พจนานุกรมไทย ฉบับ ทันสมัยรับ AEC

พจนานุกรมไทย ฉบับ ทันสมัยรับ AEC
พจนานุกรมไทย ฉบับ ทันสมัยรับ AEC

โดย : ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส
สำนักพิมพ์ : IQ+ (IQ Plus)
อื่นๆ : 576  หน้า

  • คำศัพท์ภาษาไทยที่จำเป็นกว่า 11,000 คำ
  • ระบุประเภท่ของคำ คำอ่าน และความหมายชัดเจน
  • ค้นหาง่ายด้วยแถบดัชนีสี แยกตามตัวอักษร ก-ฮ
  • รู้จักประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10

เนื้อหาครบทั้งคำศัพท์และข้อมูลอาเซียนแบบ 2 in 1

ปกติ: 90 บาท
ขาย:81 บาท
81 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167970639