พจนานุกรมภาพความรู้วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

257 บาท
พจนานุกรมภาพความรู้วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น
พจนานุกรมภาพความรู้วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160454198
ปกติ: 285 บาท
ขาย:257 บาท

ISBN : 9786160454198
เขียน : Sarah Khan, Lisa Jane Gillespie
แปล : กฤติกา ชินพันธ์
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks
อื่นๆ : - หน้า

รวบรวมความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ ที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 

 

รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง