พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับกระเป๋า (ปรับปรุง) สีฟ้า

50 บาท
พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับกระเป๋า (ปรับปรุง) สีฟ้า
พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับกระเป๋า (ปรับปรุง) สีฟ้า
รหัสสินค้า / Barcode: 9789742124571
ปกติ: 55 บาท

ผู้เขียน : ศ.ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
หน้า : 184 หน้า

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับกระเป๋า (ปรับปรุง) ได้รวบรวมศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะศัพท์สามัญ (commonly used woeds) ซี่งเป็นศัพท์ที่พบบ่อยและควรรู้ ควรจดจำสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษทั้งในระดับเริ่มต้นและระดับกลาง 

  • รวมศัพท์กว่า 11,000 คำ 
  • คำอธิบายกระชับ ชัดเจน ถูกต้อง เข้าใจง่าย 
  • เพิ่มเติมศัพท์ทันสมัย เช่น camcorder, cardphone, interner, E-mail, ฯลฯ 
  • รวมอักษรย่อที่ควรทราบ เช่น ABS, HIV, IMF ฯลฯ 
  • ออกแบบรูปเล่มให้ค้นหาคำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
  • แนะนำวิธีการใช้อย่างละเอียด เข้าใจง่าย 
  • ระบุประเภทของคำ (parts of speech) ทุกคำศัพท์ 
  • คำอ่านถูกต้องและไกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากที่สุด 
  • พร้อมภาคผนวกเสริมความรู้ภาษาอังกฤษให้แตกฉาน
ขาย:50 บาท
รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง