พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับจิ๋ว

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับจิ๋ว

ขนาด : 3.5 X 5 ซม.
จำนวน : 640 หน้า
พจนานุกรมนับเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้เรียนภาษาทุกคน พจนานุกรมอังกฤษ-ไทยฉบับนี้ มีลักษณะพิเศษต่างจากพจนานุกรมทั่วไปคือนอกจากจะรวบรวมคำศัพท์ คำอ่านและความหมายเช่นเดียวกับพจนานุกรมทั่วไปแล้วยังมีขนาดเล็กเหมาะสำหรับ พกพา ช่วยให้เด็กหรือผู้สนใจสามารถท่องจำหรือเรียนรู้คำศัพท์ไปได้ทุกที่ตลอดเวลา เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูงขึ้นไป

ปกติ: 85 บาท
ขาย:77 บาท
77 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786110400923