พจนานุกรมเพื่อการแต่งประโยค ไทย - อังกฤษ

254 บาท
พจนานุกรมเพื่อการแต่งประโยค ไทย - อังกฤษ
พจนานุกรมเพื่อการแต่งประโยค ไทย - อังกฤษ
รหัสสินค้า / Barcode: 9786162752414
ปกติ: 299 บาท
ขาย:254 บาท

Dictionary of Thai - English

ISBN : 9786162752414
โดย : บุญเอื้อ เดชชัย
สำนักพิมพ์ : POP GET BOOK
อื่นๆ : 608 หน้า

พจนานุกรมเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อความสะดวกในการค้นหาโดยเรียงตามตัวอักษร ตามหลักพจนานุกรมไทย (ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) โดยเนื้อหาของคำแต่ละคำมีการแยกการใช้คำเป็นคำย่อยๆ อีกอย่างละเอียด

รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง