คู่มือการเขียนโปรแกรม JAVA สำหรับ Android Apps

คู่มือการเขียนโปรแกรม JAVA สำหรับ Android Apps
คู่มือการเขียนโปรแกรม JAVA สำหรับ Android Apps

โดย : ศุภชัย สมพานิช
สำนักพิมพ์ : สวัสดีไอที
อื่นๆ : 330 หน้า

เรียนรู้การพัฒนา Android Apps ด้วยภาษา JAVA อย่างเป็นขั้นตอน ใช้งานได้จริง

  • เนื้อหาล่าสุดครอบคลุมถึง JAVA เวอร์ชัน 8
  • มีตัวอย่างประกอบทุกหัวข้อเพื่อเสริมสร้างคงามเข้าใจ
  • อธิบายละเอียดด้วยภาาาที่เข้าใจได้ง่ายๆ
ปกติ: 219 บาท
ขาย:197 บาท
197 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167233925