พจนานุกรมศัพท์เทคนิค ฉบับรู้ศัพท์รอบตัว

167 บาท
พจนานุกรมศัพท์เทคนิค ฉบับรู้ศัพท์รอบตัว
พจนานุกรมศัพท์เทคนิค ฉบับรู้ศัพท์รอบตัว
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160813155
ปกติ: 185 บาท

โดย : รศ.วีระศักดิ์  กรัยวิเชียร, รศ.ธีระยุทธ สุวรรณประทีป
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 432 หน้า

เหมาะสำหรับนักเนียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ขาย:167 บาท
รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง