พจนานุกรมภาพ เรียงลำดับ...นับจำนวน

212 บาท
พจนานุกรมภาพ เรียงลำดับ...นับจำนวน
พจนานุกรมภาพ เรียงลำดับ...นับจำนวน
รหัสสินค้า / Barcode: 9789742472795
ปกติ: 235 บาท
ขาย:212 บาท

ISBN : 9789742472795
โดย : คิมิกะ วะระเบะ
แปล : เมธินี นุชนาคา
สำนักพิมพ์ : แพรว เพื่อนเด็ก
อื่นๆ : 84 หน้า / อาร์ตด้าน 130 แกรม พิมพ์4/4 / ปกแข็ง

พจนานุกรมภาพ “เรียงลำดับ...นับจำนวน”  จะช่วยให้เด็กๆ คุ้นเคยกับตัวเลขและการนับจำนวนมากขึ้น  ทั้งจากการเชื่อมโยงตัวเลขกับสิ่งต่างๆ รอบตัว  รวมถึงมีเกมแสนสนุกให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และลับสมองเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เบื้องต้นอย่างง่ายๆ ท้ายเล่มด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องตัวเลขผ่านสิ่งต่างๆรอบ ตัวอย่างสนุก
2. ช่วยพัฒนากระบวนการคิด และเพิ่มสติปัญญาที่ดีขึ้นให้กับเด็กๆ อย่างง่าย และได้ผล
3. เพิ่มความรู้ใหม่ๆ นอกห้องเรียนอย่างสนุกและสร้างความผูกพันให้ครอบครัว
4. โครงการพลังนิทานพลังเด็ก ROAD SHOW ตามโรงเรียนอนุบาล เดือนส.ค. 54

รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง