คู่มือการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

คู่มือการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
คู่มือการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

โดย : ทีมงานวิชากร Lucky Book
สำนักพิมพ์ : Lucky Book
อื่นๆ : 296 หน้า 

Microsoft Office

หนังสือประกอบการเรียนที่นำเสนอรายละเอียดการใช้งานของชุดปรแกรม Microsoft Office 2010 นำมาประยุกต์ใช้งานเพื่อสร้างอาชีพ เพื่อก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน AEC อย่างมืออาชีพ ครอบคลุมเนื้อหาอย่างครบถ้วน

  • Microsoft Word 2010
  • Microsoft Excel 2010
  • Microsoft PowerPoint 2010
ปกติ: 119 บาท
ขาย:107 บาท
107 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786169194903