พจนานุกรมไทย-จีน ฉบับสมบูรณ์ทันสมัย (ปกแข็ง)

810 บาท
พจนานุกรมไทย-จีน ฉบับสมบูรณ์ทันสมัย (ปกแข็ง)
พจนานุกรมไทย-จีน ฉบับสมบูรณ์ทันสมัย (ปกแข็ง)พจนานุกรมไทย-จีน ฉบับสมบูรณ์ทันสมัย (ปกแข็ง)
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167105758
ปกติ: 900 บาท

ISBN : 9786167105758
โดย : ซิว ซิววัน
สำนักพิมพ์ : สุขภาพใจ
อื่นๆ : -

คำศัพท์หลักกว่า 20¸000 คำ ทั้งคำหลักคำรองครบถ้วน พร้อมประโยคตัวอย่างไทย-จีน ค้นคว้าแปลความหมายเข้าใจง่าย

  • รวมคำศัพท์ใช้บ่อยครบครัน
  • รวมคำศัพท์จากวรรณกรรมและหนังสือเก่าย้อนไปกว่า 800 ปี
  • รวมสำนวนภาษา สุภาษิตและคำพังเพยที่ใช้กันอยู่เสมอ
  • รวมถ้อยคำ สำนวนภาษาของคนรุ่นใหม่ไว้ด้วยเพื่อแสดงวิวัฒนาการทางภาษา
  • รวมศัพท์วิทยาการแขนงต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ พฤกษศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจ คอมพิวเตอร์
  • รวมตัวอย่างประโยคเพื่อใช้สื่อสารให้ถูกบริบท
  • รวมหลักการใช้ภาษาไทย-จีน ตั้งแต่ระดับต้นถึงสูง

พจนานุกรมทรงคุณค่าด้านประวัติวิวัฒนาการทั้งของภาษาไทยและจีน เพื่อการศึกษาที่สมบูรณ์ทันยุคสมัย เหมาะสำหรับครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวจีน นักแปลอาชีพ รวมถึงผู้สนใจด้านภาษาศาสตร์

 

 

 

 

 

ขาย:810 บาท
รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง