พจนานุกรมภาพวิทยาศาสตร์ ประถม-มัธยมต้น

176 บาท
พจนานุกรมภาพวิทยาศาสตร์ ประถม-มัธยมต้น
พจนานุกรมภาพวิทยาศาสตร์ ประถม-มัธยมต้น
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160423071
ปกติ: 195 บาท
ขาย:176 บาท

Junior Illustrated Science Dictionary

ISBN : 9786160423071
โดย : Sarah Khan และ Lisa Jane Gillespie
แปล : กฤติกา ชินพันธ์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ :  136 หน้า

หนังสือพจนานุกรมภาพสำหรับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
รวบรวมเนื้อหาและคำศัพท์วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโครงสร้างพืช
โครงสร้างภายใน ร่างกายของมนุษย์ วงจรชีวิตสัตว์ เขตภูมิอากาศ
สมบัติของวัสดุและแร่ ไฟฟ้า สถานะของสสาร แรงและการเคลื่อนที่
สมบัติของแม่เหล็ก แสงและเสียง เอกภพ aและปรากฏการณ์ในอวกาศ
การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  และท้ายเล่มมีดัชนีคำศัพท์วิทยาศาสตร์
ที่สำคัญมากกว่า 600 คำ

รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง