พจนานุกรมภาพ 1,000 คำศัพท์ Picture Dictionary English Words

179 บาท
พจนานุกรมภาพ 1,000 คำศัพท์ Picture Dictionary English Words
พจนานุกรมภาพ 1,000 คำศัพท์ Picture Dictionary English Words
รหัสสินค้า / Barcode: 9786162241178
ปกติ: 199 บาท

โดย : -
สำนักพิมพ์ : เนชั่น เอ็กมอนท์
อื่นๆ : - หน้า

  • รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่สำคัญซึ่งเด็กควรรู้ไว้ถึง 1,000 คำ พร้อมคำแปลภาษาไทย
  • ภาพประกอบเป็นตัวการ์ตูนของดิสนีย์แสนน่ารักที่ช่วยให้เข้าใจความหมายของคำศัพท์ได้ดียิ่งขึ้น
  • ตัวอย่างการใช้คำศัพท์ในรูปประโยคต่างๆ ช่วยให้เด็กเข้าใจความหมายของคำศัพท์ในบริบทต่างๆ ได้ง่ายขึ้น
  • ซีดีเสียงคำศัพท์ที่เป็นการออกเสียงที่ถูกต้อง โดยเจ้าของภาษา ช่วยพัฒนาทักษะการอ่านและการฟังของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขาย:179 บาท
รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง