู้แปล : มนตรี เจียมจรุงยงศ์

เผยเคล็บลับการเรียนภาษาเกาหลีให้เข้าใจง่ายและรวดเร็วด้วย Interactived CD-ROM/MP3

แบ่งคำศัพท์เป็นหมวดหมู่ไว้ถึง 16 บท 90 หัวข้อ มีวิธีการออกเสียง พยัญชนะทั้ง 19 ตัว พร้อมสระอีก 21 ตัว ถอดเสียงอ่านเป็นภาษาไทยใกล้เคียงกับภาษาเกาหลีมากที่สุด เข้าใจภาษา วัฒนธรรมและข้อมูลทั่วไปของเกาหลีได้อย่างถูกต้อง

บรรจุคำศัพท์กว่า 1,900 คำ พร้อมบทสนทนา

  • มีหลักไวยากรณ์พื้นฐานที่เริ่มต้นเรียนได้ทุกคน
  • เสริมเกร็ดความรู้วัฒนธรรมเกาหลีมากถึง 22 เรื่อง
  • ฝึกทักษะการฟัง-พูด และบันทึกเสียงได้สนุกสนาน
รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง