พจนานุกรมเคมี

167 บาท
พจนานุกรมเคมี
พจนานุกรมเคมี
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160453801
ปกติ: 185 บาท
ขาย:167 บาท

ISBN : 9786160453801
เขียน : Jane Wertheim, Chris Oxlade และ Corinne Stockley
แปล : โกศัลย์ และ สุวรรณ คูสำราญ
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks
อื่นๆ : 128 หน้า

สุดยอดคู่มือสำหรับนักเรียนสายวิทย์ที่จะช่วยให้เข้าใจวิชาเคมีได้ดียิ่งขึ้น
การเรียน รวมไปถึงการสอบในโรงเรียนและสอบแข่งขัน
อธิบายศัพท์ หลักการ และสรุปใจความสำคัญของแต่ละเรื่องอย่างละเอียด

มีสูตร กราฟ แผนภาพ ภาพประกอบ ช่วยให้จำง่าย
มีการอ้างอิงข้ามศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงเรื่องที่เกี่ยวข้องกันได้อย่างกว้างขวาง
เหมาะสำหรับเป็นคู่มือประกอบการเรียนและเตรียมสอบ

 

 

รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง