Samsung Galaxy Note II คู่มือการใช้งานฉบับสมบูรณ์

Samsung Galaxy Note II คู่มือการใช้งานฉบับสมบูรณ์
Samsung Galaxy Note II คู่มือการใช้งานฉบับสมบูรณ์

โดย : จิระเดช เกิดศรี อรอินทุ์ สีหะกุลัง
สำนักพิมพ์ : พีดีเอแม็กซ์
อื่นๆ : 170 หน้า / สี่สีในเล่ม

Samsung GALAXY Note 2

ปกติ: 149 บาท
ขาย:134 บาท
134 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167240312